Het Verhaal van de Week: Kikkerverering in Thailand

Onderstaand verhaal is een fragment uit de onlangs bij uitgeverij Gopher verschenen roman “Ik ben Juweel” van Harm van Zuthem.

Harm van Zuthem, Kikkers, Ik ben juweel

‘Ben je al naar het ziekenhuis geweest om naar je heup te laten kijken?’
‘Nee, maar ik heb het idee van Namtaan aan Noyna voorgelegd, en zij denkt ook dat het komt door de kikkers.’
Ze klaagde al een paar maanden over de toenemende pijn in haar heup, maar had daar in Amsterdam niet mee naar een dokter gewild.
‘Ik ga liever in Thailand, dan kan ik precies uitleggen waar het zit en hoe het voelt.’

Namtaan had gezegd dat de pijn niet werd veroorzaakt door tien uur per dag in de keuken van het restaurant staan, maar door wraak van de kikkers. Ploy had haar collega’s verteld dat ze vroeger bij het werken op het land kikkers uitgroef en de achterpoten uitdraaide om die bij de lunch boven een vuurtje te roosteren. Een heerlijke aanvulling op de kleefrijst.
‘Die gewoonte heeft generaties kikkers vreselijke pijn in hun heupen bezorgd,’ had Namtaan opgemerkt. ‘Hun geesten veroorzaken nu bij jou pijn op dezelfde plek.’
Een verhaal dat alleen maar aan de verbeeldingskracht van Namtaan ontsproten kon zijn. Het werd door Ploy zo aannemelijk geacht dat er voorlopig geen fysiotherapie aan te pas zou komen.

Met een groot aantal personen werd overlegd over de beste manier om verzoening met de kikkerzielen tot stand te brengen. Vanzelfsprekend werd Vader Noi Moon geraadpleegd, die het meest bedreven was in occulte zaken. Een goede tweede was Tempelleraar, de voorzitter van het tempelcomité, ook een ex-monnik met grote belangstelling voor het rituele randgebeuren. De abt werd in de regel buiten dit soort belevenissen gehouden, want de officiële kerk werd geacht zich terughoudend op te stellen jegens connecties met de geestenwereld.

Harm van Zuthem, Kikkers
Bron: droomkikker

Natuurlijk bemoeide iedereen die van het geval hoorde zich er mee, want de betrekkingen met de zielen van gestorvenen wekten zo mogelijk nog meer belangstelling dan die met wezens van vlees en bloed. Besloten werd dat de beste manier zou zijn om een aantal ten dode opgeschreven soortgenoten van de lang geleden gemartelde kikkers te redden. Om het aantal te bepalen werd een gangbare methode toegepast: de eigen leeftijd en dan doortellen tot een getal dat eindigde op een negen. Getallen die op een negen eindigen werden als gelukbrengend beschouwd.

Vervolgens moest er een voorspoedig tijdstip worden bepaald. Ook daarbij volgde men een beproefde werkwijze: het moest gebeuren op de dag van de week waarop Ploy was geboren, een donderdag. Ik had haar met behulp van een eeuwigdurende kalender al wel eens laten zien dat ze op een maandag geboren was, maar dat had geen verandering gebracht in haar gewoonte om bijvoorbeeld bij bezoek aan een tempel een paar muntstukken te werpen in het offerblok voor de donderdag met de mediterende Boeddha er op. ‘Mijn vader zal toch wel hebben geweten op welke dag ik geboren ben,’ meende ze.
Het was inderdaad waarschijnlijker dat die bij de aangifte van haar geboorte een verkeerde datum had opgegeven, dan dat hij de dag was vergeten.

Zo togen we op een donderdagochtend naar de markt om negenenveertig moddervette kikkers te kopen en reden daarmee het land in om ze hun vrijheid te hergeven. Eenieder die op dat moment niets beters te doen had, was in de laadbak van de jeep geklommen om ons te begeleiden, want een daad van boen straalt ook af op omstanders en bovendien beloofde het een vrolijk uitje te worden.

Door het land liep een dicht netwerk van kanaaltjes en stroompjes, overal waren natuurlijke of kunstmatige meertjes die in de droge tijd bevloeiing van groentetuinen mogelijk maakten. Onze missie kon dus niet moeilijk zijn. Gaandeweg bleek het toch ingewikkelder dan we dachten. Niet elk watertje was geschikt om een grote kikkerpopulatie een voordelig leefgebied te bieden. Zouden zij er wel voldoende voedsel kunnen vinden? En het ging natuurlijk niet alleen om die negenenveertig kikkers; hun dankbaarheid zou de geesten van hun voorvaderen ertoe moeten brengen Ploys heup niet langer te bezoeken. Het moest dus wel een ideaal kikkerplekje zijn, waar ze welvarend hun blessuretijd konden doorbrengen. Ook moest worden bedacht dat onze actie zinloos zou zijn als de kikkers kortelings na hun vrijlating weer zouden worden gevangen en opgegeten.

Na een paar uur rijden in de steeds feller brandende zon maakten de versufte dieren niet de indruk bestand te zijn tegen de listen van kikkervangers, tot wie zowat de gehele bevolking kon worden gerekend. Als het ’s nachts maar even regende en de kikkers luid kwakend boven de grond kwamen om zich in de natte klei te verlustigen, kwamen de mensen met zaklantaarns hun bed uit om in het donker op het braakliggende land een delicatesse voor de volgende dag te bemachtigen. Een water in de nabijheid van bewoning moest dus buiten beschouwing blijven.

Op een gegeven moment kwamen we langs de gebouwen van een kazerne die omgeven waren door luisterrijke tuinen met bloesemende bomen en vijvers. Dat bracht Ploy op een lumineus idee. Ze reed het terrein op en stopte bij de wacht aan de ingangspoort.
‘Mogen jullie hier vissen?’ vroeg ze plompverloren.
De wacht ontkende stellig dat soldaten van het roemrijke Thaise leger hun tijd doorbrachten met hengelen in de vijvers van hun kwartieren.
We hadden de ideale plek gevonden!

Nadat we het doel van onze tocht hadden uitgelegd, kregen we zonder mankeren toegang tot het terrein. De mooiste vijver werd uitgezocht en daar probeerden we de kikkers te bewegen de vrijheid te kiezen. Dat viel nog niet mee, want ze waren erg sloom geworden tijdens de rit. Na verloop van tijd staken toch negenenveertig paar kikkerogen boven het water uit, die met verbazing hun nieuwe omgeving monsterden.

Harm van Zuthem, Kikkers, Ik ben juweel beschrijving

Titel: Ik ben juweel
Auteur: Harm van Zuthem
Aantal pagina’s: 316
Prijs: 21,95

Het boek is te bestellen bij de boekhandel https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-juweel/9200000117504614/?suggestionType=typedsearch&bltgh=r5W7yyeKFq-Bpxt-M4FLHA.1.4.ProductImage

Of bij de uitgever: https://www.gopher.nl/shop/title.asp?id=14067

Meer Thaise kikkers op Trefpunt: Liefde voor de kikker
Redactie
Over Redactie 574 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*