Lepra: al vierduizend jaar wereldwijd een gesel

Thailand, Vietnam, lepra, Erik Kuijpers

 

Deze ziekte is ook in Azië nog lang niet uitgebannen.

Internationale lepradag op 27 januari 2019. Wat zegt het ons? Weten wij nog wel wat lepra is?

De oudste signalen van lepra zijn aangetroffen bij een skelet van circa 2.000 jaar vC gevonden in Rajasthan in het noordwesten van het huidige India. Oude geschriften uit China en India vertellen van deze ziekte en uit Egypte zijn verhalen bekend van kort voor onze jaartelling.

Uit de bijbel kennen wij de parabel van Lazarus en van zijn naam zijn woorden afgeleid als lazaret (veldhospitaal, vroeger leprozerie) en lazerij, een ander woord voor lepra. En hoewel de ziekte wordt verspreid via de luchtwegen en besmetting toeval is is de katholieke kerk de ziekte gaan zien als ‘straf van God’ voor ‘de zonde van het vlees’. Dan had je als zieke direct een stempel….

Thailand, Vietnam, lepra, Erik Kuijpers

Al in de vijfde eeuw ontstaat het leprozenhuis en de leprozenkolonie al komt dit in de overlevering ook al voor; Judah Ben Hurs moeder en zus teerden weg in een leprozenkolonie. Paus Alexander III vaardigt in 1179 een decreet uit dat lepralijders afgezonderd moeten worden van gezonde mensen. Aan hun kleding moest duidelijk zijn hoe ‘gevaarlijk’ ze waren voor de maatschappij en de leprozenbel kondigde hun komst aan zodat je een andere weg kon kiezen……

Thailand, Vietnam, lepra, Erik Kuijpers
Ik ben de arme duvel…..

Lepra vandaag

Rond de eeuwwisseling schatte de WHO het aantal lepralijders op 600.000 maar door betere toegang tot medicatie bedraagt hun aantal nu naar schatting 200.000. In Azië vindt men leprozen vooral in India, Indonesië en Myanmar.

In Vietnam, waar sinds de jaren 50 van de vorige eeuw een leprozenziekenhuis bestaat, is het aantal nieuwe gevallen in 2017 ‘slechts’ 248 en de kans aan de ziekte te sterven is vrijwel nihil door goede medicatie en hygiëne. De oudste met lepra besmette bewoners van het ziekenhuis in het noorden van Vietnam zijn 80 jaar…..

Onder ‘bron’ staat de link naar een fotoreportage over melaatsen in Vietnam.

En in Thailand?

Een schatting uit 1953 gaat uit van 5 zieken per 1.000 mensen tot in 1956 in de regio Khon Kaen een programma tegen melaatsheid wordt gestart dat in 1972 landelijke dekking heeft. Toegang tot medicijnen wordt landelijk in de jaren 1971-1976 als onderdeel van de nationale gezondheidszorg en in 1987 reeds acht men de ziekte teruggebracht tot 0,5 per duizend personen. Bij 68 miljoen inwoners zouden dat toch 34.000 mensen zijn……

In 1907 wordt in Chiang Mai een leprozenkolonie gesticht op een eiland in de Pingrivier. ‘The Chiangmai Leper Asylum‘ is het initiatief van de Amerikaanse missionaris Dr. James McKean. De instelling is er nog steeds maar de enige melaatsen die worden behandeld zijn vluchtelingen uit Myanmar die geen toegang hebben tot de nationale gezondheidszorg. De overige bewoners zijn om andere redenen dan lepra zorgbehoevend.

Toegang tot medicatie heeft lepra in Thailand tot een beheersbare ziekte gemaakt en nieuwe misvormingen kunnen worden voorkomen bij tijdige behandeling en medicijntrouw.

Thailand, Vietnam, lepra, Erik Kuijpers
Pater Damiaan de Veuster.

Missiewerken

De Belgische pater Damiaan de Veuster en de Nederlander Peerke Donders hebben in de 19e eeuw melaatsheid bestreden in Hawaii en Suriname. Hun werk wordt thans gefinancierd door, onder andere, de Damiaanactie die zich inzet tegen lepra, tbc en leishmaniasis (zandmugziekte) in 16 landen.

In Nederland is onder meer actief de Leprazending die projecten steunt onder meer in India en Nigeria. Fondsenwerving via collectes blijft een noodzakelijke bron.

Het doel: lepra de wereld uit in 2035. Het zal een einde maken aan 4.000 jaar als verschoppeling leven in ellende. Maar oorlogen, armoede en onhygiënische leefomstandigheden remmen de aanpak van de ziekte af.

 

Bron: https://www.straitstimes.com/multimedia/photos/in-pictures-van-mon-leprosy-hospice-in-vietnam

Meer weten?

Test jouw kennis over lepra; https://ilepfederation.org/about-leprosy/world-leprosy-day/world-leprosy-day-2019/

Lepra in Thailand; dr Saeng; https://www.trefpuntazie.com/dr-saeng-kort-verhaal-van-kukrit-pramoj/

Het McKean centrum in Chiang Mai; https://www.chiangmaicitylife.com/citylife-articles/mckean-from-leper-asylum-to-rehabilitation-centre/

Foto’s en prenten

Man, lijdend aan melaatsheid, 1886; wikimedia, 325260.

Handen misvormd door lepra; wikimedia, 27098744.

‘Je suy le poure Diable’, ‘ik ben de arme duvel’, melaatse met bel, 16e eeuwse gravure, rijksmuseum; wikimedia, 20144971.

Pater Damiaan, 1840-1889, Hawaii, 1875; wikimedia, 1071838.

 

Over Redactie 797 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

1 Comment

  1. Leuk artikel met goeie informatie. Voor mijn vrijwilligerswerk kwam ik vaak in het McKean ziekenhuis in Chiang Mai op grond destijds geschonken door de koning, rond 1910.

    Vlak bij mijn vroegere woonplaats Chiang Kham, Phayao, was vroeger ook een leprozerie, de naam van het dorpje ben ik vergeten. De leprozerie werd gerund door zendelingen en de helft van de inwoners van het dorp zijn christenen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.