Een verwarde vrouw 6


Antonin Cee, Een verwarde vrouw
My Secret
©Krissadank Intasorn

Om haar leven op te vullen was ze aerobics gaan doen,  Engelse lessen gaan volgen en bracht veel tijd door in schoonheidssalons. En toch was ze altijd blijven hopen dat ze dat ze hem opnieuw voor zich zou kunnen winnen. Hoe dom was ze geweest zijn verliefdheid van destijds als de gewoonste zaak van de wereld te beschouwen.

Maar hoe ze haar kapsel ook deed, welke japon ze ook uitzocht, ze had nadien nooit meer dezelfde begeerte in zijn ogen gezien. Hun verhouding had iets vormelijks gekregen, al bleef hij, attent als altijd, nog steeds heel gul met zijn complimenten.

Opnieuw gluurde ze naar haar man en voor de zoveelste keer probeerde ze zichzelf gerust te stellen en zo neutraal mogelijk te denken. Ze had het immers niet slecht bij hem, hield ze zich voor. Hij had haar altijd heel voorkomend behandeld. En bovendien, Rak gaf haar een forse maandelijkse toelage waarmee ze kon doen wat ze wilde. Reed ze niet in het laatste model BMW sport, die hij haar voor haar verjaardag had gegeven? Wat deed het er toe dat hij de buitenwereld daarmee ook zijn rijkdom wilde tonen.

Rak was, zoals alle mensen uit zijn kringen bijzonder gevoelig voor status. Een passend gezicht ophouden was voor hem een morele verplichting, die hoorde bij die wereld van geld en macht. Een andere had hij nooit gekend, althans niet van dichtbij, al hadden ze ook na haar huwelijk verschillende keren haar geboortedorp bezocht.

Maar wat kon haar dat schelen als dat ten goede kwam. En als ze eerlijk was moest ze toegevendat ze inmiddels zelf ook aardig aan die wereld verslaafd was geraakt. Nee, slecht had ze het niet bij hem, zeker niet als ze haar eigen situatie vergeleek met die van haar vroegere vriendinnen uit het dorp. Die moesten nadat de verliefdheid van de eerste jaren was weggesmolten, bij hun echtgenoten vaak bedelen om een zakcentje.

Maar Rak kon zich alles permitteren. Hij kwam uit een rijke Chinese familie, die fortuin had gemaakt in de handel van rijst en staal. Zijn vader had een zakenimperium opgezet met vertakkingen door geheel Thailand. Rak had dat verder uitgebouwd en stond aan het hoofd van de exporttak met contacten over de hele wereld.

Antonin Cee, verwarde vrouw 5Als ze met haar vroegere dorpsvriendinnen over haar huwelijk kreeg, zeiden die steevast dat ze zijn avontuurtjes maar door de vingers moest zien. Voor haar vriendinnen was hij was de beste partij die ze zich konden dromen. Zeker als je rekening hield met haar eigen eenvoudige komaf. Was haar vader niet slechts een kleine ambtenaar, die de grootste moeite had gehad zijn zeven kinderen groot te brengen? Maar wat wisten die vriendinnen van de eenzaamheid, die je in Bangkok op elke straathoek tegemoet kan springen?

Toch had ze altijd geweten dat ze haar leven niet in dat dorp zou slijten. Haar vader had zich weinig met zijn kinderen bemoeid. Het was haar moeder, die altijd de spil in het gezin geweest was. In hun kleine huis waar de zon op het dak van golfplaten neerkletterde, dreef ze een wasserijtje om een extra zakcentje te verdienen. Ze had Jintana altijd aangemoedigd verder te kijken dan de randen van het dorp.

Het was op aandringen van haar moeder geweest dat ze als enige van de kinderen, toelatingsexamen deed voor de universiteit in de provincie hoofdstad. Met uitzonderlijk gemak was ze er voor geslaagd. Daar ze een gevoel voor talen had, besloot ze als hoofdvak Engels te kiezen. Maar lang had dat niet geduurd. Ze was nog maar nauwelijks aan haar studie begonnen, toen ze Rak leerde kennen. Hij was op zakenreis in noord Thailand en verbleef in het hotel, waar ze om wat bij te verdienen sommige dagen van de week aan de nachtreceptie stond.

Tijdens de dagen dat hij er logeerde, had hij veel werk van haar gemaakt. Hij had haar met attenties overladen en ofschoon ze dat niet gewend was, had het haar niet echt verbaasd. Ze had al lang in de ogen van de mannen gelezen dat ze met haar lange, goedgevormde figuur en fijn besneden gezicht een aantrekkelijke vrouw was.

Rak had haar mee uit eten genomen, ze hadden gewinkeld en hij had een jurk voor haar gekocht met bijpassende schoenen, Franse parfum en een kleine gouden Boeddha, die ze nog altijd aan een kettinkje om haar hals droeg.
Hij was heel aardig geweest en had met zijn fijne, wereldse manieren een diepe indruk op haar gemaakt. Hij was toen bijna een soort godheid voor haar geweest, komend uit een haar onbekende paradijselijke wereld.

Daarna was hij nog verschillende malen komen overvliegen naar het Noorden. Ze hadden discotheken bezocht waar ze toen dol op was, gegeten in fijne restaurants en hadden uitjes gemaakt met de auto die hij gehuurd had. Tenslotte na slechts enkele maanden, had hij haar ten huwelijk gevraagd.
Dat was vlak nadat haar moeder plotseling was overleden. Was ze verliefd op hem geweest? Dat zou ze niet precies hebben kunnen zeggen.

Ze was net negentien en er was nog nooit een man in haar leven geweest. Eigenlijk had ze over haar eigen gevoelens nog nooit serieus nagedacht. Ze vond het heerlijk om bemind te worden en kon met een man als Rak haar vriendinnen de loef afsteken. Trouwens behoorde het niet tot de natuurlijke orde van het leven dat een meisje trouwde?

Bovendien had ze ergens altijd voorvoelddat ze op een dag zou weten te ontkomen aan haar kleine landelijke wereld. Diep in haar binnenste had ze altijd geweten dat ze niet was als de andere meisjes uit het dorp. Ook haar moeder moest dat geweten hebben. Was dat niet waarom ze er bij haar vader op had aangedrongen dat ze naar college zou gaan?

Maar als haar moeder er toen nog geweest was, zou ze niet zo snel getrouwd zijn. Die zou vast gewild hebben dat ze eerst haar studie hebben afgemaakt. Als ze daaraan terugdacht, voelde Jintana zich op een bepaalde manier altijd enigszins misdaan. Want wat wist een plattelandsmeisje zoals zij van het leven?

 

Zesde aflevering van de novelle Een Verwarde Vrouw. 

Een Verwarde Vrouw komt uit de in 2012 gepubliceerde bundel:

Tussen Eigen en Ander: Verhalen over Thailand met filosofisch sausje (2012)
Antonin Cee
Free Musketeers
144 pagina’s
Prijs: € 14,95
ISBN: 978904842763

In Thailand is het te bestellen bij: tusseneigenenander@hotmail.com

Illustratie: My Secret, ©Krissadank Intasorn.


Antonin Cee
Over Antonin Cee 185 Artikelen
Antonin Cee woont sinds eind jaren tachtig in Chiangmai en voerde themareizen uit. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk en werkte enige tijd als redacteur bij The Nation in Bangkok. Ook schreef hij artikelen voor verschillende Nederlandse, Belgische en Engelstalige magazines. Met zijn achttienjarige dochter vormt hij een eenoudergezin en brengt elk jaar enige tijd door in Zuid-Frankrijk. Hij publiceerde een verhalenbundel getiteld 'Inheems Kruid'. Onlangs bracht hij zijn tweede boek 'Thailand tegen het Licht' uit. Beide boeken zijn zonder verzendkosten te bestellen bij www.amazon.de.