Wetgevers in Florida willen radioactieve materialen gebruiken om wegen aan te leggen: NPR

Bouwvakkers bouwen in 2018 aan State Road 836 in Miami. HB 1191 zou het Florida Department of Transportation dwingen om het gebruik van fosfogips in bestratingsprojecten te onderzoeken.

Joe Radle/Getty Images


Titel verbergen

Wijzig de titel

Joe Radle/Getty Images

Bouwvakkers bouwen in 2018 aan State Road 836 in Miami. HB 1191 zou het Florida Department of Transportation dwingen om het gebruik van fosfogips in bestratingsprojecten te onderzoeken.

Joe Radle/Getty Images

Wegen in Florida zouden binnenkort vrij kunnen zijn van fosfogips – een radioactief afvalproduct van de kunstmestindustrie – op grond van een wetsvoorstel dat wetgevers naar gouverneur Ron DeSantis hebben gestuurd.

Natuurbeschermingsgroepen dringen er bij DeSantis op aan het wetsvoorstel in te trekken, omdat fosforgips de waterkwaliteit zal aantasten en wegenbouwers een groter risico op kanker zal geven.

Dit is wat u moet weten over de wet en fosfogips.

Wat doet de wet specifiek?

HB 1191 Het Florida Department of Transportation geeft opdracht tot een onderzoek naar het gebruik van fosfogips in bestratingsprojecten en roept op tot “projecten waarbij fosfogips wordt gebruikt als wegenbouwmateriaal om het potentieel ervan als bestratingsmateriaal te onderzoeken”.

Als het is goedgekeurd, kan fosfogips worden verwerkt in trottoirs zoals steenslag, grind en zand. De laatste jaren heeft de Federale Wegenadministratie Industriële bijproducten en teruggewonnen materialen zijn ook in bulk gebruikt.

Het wetsvoorstel stelt 1 april 2024 als deadline, waardoor het transitbureau minder dan een jaar de tijd krijgt om zijn werk af te ronden en een aanbeveling te doen. De door de Republikeinen gedomineerde wetgevende macht van Florida keurde de maatregel met een ruime marge goed.

READ  Asia Security Summit begint te midden van spanningen tussen de VS en China

Wat is fosfogips en waarom komt het zo vaak voor?

In kunstmest is fosfor erg belangrijk voor planten om sterke wortels te hebben en gewassen te produceren. Florida is sinds de 19e eeuw een belangrijke bron; Vandaag, EPA-referenties“Florida alleen al heeft zo’n 80 procent van de huidige capaciteit en is daarmee de grootste fosfaatproducent ter wereld.”

Wanneer fosfaatgesteente aanwezig is Opgelost in zwavelzuur Fosfogips blijft over om fosforzuur te maken voor kunstmest en ander gebruik.

Het meest gebruikte fabricageproces is, dateert uit de jaren 1840, is niet erg efficiënt. Voor elke geproduceerde ton fosforzuur gaat er meer dan 5 ton fosforgips verloren is gecreëerd.

De belangrijkste bijdrage van Florida is dat de staat ook enorme afvalstortplaatsen heeft die bekend staan ​​​​als fosfogipsstapels of “gipsstapels”. Dergelijke percelen kunnen erg groot zijn – tot 800 acres en ongeveer 200 voet hoog. Ze zijn in de loop der jaren in verband gebracht met ernstige problemen Zinkgaten En Andere overtredingen.

Is het gevaarlijk?

“Fosfogips bevat aanzienlijke hoeveelheden uranium en zijn vervalproducten, radium-226”, staat er. EPO. En omdat het productieproces van kunstmest afvalmateriaal ophoopt, “is fosfogips meer radioactief dan het oorspronkelijke fosfaatgesteente”, aldus het bureau. Notities.

“Radium is bijzonder zorgwekkend omdat het vervalt RadonEen kankerverwekkend, radioactief gas”, voegt de EPA eraan toe.

A Analyse in opdracht van kunstmestbedrijf, een groep die de kunstmestindustrie vertegenwoordigt, was het niet eens met de bewering dat het gebruik van fosforgips in de wegenbouw geen stralingsniveaus oplevert die hoger zijn dan de aanvaardbare risico’s van de EPA. Dergelijk werk, zei hij, “kan veilig worden gedaan en resulteert in doses die slechts een fractie zijn van die van natuurlijke achtergrondstraling.”

READ  Fed: Biden benoemt Philip Jefferson als Fed-vicevoorzitter, tikt Adriana Kugler aan als eerste Latino-gouverneur

Afgelopen november beoordeelden onderzoekers in China verschillende bestaande onderzoeken naar de recycling van fosfogips. Ze zeiden dat ze er vertrouwen in hadden Over het mogelijke gebruik ervan in wegenbouwmaterialen. Maar ze concludeerden dat er meer studies nodig zijn, en merkten op dat “weinig studies zich hebben gericht op de persistentie of de langetermijneffecten op bodem en waterbronnen.”

Critici van de nieuwe wet dringen er bij DeSantis op aan zijn vetorecht uit te oefenen.

“Het gebruik van radioactief fosfogips op wegen is geen oplossing voor het probleem van giftig afval in de kunstmestindustrie”, zegt het Centrum voor Biologische Diversiteit en meer dan 30 andere groepen. gezegd In een brief aan de gouverneur. “Florida mag geen testcase zijn in het roekeloze experiment van een industrie.”

De groepen zeggen dat de kunstmestindustrie al heeft aangetoond dat ze de meer dan 1 miljard ton afval die momenteel in Florida is opgeslagen, niet adequaat kan beheren.

Is het plan van Florida legaal?

De EPA zegt: “Fosfogips is verboden voor gebruik in de wegenbouw”, en dat is al bijna 30 jaar zo.

Onder voormalig president Donald Trump heeft de EPA dat beleid vanaf oktober 2020 kort ingetrokken. Maar het is Hij herstelde het regime In juni 2021.

De wet van Florida gaat niet volledig in op het federale verbod en zegt dat fosfogips als een aggregaat kan worden gebruikt “onder voorbehoud van de goedkeuringsvoorwaarden voor gebruik door de Amerikaanse Environmental Protection Agency.” Zijn Ondersteunende documenten De EPA staat bepaalde toepassingen voor onderzoeksdoeleinden toe – en benadrukt dat fosfogips technisch gezien geen “vast afval” is.

READ  QB Lamar Jackson beweert een ruil te hebben aangevraagd bij de Ravens

Toen NPR contact opnam voor commentaar op het plan van Florida, gaf de EPA niet onmiddellijk een verklaring af.

Wat is het volgende?

DeSantis zou de actie voor het testen van fosfogips op de weg op elk moment in wet kunnen ondertekenen; Hij onderneemt geen actie en de rekening wordt automatisch uitgevoerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *