Trefpunt Thailand 1 jaar. Eerste berichten. De redactie

Een team dat van aanpakken weet!

Hier lees je wat elk redactielid aan onze site bijdraagt. De  redactieleden zijn tevens auteurs van Trefpunt. Je vindt hun profiel plus foto in de auteursgalerij.

*André van Leijen: redigeert al jullie kopij en onderhoudt het contact met auteurs daarover.

*Antonin Cee: houdt zich in de luwte van het bloggedruis bezig met het publiceren van het Trefpunt Toerisme Bulletin. Antonin heeft een eigen reisbureau en wij hopen door zijn contacten aan sponsors te komen die met hun bijdragen de kosten voor onze site kunnen compenseren.

*Hans Geleijnse: Coördineert als duvelstoejager van de redactie het Trefpunt-werk. Hij houdt agenda’s bij, schrijft voor de Twitter en Facebook-pagina’s van Trefpunt, zorgt voor goed functionerende contacten met auteurs en lezers. Hij assisteert André indien nodig bij het redigeren en is eveneens belast met ‘site-bewaking’ en beoordeling van  reacties.

Onze kleine redactie werkt met taakverdeling, kent geen hiërarchisch model. Redacteuren spreken in hun contacten met de ‘buitenwacht’ namens de redactie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Bij discussies binnen de redactie wordt gestreefd naar unanimiteit. Mocht die er niet zijn dan telt de opvatting die de meeste steun krijgt.

Wij werken nog aan een beroepsmogelijkheid voor bezoekers die vinden dat de redactie of leden van de redactie niet correct optreden op de site of in contacten. Je kunt daarbij denken aan zaken als het weigeren van een verhaal of niet toestaan van een reactie. De redactie als geheel zal zich over een dergelijke kwestie buigen en een uitspraak doen. Die wordt als bindend beschouwd. Daartegen kan eventueel beroep worden aangetekend bij een nog te creëren beroepscollege, waarschijnlijk gevormd door auteurs die tot de initiatiefnemers van Trefpunt Thailand behoren.

De interne besluitvorminghttps://www.trefpuntazie.com/auteurs-thailandtref/– en geschillenprocedures worden t.z.t. vastgelegd in een huishoudelijk reglement voor de redactie.

Wij willen met publicatie van dit bericht tevens uitdrukking geven aan ons streven naar transparantie en naar goede relaties met ons schrijversgilde en lezerspubliek.

Veel plezier tijdens je bezoek aan Trefpunt Thailand!

Redactie

Redactie
Over Redactie 531 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.