De Mekongdelta en de zeespiegel

Vietnam, zeespiegel, Erik Kuijpers

Is het belangrijk waarom de zeespiegel stijgt of zakt, waarom de bodem beweegt, of het de schuld is van de mens, of dat ‘milieu’ en ‘weer’ golfbewegingen zijn?

Zeker is dat vandaag onze leefomstandigheden langzaam veranderen en dat mensen merken dat ze steeds vaker natte voeten krijgen, dat het te koud/te warm is, dat de laag gelegen akkers wel of niet verzilten en nog iets eetbaars voortbrengen, etc.

Vietnam, zeespiegel, Erik Kuijpers

Het laatste zeespiegel rapport van de IPCC

Het United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change heeft in september gerapporteerd over de zeespiegelstijging die zuidelijk Vietnam bedreigt. Met name de Mekongdelta die aansluit aan de bebouwing van Ho Chi Minh City loopt ernstig gevaar straks onder water te staan.

Vietnam, zeespiegel, Erik Kuijpers

Op de foto: links de delta vandaag, rechts over 40 jaar.

En zo zie je wat stijging van de zeespiegel gaat betekenen voor de Mekongdelta waar de eens machtige stroom de zee opzoekt, een stroom die sterk ingedamd is door vele stuwdammen in China en Laos. En er komen er nog tenminste 10 bij, in China alleen al. Over deze dammen en hun gevaren voor het milieu is hier eerder geschreven.

In de Mekongdelta is het een combinatie van factoren.

Deze laaggelegen delta heeft vooreerst te lijden onder de sterk gekrompen stroming van de rivier. De al eeuwen durende afzetting van vruchtbaar sediment, bezinksel, in de delta is abrupt gestopt door het afdammen van de stroom. De rijstschuur voor de daar wonende 18 miljoen mensen (van de bijna 100 miljoen mensen in dat land) loopt gevaar onder zeeniveau te komen en dat betekent bij de geringste storm toevloed van zout water en dus verzilting.

Vietnam, zeespiegel, Erik Kuijpers

Ook de stad Ho Chi Minh City met ongeveer 9 miljoen inwoners loopt gevaar; bijgaande foto uit 1954 toont aan hoe plat het landschap is en hoe dicht de stad tegen de waterwegen aan is gebouwd. Mensen leven naast de waterlopen en de geringste belemmering in de weg naar zee betekent natte voeten, of erger….

De zeespiegel stijgt……

Onmiskenbaar. Ho Chi Minh stad en de delta hebben daar nu al van te lijden als stormen het land naderen. Stad en delta liggen veel te laag ten opzichte van de zee en zware stormen in combinatie met het lossen van water stroomopwaarts, en dat gaat bepaald niet in overleg is al gebleken met de openstelling van de Xayaburidam in Laos, veroorzaken overstroming met alle kwade gevolgen van dien.

Vietnam, zeespiegel, Erik Kuijpers

Maar wat doe je er aan?

In Vietnam gaan stemmen op een waterkering te maken in de rivier die vanuit Ho Chi Minh stad de zee bereikt. Een waterkering zoals in de Thames staat. Die waterkering kostte in 1984 naar huidig prijspeil 1,5 miljard euro en beschermt alleen de stad zelf tegen waterstuwing vanuit de zee.

Bescherming van de gehele delta tegen de invloed van de zeespiegel  betekent een gigantisch deltaplan. De Nederlandse Oosterscheldekering (1986) is ‘slechts’ 8 km lang, voor Vietnam betekent dat een project van een paar honderd kilometer en dat is financieel onhaalbaar.

De oplossing ligt mogelijk in ander beheer van de vele dammen en dat betekent een andere bron van de hoognodige elektriciteit in met name China. Zonne- en windenergie kunnen ook elektriciteit genereren. Helaas worden de regeringen niet echt wakker van de rapporten en zo zal Vietnam langzaam een rijstschuur kwijtraken aan verzilting en overstroming door klimaatinvloeden en de energiehonger van China.

Andere landen in Azië hebben dit probleem ook

Jakarta heeft, vanwege stijging van de zeespiegel, al maatregelen genomen en verplaatst de hoofdstad naar het eiland Borneo. Myanmar heeft dit eerder gedaan en bouwde in 2004-2005 de nieuwe hoofdstad Naypyidaw op 320 km afstand van Yangon en ook Bangladesh probeert zich te wapenen vanwege de stuwing van zeewater tegen de Ganges en de Brahmaputra.

En Bangkok? In Thailand is het hoge woord er eindelijk uit, want de stad zinkt langzaam de bodem in; Bangkok is gebouwd op moerasgrond. Rapporten van de World Bank geven aan dat in 2030 grote delen van Bangkok onder water komen te staan. Dat is over tien jaar al. Een bouwstop kan de daling wat vertragen, maar helaas wordt naar milieudeskundigen minder goed geluisterd dan naar projectontwikkelaars……

En het laatste nieuws: de 14e stond Venetië onder water. Misschien tijd het probleem eens heel serieus te nemen?

Bron:

Radio Free Asia, 12 november 2019

Meer lezen?

Mekongdelta in gevaar; https://www.trefpuntazie.com/vietnam-milieu-bedreiging-mekong-delta/

Foto’s en prenten

De Mekong Delta; wikimedia, 6069180.

IPCC logo. United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change; wikimedia, 74684917.

De zeespiegel in Region Southern Vietnam; source climatecentral.org.

Ho Chi Minh City (destijds Saigon); 1954. wikimedia, 48718373

Thames Barrier; wikimedia, 341230.

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland