Yellen dringt er bij China op aan om meer samen te werken op het gebied van klimaatfinanciering

De regering-Biden riep zaterdag China op om meer te doen om ontwikkelingslanden te helpen de klimaatverandering te bestrijden, dat tot nu toe heeft geweigerd internationale klimaatfinancieringsfondsen, ’s werelds grootste uitstoter van broeikasgassen, te steunen.

Minister van Financiën Janet L. Yellen bracht de boodschap over tijdens haar tweede vergaderdag in Peking, waar ze zal proberen samenwerking tussen de Verenigde Staten en China te bevorderen. Hoewel China programma’s steunt om arme landen te helpen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, stelt het dat het een ontwikkelingsland is en is het tegen het storten van dergelijke fondsen.

China heeft, net als de Verenigde Staten, de verantwoordelijkheid om een ​​leider op het gebied van klimaatfinanciering te zijn, zei mevrouw Yellen.

“Klimaatfinanciering moet efficiënt en effectief worden aangepakt”, zei mevrouw Yellen tijdens een bijeenkomst met een groep Chinese en internationale experts op het gebied van duurzame financiering op zaterdagochtend. “Ik geloof dat als China samen met ons en andere donorregeringen multilaterale klimaatinstellingen zoals het Green Climate Fund en Climate Investment Funds steunt, we een grotere impact kunnen hebben dan we nu doen.”

De VS en China staan ​​onder druk van ontwikkelingslanden om meer geld in te zamelen voor landen die moeite hebben om kolencentrales te sluiten, hernieuwbare energie aan te leggen of om te gaan met de effecten van klimaatverandering, zoals het bouwen van zeeweringen, het verbeteren van de afwatering of voorontwikkeling. Waarschuwingssystemen voor overstromingen en cyclonen.

Onder president Barack Obama hebben de Verenigde Staten gedurende vier jaar $ 3 miljard toegezegd aan het door de Verenigde Naties geleide Green Climate Fund, dat tot doel heeft arme landen te helpen. Het heeft tot nu toe $ 2 miljard aan toezeggingen opgeleverd. Republikeinen hebben herhaaldelijk geprobeerd de uitgaven van de belastingbetaler voor het fonds en andere klimaatfinanciering te blokkeren, maar president Biden heeft discretionaire uitgaven binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt om een ​​deel van de Amerikaanse belofte na te komen.

READ  Dow Jones-futures stijgen, rendementen dalen voor op belangrijke economische gegevens; AI-aandelen stijgen in koopzone

China heeft 3,1 miljard dollar toegezegd, en studies tonen aan dat het ongeveer 10 procent heeft verstrekt. Haar leiders verstrekken geld aan ontwikkelingslanden door middel van “Zuid-Zuid”-samenwerking. Dit komt doordat China onder het klimaatsysteem van de Verenigde Naties nog steeds wordt beschouwd als een ontwikkelingsland en niet als een geïndustrialiseerd land, ook al heeft China nu een veel grotere productiesector dan enig ander land. Het verzet zich al lang tegen de druk om bij te dragen aan dezelfde klimaatfondsen als rijke landen, met het argument dat geavanceerde economieën zoals de Verenigde Staten al lang vervuilers zijn en meer verantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van klimaatverandering.

De Chinese klimaatambassadeur Xie Zhenhua zei vorig jaar in een interview dat “het niet de plicht van China is om financiële steun te verlenen” volgens de VN-klimaatregels, nadat hij een nieuw multilateraal fonds had opgericht om arme landen te helpen het hoofd te bieden aan economische verliezen als gevolg van klimaatrampen. .

John Morton, een voormalig klimaatadviseur van het ministerie van Financiën onder de regering Biden, zei dat elke zinvolle bijdrage van China de VS zou helpen om het Congres en anderen klimaatfinanciering goed te keuren. Hij voegde eraan toe dat er misschien andere manieren zijn waarop de twee grootmachten kunnen samenwerken om ontwikkelingslanden te helpen het gebruik van steenkool te verminderen of methaan te verminderen, een krachtig broeikasgas dat uit olie- en gasbronnen lekt.

“Dat zou een enorm gevolg zijn voor de wereld”, zei hij. “Elke keer dat er een kans is om een ​​nauwere relatie met China op het gebied van klimaat te hebben, is het een kans die onmiddellijk moet worden aangegrepen.”

READ  Cormac McCarthy, auteur van 'The Road' en 'No Country for Old Men', is op 89-jarige leeftijd overleden.

De Verenigde Staten en China zijn medevoorzitters van de Group of 20 Sustainable Finance Working Group, waardoor beide landen de kans krijgen om nauwer samen te werken op het gebied van mondiale klimaatkwesties.

Mevr. Yellen is het tweede kabinetslid van de Biden-regering dat de afgelopen weken China bezoekt; Staatssecretaris Anthony J. Blinken was er in juni. Eind juli zal de speciale gezant van president Biden voor klimaatverandering, John Kerry, een bezoek brengen om de gesprekken over de opwarming van de aarde tussen de twee grootste vervuilers ter wereld te hervatten.

Bovendien zal president Biden dinsdag een forum in Londen bijwonen om manieren te vinden om klimaatfinanciering aan te trekken, specifiek om “particuliere financiering voor de inzet en aanpassing van schone energie in ontwikkelde landen buitenspel te zetten”, zei de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jack Sullivan, vrijdag.

Tijdens haar vierdaagse reis naar China heeft mevr. In vergaderingen deze week heeft mevr. Yellen was kritisch, maar frequente gesprekken tussen topfunctionarissen konden helpen voorkomen dat beleidsmisverstanden ontspoorden.

De minister van Financiën besprak vrijdag ook klimaatfinanciering in een ontmoeting met premier Li Keqiang in Peking. Zaterdagmiddag heeft hij een ontmoeting met vice-premier He Lifeng, die toezicht houdt op de Chinese economie.

De afgelopen twee jaar heeft China meer kolencentrales gebouwd en kolenmijnen uitgebreid, wat tot bezorgdheid in Washington leidde.

De Chinese autoriteiten zijn van plan om de CO2-uitstoot volledig te elimineren tegen 2060, te beginnen in 2030. En China is wereldleider in het installeren van zonne-energie en het exporteren van zonnepanelen naar andere landen.

READ  Minstens 78 doden bij stormloop op Ramadan liefdadigheidsevenement in Jemen

China verdubbelt het gebruik van steenkool om redenen van nationale veiligheid – het wil niet te sterk afhankelijk zijn van geïmporteerde olie en aardgas, die in tijden van crisis zouden kunnen worden afgesloten.

China’s energie-experts zeggen dat nieuwe kolencentrales voornamelijk zullen worden gebruikt tijdens de piekvraag, niet 24 uur per dag. Maar critici zeggen dat de planten, eenmaal gebouwd, op de lange termijn onvermijdelijk het klimaat zullen schaden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *