Thailand. Kantelmoment voor omstreden wet op majesteitsschennis

Het opnieuw inzetten van de wet op majesteitsschennis tegen een tiental leiders van de protestbeweging kan uitzonderlijk worden genoemd en wel op deze drie punten:

Ten eerste ontkende premier generaal Prayuth Chan-ocha vorige maand dat hij het was die het initiatief nam voor ‘hergebruik’ van deze wet (kortweg art. 112 genoemd). In plaats daarvan zei hij dat de politie slechts haar plicht deed door de wet te handhaven. Diezelfde Prayuth had in juni nog verklaard dat Zijne Majesteit de Koning hem had opgedragen de wet buiten gebruik te stellen.

Een half jaar later wil kennelijk niemand verantwoordelijkheid nemen voor het opnieuw van stal halen van deze controversiële en anachronistische wet, al tien jaar lang onder vuur van critici en opposanten. Art. 112 nu is een hete aardappel die niemand op z’n bordje wil hebben. Het gevolg is dat deze wet steeds kwetsbaarder wordt en de ‘legitimiteit’ ervan in toenemende mate in twijfel wordt getrokken.

Dat is van groot belang nu een van de tien eisen van de protestbeweging is hervorming van de monarchie en afschaffing van deze wet op de majesteitsschennis. Sommigen hebben al gezegd: waarom vereren miljoenen Boeddha nog steeds als er in Thailand geen wet op godslastering is die de Boeddha tegen kritiek beschermt?

Protest tegen draconische art. 112

Een tweede bijzonderheid is dat niet alleen een dozijn mensen tegelijkertijd wordt aangeklaagd, maar dat de beschuldigden onvermurwbaar bleven. Sommigen zoals Panupong ‘Mike’ Jadnok vorige week, zeiden het een ‘eer’ te vinden om met art. 112 te worden aangeklaagd. Een breuk met het verleden, toen van majesteitsschennis beschuldigden als paria’s werden beschouwd.

Een derde interessante factor is dat de rechtbank het verzoek van de politie om arrestatiebevelen tegen de dertien beschuldigden uit te vaardigen, heeft afgewezen. In plaats daarvan worden ze aangeschreven zich op het politiebureau te melden. Sommigen waren daar maandag al met de bewuste brief. Vroeger betekende een beschuldiging van majesteitsschennis vaak onmiddellijk arrestatie op last van de rechtbank in afwachting van onderzoek en berechting. De andere gang van zaken nu zou kunnen betekenen dat de rechtbank de jongste toepassing van de wet niet volledig ondersteunt.

De autoriteiten zitten nu in een Catch 22-situatie waarin ze proberen de wet te gebruiken om ongekende kritiek, mondelinge en schriftelijke aanvallen op de monarchie in te dammen als gevolg van de groeiende protestbeweging voor monarchiehervormingen. Door dit te doen, komt de controversiële wet niet alleen in de schijnwerpers van de Thaise maar ook van buitenlandse media.

Zo wordt de strafmaat als onevenredig zwaar beschouwd omdat het belasteren van een gewone burger een maximale gevangenisstraf van één jaar of een boete van niet meer dan 20.000 baht kan opleveren, op grond van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Vergelijk dat met de 15 jaar die art. 112 van het zelfde wetboek van strafrecht oplegt aan beledigers van de majesteit, dan is het moeilijk te rechtvaardigen dat een gewone burger in de 21ste eeuw vijftien keer minder belangrijk is dan een vorst.

Het is onduidelijk hoeveel meer er volgens art. 112 zullen worden aangeklaagd voordat deze wet van majesteitsschennis niet alleen in doeltreffendheid maar ook in legitimiteit verloren gaat en het kantelmoment bereikt waarop het door een groot deel van de Thaise bevolking als onrechtvaardig, zo niet onwettig wordt beschouwd.

Dat is de uitdaging wet en monarchie. Aan zware bestraffing van steeds meer mensen hangt een prijskaartje. Het gebruik van draconische wetten zoals deze kan uiteindelijk precies het tegenovergestelde effect hebben – waardoor meer Thais niet alleen deze wet maar ook de monarchie gaan haten.

Terwijl de strijd om de harten en geesten van de mensen, vooral jonge Thais, voortduurt, doen sommige maatregelen het instituut monarchie meer kwaad dan goed.

Bron Khaosod English, met toestemming overgenomen en vertaald

Eerder op Trefpunt over majesteitsschennis: Berufsverbot in plaats van art. 112
Over Pravit Rojanaphruk 35 Artikelen
Pravit Rojanaphruk was vele jaren in dienst van het Engelstalige dagblad The Nation en een gezien columnist. Direct na de staatsgreep in mei 2014 demonstreerde tegen de nieuwe machthebbers. Hij werd opgepakt voor ‘attitude adjustment’ (oftewel heropvoeding). Direct na zin vrijlating in september 2014 nam hij ontslag bij The Nation om, zoals hij zei, ”mijn krant verdere druk van buitenaf te besparen”. Pravit werkt thans voor het nieuwsagentschap Khaosod.

1 Comment

  1. De enige ware religie waar alle Thais in moeten geloven is het royalistische nationalisme. Geloof je er niet in dan ben je geen echte Thai, en dan word je veroordeeld, verbannen of vermoord.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*