Thaise kiezers mogen ja zeggen tegen omstreden grondwet

TT redactie, Referendum, Grondwet
De door de junta benoemde grondwet-schrijver Meechai Ruchupan toont op 29 maart 2016 de verzamelde pers zijn nieuwe werkstuk (foto Reuters)

Welk perspectief biedt de nieuwe grondwet Thailand?

Thailand gaat spannende tijden tegemoet. Het komende referendum over de ontwerp-grondwet zal, wat de uitkomst ook wordt, bestaande tegenstellingen in de politieke sfeer vrijwel zeker niet oplossen. Als het ontwerp door de bevolking wordt aanvaard zal dat betekenen dat de huidige macht van het militair-elitaire regime voor een groot deel blijft bestaan. De inbreng van de bevolking als geheel wordt verminderd.

Echter, ook wanneer de kiezers de grondwet met een nee-stem afwijzen zal het huidige regime aan de macht blijven en de afwijzing wijten aan haar tegenstanders. Meer repressie en onzekerheid over de toekomst zal het gevolg zijn. Het wordt een keuze tussen de Duivel en Beëlzebub.

Het referendum kent twee vragen:

De eerste vraag luidt simpelweg  ‘aanvaard u deze ontwerp-grondwet, ja of nee.’

De tweede vraag is ingewikkeld en suggestief. De beste vertaling luidt als volgt:
‘Bent u het er mee eens of niet dat, om de hervormingen zoals genoemd is het Nationale Strategische Plan te voltooien, beide Kamers van het Parlement samen de premier kiezen?’

Als die laatste vraag ook wordt aangenomen dan zal de, geheel door de junta benoemde Senaat (250 leden), samen met het verkozen Huis van Afvaardigen (500 leden), de premier kiezen. De mogelijkheid bestaat dan dat de premier een persoon is die niet aan de verkiezingen heeft meegedaan.

Een sarcastische variant op die tweede vraag (en even suggestief) zou kunnen luiden:
‘Bent u het er mee eens of niet, dat de junta de wil van het volk negeert door de Senaat mee te laten beslissen over de persoon van de premier?’

Verschillende visies op de Thaise ‘democratie’

Het is aardig om bij een in principe democratisch gebeuren als een volksraadpleging naar de achterliggende gedachten te kijken. Er is een opvallend verschil tussen de opvattingen van de huidige leider, generaal Prayuth en de gekozen premier die hij naar huis stuurde, Yingluck Shinawatra.

Premier Yingluck schreef twee weken vóór de militaire staatsgreep van 22 meu 2014 dit op haar Facebook-pagina: ‘Ik heb nu twee jaar, negen maanden en twee dagen mijn werk als premier gedaan. Ik was er iedere minuut trots op dat ik mijn plichten als gekozen premier in een democratisch systeem vervulde. Ik zal altijd aan de kant van het volk blijven staan.’

Dit is wat generaal Prayuth Chan-Ocha zei in het door hem benoemde parlement tijdens het aanbieden van de regeringsbegroting in augustus 2014:
“Wie staat er nu nog bij stil hoe Zijne Koninklijke Hoogheid, de Koning, zijn Koninklijke macht aan ons heeft toebedeeld. Vanuit het standpunt van de regering gebruikt U de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, die echter geheel aan Hem toebehoren. Die macht behoort niet aan U. U ontvangt die macht niet als U wordt gekozen. Het is de macht die komt van Zijne Koninklijke Hoogheid, de Koning. Zijne Majesteit gaf deze macht aan ons om een regering te vormen. De macht die ik vandaag heb werd mij gegeven door de Koning.;

De ontwerpers van het grondwetsontwerp, met als voorzitter Meechai Ruchupan, zijn allen benoemd door de junta. Zij onderschrijven de opvattingen van de junta: alle politici zijn slecht, slechts uit op geld en macht, want zij worden gekozen door onwetende, achterlijke en vaak immorele mensen. Deze grondwet moet daarom de invloed van politici controleren en zo nodig beteugelen. Die taak valt toe aan de ‘khon die’, de goede mensen, de niet-gekozen mensen.

Controversiële punten uit de nieuwe grondwet

Het ontwerp van de grondwet kent een aantal controversiële onderdelen, die aansluiten bij de opvattingen en motieven van de opstellers.

1. Het nieuwe kiessysteem zal het erg moeilijk maken voor een partij, ook al haalt ze de meerderheid wat stemmen betreft, een meerderheid aan afgevaardigden te krijgen. De grootste partij zal minder afgevaardigden krijgen, de anderen, zoals Democraten en wat andere partijen, meer. Het Huis van Afgevaardigden zal meer versnipperd zijn en de regering zal uit een coalitie moeten bestaan. De geschiedenis leert dat zoiets in de Thaise situatie de stabiliteit van een regering niet ten goede komt.

2. De Senaat is geheel gekozen door de junta. Zes bevelhebbers van leger, luchtmacht en marine zijn al genomineerd. De Senaat zal vijf jaar zitting hebben en dus ook invloed uitoefenen op de volgende regering (het gekozen Huis van Afgevaardigden zit vier jaar. De Senaat zou dus mee kunnen ‘helpen’ aan de keuze van twee premiers. Daarnaast heeft de Senaat de macht de plannen van de gekozen regering te toetsen aan de hervormings agenda van de junta en die plannen zo nodig tegen te houden. Verder heeft ze een belangrijke rol bij de benoeming van zgn. onafhankelijke organisaties.

3. De belangrijkste onafhankelijke organisaties zijn het Constitutionele Hof, de Verkiezingscommisie en de Nationale Anti-Corruptie Commissie. Hun controle op de regeringsmacht neemt toe macht is toe, ze kunnen een nieuwe regering desgewenst terugfluiten. De leden van deze instituties benoemen elkaar met behulp van de Senaat.

4. Het wordt bijna  onmogelijk de grondwet te amenderen. Van iedere partij moet minstens 20 % vóór stemmen. Als bijvoorbeeld alle vier leden van een kleine partij tegenstemmen gaat het niet door.

5. Alle volgende regeringen worden verplicht het 20-jarige hervormingsplan van de junta uit te voeren, gecontroleerd door de Senaat en de onafhankelijk organisaties.

Natuurlijk eindigt het ontwerp met een algemene amnestie voor alle leden en daden van de junta, in verleden, heden en toekomst. Uiterst ironisch,  gezien het feit dat de eerste protesten tegen de Yingluck regering in december 2013 zich keerden tegen haar wetsvoorstel voor een brede amnestie.

Dit alles betekent dat de macht van de gekozen volksvertegenwoordigers ernstig beperkt wordt. Ze hebben weinig ruimte om te manoeuvreren.  Het zullen wederom de benoemde, niet-gekozen ‘goede mensen’ zijn die de politiek gaan beheersen en het beleid van de junta voortzetten. Het volk, de kiezers, komt daar niet aan te pas.

De Referendumwet 2016

Omstreden is eveneens de wetgeving die het debat rond de ontwerp-grondwet en het referendum regelt. In de praktijk leidt die tot een ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting om over het ontwerp te discussiëren, laat staan het te bekritiseren. Critici worden voor ‘attitude adjustment’ opgeroepen. Oproepen om ‘Nee’ te stemmen zijn verboden.

De gedrukte media zijn over het algemeen vrij te schrijven wat ze willen. De televisie en de radio zijn echter aan strikte regels gebonden. De komende dagen zal publieke zender Thai PBS dagelijks een discussie over referendum en grondwet presenteren, maar erkende tegenstanders als sommige Pheu Thai partijleden en studenten-activisten worden geweigerd. De programma’s worden niet ‘live’ uitgezonden om ze, zoals een lid van de Verkiezingscommissie zei, ‘te kunnen ‘redigeren’.

Saillant detail: de oproepkaart voor de stemming op 7 augustus is bij de kiesgerechtigden gearriveerd met een eraan bevestigde ‘informatiefolder’. Daarin worden slechts de natuurlijk ook aanwezige positieve punten  uitvoerig uit de doeken gedaan. Impliciete boodschap: een perfecte grondwet. Stem vóór!

 

TT-collectief; referendum, grondwet
Cartoon Zia in dagblad Thairath 1 juli 2016
Koptekst:
‘Loop niet weg (stem!)….anders verlies je je invloed! Die idioten komen als een team!
Op de stembiljetten:
‘Het bestendigt hun macht!’ (van de militairen)
Op de stembus:
‘Referendum 7 augustus 2016’
Onder de stembus:
‘Let op bedrog!’
Phi Nooring (linker muisje):
‘We moeten allemaal gaan stemmen’
Andere muisje:
‘Iedere stem telt!’

 

Voor de liefhebbers: hier staat de onofficiële Engelse vertaling van het ontwerp grondwet.

Zie voor twee visies op de Thaise democratie: https://www.trefpuntazie.com/veldmaarschalk-sarit-thanarat/

 

Redactie
Over Redactie 574 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

1 Comment

  1. Nadat er al twee kinderen van 8 jaar zijn gearresteerd en aangeklacht omdat zij mooie roze kiezerslijsten hebben verscheurd zijn er nu weer twee ernstige voorvallen. Een groep apen heeft in Pichit kiezerslijsten weggenomen. De politie achtervolgde de apen maar ze ontkwamen. In Sisaket (Isaan) zijn een honderd-tal vlaggetjes in beslag genomen met de tekst กาโน Kaa No, wat ‘Vink Nee!’ kan betekenen. De politie stelde een diepgaand onderzoek in en kwam tot de conclusie dat het reclame was voor het koffiemerk ‘Kaa No’. Foto’s op Facebook laten kiezerslijsten zien die buiten in weer en wind vrolijk hangen te wapperen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.