Thais huis bouwen is geestenwerk

Het animisme is zeer prominent aanwezig in het noorden van Thailand. Bij veel wat de mensen er doen worden geesten betrokken. Bij belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden er voor hen kleine of grotere ceremonieën gehouden. Een huis bouwen is zo’n belangrijke gebeurtenis.

nieuweputjemensenBij de bouw van ons huisje in Sansaikom vond bij het ”slaan” van de eerste paal (bij een traditioneel gebouwde houten woning is dit de grootste en dikste steunpaal van de woning) een kleine plechtigheid plaats, georganiseerd door mijn echtgenote Phat en een paar vrienden. Het doel ervan was ons bij voorbaat te verontschuldigen bij de “geesten van de grond”. Wij bouwden immers een huis op hun plek, verstoorden hun leefwereld.

De ceremonie moest hen gunstig stemmen, zodat zij ons tijdens de bouw niet zouden tegenwerken. De bouwvakkers ontbraken daarom niet op het appél. Zo konden de geesten ook waarnemen wie er op hun terrein aan de slag waren. In de kuil waar de paal kwam te staan werden als offerande bloemen en een wat muntstukjes gegooid. Daarna volgde het prevelen van een paar gebeden. De ceremonie nam niet veel tijd in beslag maar was duidelijk een bijzonder serieuze aangelegenheid voor de aanwezigen.IMG_8024

etendrankgeesenTijdens de werkzaamheden werd de geestenwereld evenmin vergeten. Vrijwel iedere dag zorgden de werklui voor versterking van de inwendige geest. Op een plankje in een speciaal hoekje van het bouwterrein werden schaaltjes met eten en een paar flesjes drank voor hen klaargezet. Vooral de vele loslopende honden vonden dit een zeer interessant gebruik. Sneller dan een oogwenk was het eten verdwenen. Of waren het toch de geesten die hadden toegeslagen?

In dit hoekje van de tuin bevond zich een oud gemetseld putje. Dat was het belangrijkste plekje op onze bouwplaats. Alle waterputten worden namelijk door geesten bewoond en beschermd. Blijkbaar hadden wij de geesten goed verzorgd, want de renovatie van dit putje is zonder incidenten of vreemde voorvallen verlopen. Onze oprit ligt ernaast, zodat de waterput ook voor de dorpelingen makkelijk bereikbaar is.

Een paar maanden na de bouw kwam de voorman van de bouwvakkers samen met zijn vrouw opnieuw naar ons huis voor alweer een kleine plechtigheid. Dit keer werden de geesten uitvoerig bedankt voor het voorspoedige verloop van de bouw. Dat daarbij werd betrokken dat hij en zijn collega’s op tijd waren betaald is logisch, want ook dat is geestenwerk. Ditmaal ging het prevelen van gebeden en branden van kaarsen en wierookstokjes vergezeld van het offeren van een varkenskop en -poten.

En nu? De geesten worden niet vergeten. Een paar avonden per week brandt Phat een paar wierookstokjes en bedankt de bewoners van het waterputje voor al hun hulp.

Noord-Thailand, het is en blijft een bijzondere wereld!coverlode

 

Tekst en foto’s Lode Engelen

Lode Engelen
Over Lode Engelen 183 Artikelen
Lode Engelen, jaargang 1952. Hield zich in actieve carrière bezig met röntgenapparatuur. Onmiddellijk na zijn vervroegde pensionering in 2013 is hij met levensgezellin Pat, een Thaise antropologe, permanent in Thailand gaan wonen. Lode is amateur-fotograaf, en probeert leven en cultuur van de Thai vast te leggen. Pat is de perfecte partner om hiervoor deuren te openen. Meer werk van Lode op LodeEngelen.be

1 Comment

 1. Ik moet bij dit soort denken altijd denken aan Don Juan in de boeken van Carlos Casteneda.
  Eeen beetje vrijelijk beschreven, want het is vele jaren geleden:
  “Zie de hoe de bladeren van die boom bewegen?” vraagt hij zijn leerling.
  Die ziet dat.
  “Hoe komt dat”, vraagt Don Juan.
  “Het is de wind”, zegt de leerling.
  “Fout”, zegt Don Juan, “het zijn de geesten, die er plaatsnemen.

  Wat is de wind? Bewegende moleculen, die uit atomen bestaan, die op hun beurt uit electronen, protonen en neutronen bestaan, die zelf weer bestaan uit al die deeltjes die de natuurkunde tegenwoordig in haar taxonomie heeft gezet tot aan quarks toe. Nog een een stapje en we staan in de “string theory”, die de het hele universum uit vibrerende mini-snaarjes laat bestaan. In feite zijn ze niet meer dan een wiskundige convenant, die zijn eigen muziek voortbrengt. Een metafoor dus en daarmee zijn we terug bij de poezie. Maar op een of andere manier vinden wij kinderen van Aristoteles het plausibeler de wereld op deze manier te verklaren dan een beroep te doen op “geesten”.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.