Thailand. Srithep, stadje in een park met lange geschiedenis

Srithep, een oude stad in Phetchaboon

De oude stad Srithep ligt ongeveer 240 km ten noorden van Bangkok, in de provincie Phetchaboon.  Srithep is ongeveer 4.7 vierkante kilometer groot en omgeven door twee concentrische grachten. Het werd beschouwd als een tweelingstad, met Muang Nai als de binnenstad, en Muang Nok als de buitenste stad. Muang Nai heeft een ronde vorm, en is ongeveer 2.08 vierkante kilometer groot. In Muang Nai zijn er drie grote monumenten,  Prang Sri Thep,  Prang Song Phi Nong, en Kao Klang nai. Naast deze grotere monumenten zijn er nog 45 kleinere structuren verspreid over de stad, en een zeventig vijvers en moerassige plekken gevonden. De binnenstad is zo goed als het kon gerestaureerd en open voor het publiek.

Srithep, Lode Engelen.

Muang Nok ligt ten oosten van Muang Nai, is ook omgeven door een gracht en een aarden dijk, behalve het stuk waar ze grenst aan de binnenstad. Muang Nok is ongeveer 2.54 vierkante kilometer groot. In dit deel van de stad zijn 54 overblijfselen van gebouwen gevonden en een grote vijver aan de noordkant. Een deel van de grond hier wordt nu nog gebruikt voor landbouw.

Buiten de stad Srithep zijn er nog een vijftig kleine oude monumenten gevonden. De belangrijkste hiervan zijn Khao Klang Nok en Prang Ruesi. Een andere belangrijke vondst is de Khao Thamorrat grot op ongeveer twintig kilometer ten westen van Srithep.

De datering van de archeologische vondsten geeft ons een tijdsbeeld beginnend als prehistorische nederzetting, ongeveer 2000 jaar geleden. In latere eeuwen is de stad geëvolueerd naar een Dvaravati cultuur (zevende tot elfde eeuw) en daarna naar een Khmer-cultuur  (elfde tot dertiende eeuw).

Srithep, Lode Engelen.

Overblijfselen van de bewoners van Srithep uit de periode voor het Dvaravati.

Srithep, Lode Engelen.

Srithep, Lode Engelen.

Monumenten in Khmer stijl.

Ongeveer in het midden van de elfde eeuw kwam Srithep meer onder invloed van de Khmer gemeenschappen in het Noordoosten. De filosofie, en het geloof, van de Khmer werd hierdoor belangrijker voor het stadje. Dit weerspiegelt ook in de bouwstijl van de monumenten Prang Si Thep en Prang song Phi Nong. Deze twee monumenten waren waarschijnlijk religieuze gebouwen van het Hindu Schaivism. Dit kunnen we zien door het beeld van Nandi, de stier van Shiva op de latei boven de deur van Nong, het kleine gebouwtje.

Srithep, Lode Engelen.Onder het bewind van de Khmer-koning Chaiwaraman VII kwam Srithep onder invloed van het Mahayan-boeddhisme. Onderstaande foto toont ornamenten die gemaakt werden om op de top van de pagode te plaatsen. Ze hebben een duidelijk in boeddhistische stijl.

Srithep, Lode Engelen.

Srithep, Lode Engelen.

Srithep, Lode Engelen.

Khao Klang nai.

Khao Klang Nai was een boeddhistisch heiligdom. De rechthoekige centrale pagode is oostelijk gericht, en in typisch stijl van de Dvaravati gebouwd. De basis is ongeveer 12 meter hoog in lateriet gebouwd en afgewerkt met gips. De basis is versierd met beeldjes in stucwerk van dwergen, apen, leeuwen en buffels. Ze zijn gekarakteriseerd als vrouwelijke atlas figuurtjes die het gebouw moeten ondersteunen. Er is een trap die naar het bovenste gedeelte leidt waar waarschijnlijk een pagode gestaan heeft. Rond de pagode staan nog een aantal overblijfselen van kleinere pagodes en een Viharn.

Srithep, Lode Engelen.

Khao Klang Nai is gebouwd als heiligdom voor het Theravada Boeddhisme, en is gebouwd tussen de zesde en zevende eeuw. Khao Klang nai was waarschijnlijk het belangrijkste deel van Srithep en is ook verlaten ergens in de dertiende eeuw.

Srithep, Lode Engelen.

Srithep, Lode Engelen.

Srithep, Lode Engelen.

Srithep, Lode Engelen.

Dharmacakra.

Srithep, Lode Engelen.

Dharmacakra of het het wiel van de wet is een symbool voor de leer van Boeddha. Het werd meestal uit steen gebeiteld en is op verschillende archeologische sites gevonden over heel Thailand. Het wiel werd altijd voor een belangrijke pagode geplaatst. Hier staat het voor het Khao Klang Nai monument, maar volgens een legende was het gevonden bij Khao Klang Nok, en naar hier verplaatst.

 

Het Khao Klang Nok monument.

Khao Klang Nok ligt ongeveer twee kilometer ten noorden van de oude stad. Het heeft een basis in lateriet steen van 64 meter in het vierkant en is ongeveer 20 meter hoog. Op de lateriet-basis staat een bakstenen pagode.

Het is de grootste pagode uit de Dvaravati periode in Thailand en is gebouwd in de achtste of negende eeuw.

Srithep, Lode Engelen.

De pagode op de basis had de vorm van een omgekeerde kom, maar is nog niet gerestaureerd. De inzet in de foto geeft een beeld van hoe de pagode er vroeger uitgezien moet hebben.

Srithep, Lode Engelen.

Srithep, Lode Engelen.

Iemand moet het natuurlijk netjes houden !

 

© Lode Engelen, foto’s genomen in het historisch park Srithep op 21.11.2018. Overname van foto’s niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Lode Engelen
Over Lode Engelen 196 Artikelen
Lode Engelen, jaargang 1952. Hield zich in actieve carrière bezig met röntgenapparatuur. Onmiddellijk na zijn vervroegde pensionering in 2013 is hij met levensgezellin Pat, een Thaise antropologe, permanent in Thailand gaan wonen. Lode is amateur-fotograaf, en probeert leven en cultuur van de Thai vast te leggen. Pat is de perfecte partner om hiervoor deuren te openen. Meer werk van Lode op LodeEngelen.be

2 Comments

  1. Prachtig, Lode. Het maakt mij ook meer duidelijk over de verwaarloosde maar interessante geschiedenis van Siam/Thailand voordat de Thais er arriveerden ergens in de 13e eeuw. De Dvaravati en de Khmer periode moeten een grote invloed hebben gehad op de latere koninkrijken in wat nu Thailand heet. Bestaat er eigenlijk wel een ‘Thaise cultuur’?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*