Vietnam. Afschaffing hogere prijzen voor buitenlanders

Het Ministerie van Financiën in Vietnam heeft aangekondigd het tweeprijzensysteem in het gehele land te zullen afschaffen. Door dit systeem moesten buitenlanders vaak een veelvoud neertellen bij bezoek aan cultureel erfgoed, natuurmonumenten en musea. Vanaf 13 januari zal de prijs van het entreekaartje voor buitenlandse toeristen en lokale bezoekers bij bezoek aan dit soort attracties dezelfde zijn.

Vietnam is hiermee het eerste land in Mekong Regio bestaande uit Cambodja, China Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam dat gelijke prijzen gaat hanteren voor buitenlanders en lokale inwoners.

Voor cultureel erfgoed, erkend door Unesco, moet meer betaald worden dan voor attracties die niet op deze lijst staan, maar de prijs is voor iedereen gelijk. Alleen aan schoolkinderen, invaliden en overheidspersoneel zullen speciale kortingen worden verstrekt.

Door reisagenten wordt het nieuwe prijssysteem toegejuicht aangezien verwacht wordt dat het de concurrentiepositie van Vietnam zal versterken. Ook wordt hiermee een pijnlijk punt weggenomen, dat door veel toeristen ervaren wordt als unfair.

In Thailand werd het twee prijzensysteem middels ingezonden brieven van buitenlandse toeristen aan de Bangkok Post en de The Nation in het verleden vaak hevig bekritiseerd als zijnde xenofoob en discriminerend. Buitenlanders moeten er bij bijvoorbeeld een bezoek aan een National Park,  soms tot tien keer meer neertellen dan de lokale bevolking.

Of Vietnam met het gelijkstellen van de entreeprijzen een voorbeeld stelt voor de andere landen uit de regio blijft echter te bezien. In Thailand lijkt het aantal tempels die door lokale mensen vrijelijk te betreden zijn, terwijl buitenlandse toeristen er entree moeten betalen, eerder toe te nemen.

Bron: NDO

 

Over Redactie 797 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.