Waar gaat de eerste nucleaire oorlog komen?

Kasjmir, Erik Kuijpers

Tussen India en Pakistan of tussen Noord-Korea en de USA?

Bill Clinton zegt het in de negentiger jaren al: ‘The Kasjmir border is the most dangerous place in the world’. Eind negentiger jaren al staan aan die grens 400.000 Indiase soldaten tegenover 300.000 Pakistaanse. En nu, 2019, staan aan Pakistaanse kant ook tactische nucleaire wapens klaar. Kasjmir is een twistappel. Een gevaarlijke.

Twistappel Kasjmir; een stukje geschiedenis

Kasjmir, Erik Kuijpers
Jammu en Kashmir; 1+2 Pakistan, 3+6 China, 4+5 India.

Dat Kasjmir, eigenlijk Kasjmir en Jammu, is een gebied ruim 5 keer zo groot als Nederland en ligt ten oosten van Islamabad en ten noorden van New Delhi, de hoofdsteden van beide landen. Het is een autonoom gebied binnen ‘The British Raj’ (The British Rule) waaruit in 1947 India en Pakistan onafhankelijk worden.

De Engelsen trekken grenzen: gebieden met een moslim-meerderheid worden West- en Oost-Pakistan, het immense land met een hindoe-meerderheid wordt India. En Kasjmir? Dat blijft autonoom; het is een land met een moslim meerderheid en de hindoe-maharadja Hari Singh Bahadur aan het hoofd.

De oorlogen om Kasjmir

In 1947 valt Pakistan daar binnen en de maharadja vraagt India te hulp. De oorlog duurt tot 1949 als de VN een wapenstilstand bewerkstelligen en overeengekomen wordt dat er een referendum komt zodat het volk van Kasjmir zich kan uitspreken. Maar India blokkeert dat referendum tot op heden.

In 1962 valt het Chinese leger Kasjmir binnen en verovert enkele delen (gemerkt 6 op bovenstaande foto); daarna draagt Pakistan het deel gemerkt 3 (Shaksgam) aan China over in ruil voor militaire steun en om verdere aanspraken af te kopen.

Pakistan blijft vragen om een referendum en als dat uitblijft begint het in 1965 weer een oorlog tegen India; die eindigt opnieuw met een bestand door bemiddeling van de VN en Pakistan is terug bij af: de grens van 1949.

In 1971 is Pakistan in oorlog met het oostelijk landsdeel, Oost-Pakistan, dat zich wil afscheiden en daar ontstaat het onafhankelijke Bangladesh

De 700 km lange ‘Line of Control’

Premier Indira Gandhi probeert in haar regeringsperiode Pakistaans president Zulfikar Ali Bhutto te overtuigen van de grens een internationale grens te maken. Erkenning dus. Maar Pakistan weigert; het erkent de ‘bezetting’ door India niet en zo wordt het een zwaar bewaakte, niet erkende grens.

De reactie van Pakistan is een politiek van ‘Bleeding India with a thousand cuts‘ door terroristische organisaties op zijn grondgebied toe te laten die in Indisch-Kasjmir en in India zelf aanslagen plegen. India bouwt daar dan een dubbel hek en legt landmijnen om infiltraties te voorkomen.

Kasjmir, Erik Kuijpers
Narendra Modi, India

De spanning tussen beide landen blijft hoog.

Tot een klein lichtpuntje op Eerste Kerstdag 2015 waarop de Indiase Eerste Minister Modi een verjaardagsbezoek brengt aan de Eerste Minister van Pakistan, op dat moment de heer Nawaz Shariff. Maar dat lampje gaat snel uit want op 2 januari 2016 vallen Pakistaanse terroristen, gekleed in Indiase legeruniformen, de Indiase deelstaat Punjab binnen en vallen een luchtmachtbasis aan.

Aanslagen in 2019 en oorlogshandelingen

In 2019 vinden aanslagen plaats in Indiaas Kasjmir en het Indische leger grijpt in op Pakistaans grondgebied. Pakistan doet het omgekeerde en haalt een Indiaas militair vliegtuig neer maar laat als gebaar van goede wil de piloot snel vrij. Maar de spanningen lopen fors op en door beide kanten wordt er fijntjes aan herinnerd dat men een atoombom heeft….

Modi, op verkiezingstournee, zegt op 21 april dat India ‘the mother of nuclear bombs’ heeft en als Pakistan nucleair ingrijpt dat India dan nucleair terug zal slaan.

De getalsverhoudingen

India heeft een bevolking die 6 tot 7 keer groter is dan Pakistan; 1,4 miljard tegen ruim 200 miljoen. Het Indiase leger heeft inclusief de reserves 2,2 miljoen manschappen, Pakistan 1 miljoen. India heeft kernenergie sinds 1967 en een atoombom sinds 1974. Pakistan is nucleair sinds 1972 en heeft kernwapens sinds 1998. Het aantal kernkoppen is vrijwel gelijk: 130 tot 150.

