Het trage economische herstel in Thailand

Auteur: Juthathip Jongwanich, Thammasat University

De economische prestaties van Thailand in het derde kwartaal van 2020 lieten veelbelovende tekenen van herstel zien te midden van de aanhoudende COVID-19-pandemie. De krimp van het BNP daalde tot 6,4 procent op jaarbasis, beduidend lager dan de 12 procent in het tweede kwartaal. Tekenen van herstel in belangrijke industrieën zoals elektronica en elektrische apparaten, de automobielsector en kunststoffen, waren lichtpuntjes.

Het economische herstel in Thailand voltrekt zich langzamer dan in buurlanden zoals Maleisië, Vietnam en China, vooral wat betreft de industriële sector en in dienstverlening. Ten dele kan dit verklaard worden door het ontoereikende Thaise beleid tijdens de lockdown op het gebied van belastingmaatregelen en speciale leningen om kwetsbare bedrijven te helpen hun cashflow te behouden en productiekosten te verlagen.

kwetsbare bedrijven

Er was ook geen duidelijk beleid dat direct gericht was op het behouden van werkgelegenheid in bedrijfstakken zoals het toerisme die hard werden getroffen door COVID-19. Belastingmaatregelen die bedoeld waren om bedrijven te ondersteunen, waren grotendeels beperkt tot drie maanden uitstel van betalingen en versnelde belastingteruggave, terwijl andere landen, zoals Maleisië, China, Zuid-Korea en Japan, belastingverlagingen invoerden. Zuid-Korea gaf uitstel van negen maanden en Japan van een jaar op het betalen van belastingen.

Singapore, Maleisië en Vietnam gaven loonsubsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) om werkgelegenheid te helpen behouden. Het beleid van Thailand was beperkt tot het verlagen van het de bijdrage aan het Social Security Fund (SSF), het verlengen van de termijn voor het indienen van bijdragen en het verstrekken van speciale fondsen voor beroepsopleiding. Gelukkig kregen werknemers die bij de SSF waren geregistreerd, zelfstandige arbeiders, kwetsbare personen en mensen met een laag inkomen financiële steun van de overheid, hoewel de betalingen vertraging opliepen.

Leningen

De centrale bank bood 500 miljard TB (US $ 16,7 miljard) aan zachte leningen aan als onderdeel van een budget van 1,9 biljoen TB (US $ 63,4 miljard en ongeveer 14 procent van het BNP) om daarmee de economie te stimuleren en de productiecapaciteit in verschillende sectoren te verhogen. Of en in hoeverre deze leningen daadwerkelijk beschikbaar kwamen, is van verschillende kanten met een kritisch oog bekeken. Vanaf november 2020 is slechts 25 procent het beschikbare bedrag opgenomen. De condities met betrekking tot het verstrekken van deze leningen, de looptijd en de te overleggen garanties en de snelheid van de administratieve procedure, blijven ter discussie staan.

centrale bank

Nadat de lockdown in juli 2020 volledig werd opgeheven, heeft de regering een reeks meer gerichte maatregelen genomen om de economie te stimuleren. In april 2020 verlengde de centrale bank de termijn voor het terugbetalen van schulden voor kmo’s, maar alleen voor bedrijven, die betalingsproblemen hadden. Deze gerichte maatregelen lopen af op 30 juni 2021.

Ongeveer 25 miljard TB (835 miljoen dollar) is toegewezen om het toerisme en aanverwante sectoren te ondersteunen. Met het stimuleringspakket ‘We Travel Together ‘dat in juli 2020 werd gelanceerd en in april 2021 afloopt, zal de overheid een deel van de toeristische uitgaven subsidiëren, waaronder hotelaccommodatie, vliegtickets en een aantal toeristische activiteiten. Dergelijke maatregelen zullen waarschijnlijk bijdragen aan het economisch herstel.

