Pravit Rojanaphruk: ‘Wegzuiveren van waarheid en oprechtheid geen daad van liefde’

Pravit, Liefde, Wegzuiveren waarheid
Meer dan duizend ambtenaren zweren trouw aan koning tijdens ceremonie op Government House
Foto van Khaosod English

Thailand kende uitingen van liefde en eerbied in overvloed sinds het overlijden van Zijne Majesteit Koning Bhumibol. Vorige week, na ongeveer veertig rouwdagen, traden onder aanvoering van de militaire regering van generaal Prayuth Chan-ocha ambtenaren in het hele land aan voor activiteiten als het zweren van trouw aan alle koningen van de Chakri-dynastie in verleden en toekomst en het zingen van het koninklijke volkslied.

Voor sommigen moeten voorstellingen van liefde en eerbied keer op keer  worden opgevoerd om te bewijzen dat die gevoelens echt zijn. Echter, in wezen zijn deze herhalingen uitingen van onzekerheid en kwetsbaarheid.

Weken geleden bezwoer het militaire bewind te ijveren voor uitlevering van alle Thais in het buitenland die de overleden koning of het instituut monarchie hadden bekritiseerd. Een maand later is nog niemand aan Thailand uitgeleverd, wat deels toegeschreven kan worden aan het feit dat de meeste landen in het Westen (waaronder Frankrijk dat asiel heeft verleend aan sommige Thai) majesteitsschennis niet erkennen als een misdaad.

Het luid om uitlevering vragen van deze twee dozijn of zo Thais in het buitenland is bedoeld voor binnenlandse consumptie. Op deze wijze moet royalisten en ultra-royalisten worden verzekerd dat het militaire leiderschap voorop gaat in liefde voor en versterking van de monarchie.

Het verbaal streven naar vervolging van anti-monarchisten is onbedoeld in tegenspraak met de vaak herhaalde bewering van het bewind dat alle Thais  zonder uitzondering de monarchie liefhebben en respecteren.

De geringste nuance tussen overtuigde aanhangers van de monarchie en opposanten van dit instituut wordt bedolven onder die helemaal liefhebben en vereren de monarchie en degenen die zich verzetten tegen de instelling vaak wordt bedolven onder al het vertoon van loyaliteit.

Neem het recente voorbeeld  van advocaat Karom Polpornklang. Hij diende bij de politie een klacht in tegen Orapim Raksaphol, ook bekend onder haar bijnaam Best, een goed betaalde jonge ‘motivatie spreker’ die mensen in de noordoostelijke regio zou hebben aangewreven niet van de overleden koning te houden.

Het is alsof niet houden van de koning erger is dan een crimineel zijn. Niemand, behalve hen die nu reeds in ballingschap zijn, is bereid om dit in het openbaar te erkennen.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat er Thais zijn die het instituut monarchie liefhebben noch vereren, er kritisch zelf vijandig tegenover staan. Er zijn ook Thais die het simpelweg onverschillig laat. Als gevolg van de draconische wet op de majesteitsschennis moeten ze hun ware gevoelens voor zich houden als hen wordt gevraagd in het openbaar er iets over te zeggen.

Het is niet verstandig toe te geven dat men anti-monarchie is, tenzij men bereid is de rest van zijn of haar leven in ballingschap door te brengen of te riskeren in de gevangenis te belanden. Anti-monarchist zijn is dezer dagen erger dan verkrachter. In een klimaat waarin in het openbaar iedereen zegt van de overleden koning te houden worden waarheid en oprechtheid geslachtofferd, evenals subtiele nuances.

Zo werd docent Piyabutr Saengkanokkul van de Thammasat Universiteit recentelijk verbaal geattaqueerd omdat hij op een symposium in Parijs had gezegd dat de wet op de majesteitsschennis alleen bescherming biedt aan regerende vorsten en vorstinnen, de kroonopvolger en de regent, maar  niet langer de overleden koning. Piyabutr werd er meteen door sommigen van beschuldigd tips te geven aan mensen die de overleden koning willen bekritiseren.

Het meta-verhaal of meta-scenario is dat alle Thais de koning liefhebben en vereren. Iedereen die van dit scenario afwijkt wordt als on-Thais beschouwd en moet worden vervolgd. Of, wonend in het buitenland, teruggebracht naar Thailand om te worden bestraft.

Als Thailand een vrije en open samenleving was zou in ons land ook plaats zijn voor mensen die geen emotionele band voelen met de koning. Met de mensen die tegen de draconische wet op majesteitsschennis zijn. Met de mensen die anti-monarch of anti-monarchie zijn.

Het huidige klimaat dicteert echter dat je de koning moet liefhebben en eren. Dan hoor je bij de ‘Good People’. Anti-monarchisten zijn de ‘Bad People’. Alles tussen die uitersten, elke nuance en streepje licht, is weggezuiverd ten koste van waarheid en oprechtheid.

 

Column op Khaosod English: http://www.khaosodenglish.com/opinion/2016/11/26/purging-truth-honesty-not-act-love/

Kritisch journalist Pravit, open brief royalisten
Pravit Rojanaphruk
Pravit Rojanaphruk was vele jaren in dienst van het Engelstalige dagblad The Nation en een gezien columnist. Direct na de militaire machtsovername in mei 2014 demonstreerde hij op veelzeggen wijze (zie foto BBC) tegen de staatsgreep. Hij spaarde de junta ook daarna zijn kritiek niet en werd in september gearresteerd om ‘attitude adjustment’ (oftewel heropvoeding) te ondergaan. Direct na zin vrijlating nam hij ontslag bij The Nation om, zoals hij zei, ”mijn krant verdere druk van buitenaf te besparen”. Pravit ging daarna werken voor het online nieuwsagentschap Khaosod.

 

 

Over Pravit Rojanaphruk 35 Artikelen
Pravit Rojanaphruk was vele jaren in dienst van het Engelstalige dagblad The Nation en een gezien columnist. Direct na de staatsgreep in mei 2014 demonstreerde tegen de nieuwe machthebbers. Hij werd opgepakt voor ‘attitude adjustment’ (oftewel heropvoeding). Direct na zin vrijlating in september 2014 nam hij ontslag bij The Nation om, zoals hij zei, ”mijn krant verdere druk van buitenaf te besparen”. Pravit werkt thans voor het nieuwsagentschap Khaosod.

1 Comment

  1. Een goed verhaal. Polarisatie noch een monolitische aanpak is waar het mooie Thailand bij gediend is. Wij mensen zijn alle verschillend al delen de meeste gelukkig wel vergelijkbare normen en waarden. Juist met die verschillen kan men er samen wat moois van maken! Dat vereist wel het goede en mooie te zien in mensen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.