Thailand en het levenseinde

Thailand, living will, dood, Erik Kuijpers

De Thai moet leren praten over de dood

Niemand weet wanneer de dood komt maar we kunnen wel kiezen voor een ‘goede dood’. Doch lang niet iedereen weet dat je ook in Thailand het recht hebt om langs natuurlijke weg en in vrede te sterven zonder pijnlijk en kostbaar medisch ingrijpen.

Je hebt het recht waardig te sterven

De Thaise wetgeving geeft je het recht levensverlengend medisch ingrijpen te weigeren als je terminaal ziek bent. Dat weet lang niet iedereen. Noch weet iedereen van palliatieve zorg die terminaal zieke mensen kan helpen via ‘natuurlijke’ maar vooral comfortabele weg dood te gaan in plaats van met kunst- en vliegwerk in leven te worden gehouden.

Volgens het rapport van Thailand Development Research Institute, over ‘Public Awareness and Attitudes toward Palliative Care in Thailand‘, in het Nederlands ‘De algemene kennis en de houding over palliatieve zorg in Thailand’ weet 75% van de bevolking niet dat palliatieve zorg beschikbaar is voor terminale patiënten.

LIVING WILL DECLARATION

หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรับการรักษา

Maar liefst 79% van de bevolking heeft nooit gehoord van een ‘living will’, een geschreven instructie om levensverlengend medisch ingrijpen te kunnen weigeren.

Thailand, living will, dood, Erik Kuijpers

Het taboe dat ‘dood’ heet….

Je praat in Thailand niet over de dood! Dit onderwerp aansnijden wordt gevoeld als de voorbode van het kwaad, als vloeken zelfs. Ook al ben je zelf niet bang voor het onderwerp. Het aansnijden van een ‘living will’ of van andere stappen ter voorbereiding van de dood van een ernstig ziek familielid of van jezelf is als godslastering, is een schaamteloze en onbeschofte daad.

Dit taboe zorgt er voor dat de familie niet voorbereid is als het tijdstip aanbreekt. Dan wordt de terminaal zieke aangesloten op machines die een pijnlijke verlenging van het leven voorstaan. Die zieke in leven houden ziet de familie als een daad van liefde, genegenheid en dankbaarheid. En het stort hele families in schulden of faillissement.

Thailand, living will, dood, Erik Kuijpers

Thailand wordt ouder

In bovenstaande grafiek, helaas niet zo goed leesbaar, zie je dat in Thailand de gemiddelde leeftijd boven die van de buurlanden ligt. Thailand veroudert en het aantal terminale zieken neemt toe. De vraag naar palliatieve zorg en een natuurlijke dood zal gaan toenemen.

De wet staat het toe. Artikel 12 van de National Health Act 2007 zegt:

‘Een mens heeft het recht ieder medisch ingrijpen te weigeren dat slechts de terminale fase kan verlengen, en medisch handelen te weigeren teneinde ernstig lijden door ziekte te stoppen.’

Dit is het recht op een natuurlijke dood, een goede dood.

Thailand, living will, dood, Erik Kuijpers

Maar in Thailand leven misverstanden over de natuurlijke dood zonder medisch ingrijpen. Men ziet het als de in Thailand verboden euthanasie. Doch dit is verre van dat: vroeger ging iedereen zo dood, op een natuurlijke wijze en liefst omringd door familie. Deze optie is nog steeds legaal in Thailand. Maar legaal of niet, de wensen van de zieke worden vaak opzij geschoven door niet-begrijpende familieleden en ook door artsen als de zieke niet meer wilsbekwaam is.

Daarom kan het niet blijven bij het opstellen van de ‘living will’ alleen; aan familie en artsen zal ondubbelzinnig duidelijk gemaakt moeten worden dat de wens van de patiënt ook bij wilsonbekwaamheid gerespecteerd dient te worden.

Hieronder wordt mede begrepen de wens om thuis te sterven en niet in ziekenhuis of hospice, en de wens om omringd door familieleden te sterven met zo min mogelijk pijn en ongemak. Hulp en begeleiding door familieleden is daarbij onontbeerlijk om naar een goede dood te kunnen gaan.

Thailand heeft hier nog een lange weg te gaan.

Bron:

Thailand Business News (ook Thailand Development Research Institute, en Bangkok Post nr 1666132); https://tinyurl.com/y5olgxvg

Auteur mevrouw Wannapha Kunakornvong is onderzoeker aan het Thailand Development Research Institute.

Foto’s en prenten

Oude dames; wikimedia, 2054333.

Begraafplaats; eigen foto.

Diagram; infogram.com / asean-median-age

‘Refusal of treatment form’, 1969; wikimedia, 348530.

 

Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 844 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland