Van Laarhoven: brief uit gevangenis (1)


De zaak Johan en Tukta van Laarhoven

In twee eerdere publicaties over de geruchtmakende zaak van de in Thailand tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeelde coffeeshop-eigenaar Johan van Laarhoven en zijn Thaise echtgenote Tukta (18 jaar gevangenis) hebben wij stelling genomen tegen het optreden van Nederlandse overheidsdienaren ten aanzien van het sinds 2008 in Pattaya, Thailand, woonachtige echtpaar. Naar aanleiding van die publicaties heeft Johan van Laarhoven een brief geschreven.  De brief heeft ons vanuit Nederland bereikt, is handgeschreven en de authenticiteit ervan is ons door de steungroep Justitie for Johan bevestigd.

Trefpunt Thailand is tevens in het bezit van het 67 pagina’s tellende vonnis van de Thaise rechtbank die hem tot 103 jaar gevangenisstraf heeft veroordeeld. Tot de andere informatie waarover wij beschikken behoren de tekst van een groot aantal schriftelijke vragen aan de Nederlandse ministers van buitenlandse zaken en van veiligheid en justitie door twee leden van de Tweede-Kamerfractie van D’66 en het voorlopige antwoord van beide bewindslieden.

Deze eerste publicatie omvat grote delen van de brief van Van Laarhoven. Daarnaast zullen wij de Nederlandse vertaling van het vonnis op onze site zetten plus de gestelde Kamervragen en het uitstel-antwoord van de ministers. Tevens zullen we een informatief achtergrondartikel plaatsen over het zogeheten gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs van de Nederlandse overheid. De publicatie van de brief van Van Laarhoven gaat vergezeld van een verzoek aan de Nederlandse ambassadeur om met de bij deze zaak betrokken ambassade-medewerkers om met ons een gesprek te hebben over deze kwestie. Tevens treden wij in contact met advocaten die de zaak Van Laarhoven kennen én deskundig zijn in de in het geding zijn Thaise wetgeving. Met verwijzing naar onze eerdere stellingnames benadrukken wij dat publicatie van de brief van Johan van Laarhoven niet betekent dat wij ons met de inhoud vereenzelvigen. Wel steunen wij als redactie het streven van advocaten, familie en vrienden van het echtpaar om hen uit de Thaise gevangenis te krijgen teneinde in Nederland te worden berecht. Wij tekenen daarbij aan dat naar ons beste weten vanaf het begin van het onderzoek naar de Van Laarhovens in Nederland tot op dit moment geen enkel Nederlands bevel tot aanhouding of uitlevering is uitgegaan. In de Thaise zaak hebben de advocaten van het echtpaar hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. 

 

Brief uit gevangenis

brieflaar

 

,,Mijn naam is Johan van Laarhoven. Middels deze brief wil ik u bedanken voor de twee artikelen die u op 10 en 13 november heeft geschreven over het onrecht wat mijn vrouw, onze kinderen en mij is overkomen. Het is inderdaad zoals u schrijft dat veel van het klootjesvolk hun antwoord klaar heeft zonder dat ze enig idee hebben waar ze over praten of wat er werkelijk aan de hand is.
Dit in tegenstelling tot uw twee artikelen waar ten eerste naar voren komt dat u alvorens iets te schrijven onderzoek doet, zodat u weet waarover u schrijft en dat u vervolgens een objectief stuk schrijft waarin u ons het voordeel van de twijfel geeft en het principe hanteert dat men onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Dit in tegenstelling tot sensatie schrijvers als John van den Heuvel en Colin de Jong die beiden duidelijk niet weten waar ze over schrijven.
Als ik al niet zoveel problemen zou hebben zou ik beide heren ter verantwoording roepen voor al die onzin die ze verspreiden. Nu heb ik wel iets anders aan mijn hoofd, het redden van het leven van mijn vrouw, kinderen en mijzelf.”

Van Laarhoven schrijft vervolgens dat hij met zijn brief onwaarheden wil rechtzetten die over hem zijn verspreid. Zo stelt hij dat er geen sprake was van illegaal vuurwapenbezit. Het wapen dat de politie bij huiszoeking in een kluis in zijn villa vond stond met vergunning op naam van zijn Thaise echtgenote Tukta, schrijft hij.

Over de Thaise beschuldiging van witwassen van drugsgeld stelt Van Laarhoven: ..Ik heb geen euro cash naar Thailand gebracht. Al het geld heb ik gewoon per bank overgemaakt van privé rekening naar privé rekening en over elke euro is keurig belasting betaald. Als ik al geld wit zou willen wassen dan zou ik nooit zo dom zijn dit in Thailand te doen.“

Van Laarhoven verder over het Nederlandse beleid:
„De reden waarom het Nederlandse OM mij van witwassen beschuldigd is de volgende: zij zeggen dat de coffeeshops weliswaar een vergunning hebben om te verkopen, maar dat deze dit niet hebben om in te kopen waardoor zij dit illegaal doen en doordat er illegaal word ingekocht zijn automatisch ook alle verkopen illegaal. De 24 miljoen waar ze beslag op hebben gelegd is de winst van 12 jaar. Dit is natuurlijk een belachelijke redenering waar geen een rechter het in Nederland mee eens is en waarvan de Hoge Raad in de Huisman zaak heeft gezegd dat geld verdiend in een legale coffeeshop legaal geld is en kon dus ook niet witgewassen worden. Dit zelfs als de desbetreffende coffeeshop een te grote voorraad heeft.

..Gezien deze uitspraak en het feit dat het OM geen grote cannabis voorraad heeft kunnen vinden bij The Grass Company (Van Laarhovens in 2011 verkochte vroegere bedrijf; red) probeert het OM nu de beschuldiging op belastingfraude te gooien in de hoop daarmee wel gehoor te vinden bij de rechter. Ten slotte moeten ze iets na een onderzoek wat al 4 jaar duurt en vele miljoenen heeft gekost.
Hoofdofficier van de Voort deed zelfs in de media een uitspraak dat het om belasting fraude zou gaan en niet om cannabis. Toen Spong hem vervolgens vroeg om dit op papier te zetten omdat belastingontduiking in Thailand geen delict is voor witwassen, weigerde hij dit te doen. Dit ondanks dat dat hij roept dat het nooit de bedoeling was dat wij gearresteerd zouden worden.

,,Het OM denkt belasting fraude te kunnen bewijzen door een kroongetuige, jazeker, ik voel me als Holleeder of zoals ik al eerder aangaf als Pablo Escobar. De kroongetuige is een voormalige leverancier van de coffeeshops waarmee wij gestopt zijn omdat zijn prijzen te duur werden. Hij was daar natuurlijk niet blij mee en dreigde met wraak. In 2011 en 2013 is deze man twee maal gearresteerd met grote hoeveelheden cannabis en zelfs een vuurwapen, maar hij is daarvoor nooit voorgeleid in ruil voor zijn verklaring is hem geen vervolging beloofd. Het moge duidelijk zijn dat de verklaring belastend moest zijn voor mij. Nou dat was voor deze getuige dubbel feest, geen vervolging voor zijn illegale daden en wraak voordat wij niet meer bij hem wilden inkopen. Wij en onze advocaten hebben er alle vertrouwen in dat als het OM deze zaak bij de rechter brengt, dat we deze zullen winnen.”

Van Laarhoven gaat vervolgens in op het vonnis van de Thaise rechtbank. Dit laten wij om juridische redenen en gebrek aan informatie buiten beschouwing. Het vonnis is (nog) niet in ons bezit. Van Laarhovens hoofdpunt is dat de rechtbank met verwijzing naar Thaise wetgeving bepaalde dat transactie van inkomen verkregen uit exploitatie van legale coffeeshops in Nederland een strafbaar feit is omdat gebruik en handel van cannabis in Thailand illegaal is.

Van Laarhoven schrijft verder:
,,Het is verbazend dat Nederland en de ambassade het blijkbaar niet nodig vinden om een staatsburger te hulp te komen die in Thailand veroordeeld is voor iets waarvoor hij van de overheid een vergunning kreeg. Het is nu ruim een maand geleden sinds onze veroordeling en ik heb zelfs nog geen bezoek van de ambassade gehad. Het lijkt wel dat de Nederlandse overheid het normaal vind dat onschuldige Nederlanders in Thailand worden veroordeeld.

In concrete houd deze veroordeling in dat elke coffeeshop eigenaar of zelfs toeleverancier van legale producten in Thailand gearresteerd kan worden, maar tevens ook allerlei mensen die dingen buiten Thailand doen die in Thailand illegaal zijn zoals gokken, casino’s, prostitutie, abortus, euthanasie en ga zo maar door. Dit kan en mag toch zo niet zijn. Nederland is toch verplicht om dit op te lossen met Thailand om iets te doen aan deze onrechtmatige veroordeling. Ik heb altijd enorm veel van Thailand gehouden en wilde hier mijn oude dag verslijten. Dat is ook de reden waarom ik mijn geld hier wilde investeren.

Ik hoop dat ik met deze brief u nog meer inzicht heb kunnen geven in deze zaak en in onze onschuld. Mocht u nog vragen hebben of ons enige hulp kunnen bieden dan hoor ik graag van u”.

Hoogachtend,

w.g. Johan van Laarhoven

Van Laarhoven en echtgenote zitten sinds hun arrestatie 17 maanden en 9 dagen vast. Johan verblijft sinds het vonnis in de Klong Prem Central Prison voor zeer zware misddigers in Bangkok.
Meer informatie over hun zaak is te vinden op www.justiceforjohan.nl. Vrienden en familie van het echtpaar zijn inmiddels een petitie gestart om hun eis tot overbrenging van beiden naar Nederland kracht bij te zetten. De petitie valt hier te lezen: https://justiceforjohan.petities.nl/


Redactie
Over Redactie 662 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.