Subsidie

In oktober bood de regering een subsidie aan voor de aanschaf van alledaagse consumptiegoederen -exclusief alcohol en tabak- aan tien miljoen Thaise burgers, in de hoop de particuliere consumptie te stimuleren. Volgens die  regeling betaalt de overheid de helft van de aankoopkosten met een maximum van 150 TB (US $ 5) per dag. In totaal konden consumenten gedurende maximaal drie maanden  in totaal 3000 TB (US $ 100) per persoon besteden op kosten van de staat. De regeling was enorm populair en in december werden nog eens  nog eens 5 miljoen mensen erin toegelaten en werd het maximale bedrag aan subsidie verhoogt ​​tot 3500 TB (US $ 117) per persoon. De oorspronkelijke 10 miljoen mensen, die al in de regeling zaten konden ook ieder 500 TB (US $ 17) extra besteden.

Niet iedereen had even gemakkelijk toegang tot de regeling en veel aanvragers klaagden erover er niet van te hebben kunnen profiteren. In hoeverre de regeling de consumptie zal stimuleren, valt nog te bezien, aangezien de subsidies maximaal drie maanden duren. In plaats van de economie te stimuleren zoals verwacht, kan de regeling wel eens niet meer dan een lapmiddel blijken.

Werkeloosheid

Hoewel er een reeks maatregelen is genomen, ziet het er voor de Thaise economie in enkele belangrijke opzichten somber uit. In oktober 2020 steeg het aantal werklozen van slechts 370.000 in 2019 naar meer dan 800.000, terwijl het aandeel van particuliere bijdragen aan het BNP in het derde kwartaal van 2020 daalde tot het laagste niveau (14 procent) sinds 2003. De schuldenlast van huishoudens ging naar 83,8 procent van het BNP in oktober, het hoogste niveau in 18 jaar.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten er meer maatregelen genomen worden om de werkgelegenheid te stimuleren, om schuldenlasten te herstructureren en maatregelen  ter bevordering van economische groei op de middellange tot lange termijn. De Thaise regering heeft een budget van 400 miljard TB (13,3 miljard dollar) vrijgemaakt om de productiecapaciteit en de concurrentiepositie in verschillende sectoren te verhogen. Maar daarvan is tot nu toe nog maar 17 procent besteed en dat slechts in drie  bedrijfstakken: landbouw, toerisme en textiel. Projecten voor het stimuleren van de digitale economie, de ‘groene’ economie en de logistiek hebben nog niet plaatsgevonden.

Om deze laatstgenoemde sectoren in het huidige klimaat van digitale transformatie vooruit te helpen, moet de Thaise regering het menselijk kapitaal van het land verder ontwikkelen. Beleidsoverlapping en coördinatieproblemen tussen instellingen moeten worden opgelost. Er moet prioriteit worden gegeven aan infrastructuur, waaronder e-governance, investeringen in 5G en betaalbare en betrouwbare breedband in afgelegen gebieden. De juiste aanpak van de pandemie, inclusief testen, opsporen en het omgaan met vaccins, en van de recente uitdagingen op politiek gebied, zal ook cruciaal zijn om de economie vooruit te helpen in 2021.

Juthathip Jongwanich is Associate Professor aan de Faculteit Economie en het International Competitiveness Research Cluster, Thammasat University. Dit artikel met terugblik op het afgelopen jaar en met en vooruitblik op dit jaar maakt deel uit van een serie op het East Asia Forum .

Ook op Trefpunt Azië: Armoede neemt toe in Thailand, lagere inkomens dalen

Over Redactie 797 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

2 Comments

  1. Ik vermoed dat de centen voor de mensen,weer niet bij de juiste mensen zijn toegekomen. Bij navraag bij mijn schoonfamilie in Surin viel men uit de lucht…..

  2. De auteur gaat niet echt diep in zijn analyse van de oorzaken van de huidige economische problemen. En komt dan ook met oplossingen die min of meer een voortzetting zijn van het huidige neo-liberale denken dat voor een groot deel verantwoordelijk is voor de huidige problemen: de economische ongelijkheid, de uitbuiting van de aarde, klimaatverandering, de manier waarop wij met de aarde en onze voedselvooriening omgaan. De president van de Bank van Thailand heeft gewaarschuwd dat het grootste struikelblok voor economisch herstel de economische ongelijkeid is. De armoede is terug en blijft als we de zaken niet echt anders gaan aanpakken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*