Maar India heeft, naar eigen zeggen, ook de H-bom, ook wel waterstofbom en thermonucleaire bom. Die bom is tot 1.000 maal krachtiger dan een A-bom; er komt minder straling bij vrij maar de vernietigende kracht is vele malen groter. Met de H-bom vaag je in één klap een stad weg.

Kasjmir, Erik Kuijpers

Controle op de Indiase voorraad ontbreekt want het atoomenergieagentschap, de IAEA, heeft geen toegang tot militaire installaties van India.

Of Pakistan ook de H-bom heeft is onduidelijk maar Pakistan heeft wel tactische kernwapens.

Tactische kernwapens zijn gemaakt om op het slagveld een militair doel uit te schakelen; dat in tegenstelling tot een strategisch kernwapen waarmee je de tegenstander in het hart wil raken en ontregelen. India heeft dergelijke tactische wapens niet.

Kasjmir, Erik Kuijpers
Imran Khan, Pakistan

Een griezelige ontwikkeling

Pakistan, onder leiding van Imran Khan, heeft tactische kernwapens naar de grens gebracht. Strategische kernwapens liggen diep in het land opgeslagen, in de praktijk niet gebruiksklaar en onder commando van de president zelf.

Maar de tactische kernwapens, met een bereik van 60 tot 90 kilometer, liggen bij de grenstroepen langs de hele Pakistaans/Indiase grens onder beheer van lokale commandanten. Nu bestaat ook het risico dat terroristen die wapens stelen. Deze ongewenste situatie is zelfs in de koude oorlog nimmer voorgekomen; alleen de staatshoofden beslissen gewoonlijk over dit soort wapens.

India en de ‘cold start’

India heeft gekozen voor conventionele oorlogsvoering als het Pakistan wil ‘straffen’ voor terroristische activiteiten in Indiaas Kasjmir of in India zelf. Het heeft Integrated Battle Groups opgericht bestaande uit infanterie en artillerie, en deze legereenheden kunnen zelfstandig opereren op Pakistaans grondgebied. Ze zullen niet meer dan 50 km Pakistan ingaan en de doelen uitschakelen.

Dat is de ‘cold start‘ die India voorstaat. De nucleaire doctrine van India zoals verwoord in 1999 luidt ‘India will not be the first to initiate a nuclear strike, but will respond with punitive retaliation should deterrence fail.’ Hoe zwaar die afstraffing wordt en in welke aantallen blijft in het ongewisse maar India wijst duidelijk naar de H-bommen die hele steden kunnen wegvagen.

Pakistan daarentegen laat in 2001 weten ‘Pakistan has no first-use policy.’ Of en wanneer Pakistan nucleair gaat terugslaan tegen een aanval met conventionele wapens hangt af van de ‘drempel’.

Pakistan’s limieten

De ruimte-drempel; hoeveel grondgebied laat Pakistan inpikken voordat het terugslaat? De militaire drempel; hoeveel militaire installaties, vliegvelden, laat het vernietigen? En tenslotte de economische drempel en de stabiliteitsdrempel waarbij zware schade aan economie en structuur wordt toegebracht.

Niemand weet het maar vermoed wordt dat het de eerste drempel zal zijn; een rode lijn van ?? kilometer waarbij wordt afgewacht wat India gaat doen: de afstraffing stoppen na bereikt doel of doorgaan Pakistan in? Is Lahore, de hoofdstad van Pakistaans Punjab met meer dan 11 miljoen inwoners, op 25 kilometer slechts van de grens, de limiet?

En als het losgaat, wat dan?

India heeft een nucleaire onderzeeboot en kan vanaf water en vanaf land heel Pakistan bereiken; omgekeerd halen Pakistaanse raketten gemakkelijk de 3.000 kilometer naar zuidelijk India. Heel dat subcontinent met meer dan 1,5 miljard inwoners komt in de fik te staan nog los van de doden door straling.

Daarnaast komt zoveel rook en roet de troposfeer in dat grote delen van de wereld in een ‘nucleaire winter‘ terecht komen; dat geeft forse daling van temperatuur en verlies van oogsten. Wereldwijd verlies van oogsten leidt tot een nucleaire holocaust.

Nu Modi de verkiezingen gewonnen heeft is er hopelijk alle aanleiding de bombastische taal te matigen. Pakistan kan iets doen aan de terreurgroepen op zijn grondgebied.

Laten wij hopen dat men in die landen het hoofd er bij houdt want een ‘full scale nuclear war‘ brengt de hele wereld in gevaar.

Bron:

National Interest; https://tinyurl.com/y64vwt2y

Meer lezen?

Nucleaire winter; https://tinyurl.com/y5xrs2qh

Foto’s en prenten

Nagasaki, 9 augustus 1945; wikimedia, 56719.

Jammu en Kashmir en deelgebieden; wikimedia, 804756.

Narendra Modi (1950), Indiaas Eerste Minister; wikimedia, 28234730.

Logo International Atomic Energy Agency (1957); wikimedia,556018.

Imran Khan (1952), Pakistaans Eerste Minister; wikimedia, 69873722.

Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 844 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland