Het verhaal. De Profetie (deel 2)

Het Verhaal, banyan boom, profetie, Tino Kuis

Wat vooraf ging: Na rijp beraad besluit men de banyan boom om te hakken vanwege de wortels die de tempel beschadigen. Maar iedereen is bang voor boze geesten die wraak zouden nemen……

Het omhakken van de banyan boom

Hij stond er al een heel lange tijd. Elk deel van de gigantische boomstam was reusachtig. De omtrek van de stevige stam was groter dan zeven mensen die het samen omarmden. Het stond stevig en hoog als een berg. Zijn hangende wortels waren ineengevlochten als de baard van een vreemde kluizenaar. Elke tak was dik en krachtig. Elke windvlaag gierde door de takken als een kwaadaardige geest. Elk deel van de grote banyan boom was doordrenkt met geweldige macht die iemand tot op het bot bedreigde.

Fen trilde op zijn benen. Zijn hart bonsde terwijl koude en hete gevoelens zijn lichaam teisterden. Toen hij de schaduw van de boom inging leek het alsof zijn lichaam verpletterd werd tot een zandkorrel. Hij staarde omhoog naar de boom. Zijn hand die de bijl vasthield voelde koud en tegelijk zweterig aan. Hij proefde een muffe geur die uitging van de natte hoeken boven op de takken. Hij keek naar zijn vriend die ongestoord en deuntje neuriede.

‘Hak alle takken er af. Bind de takken boven in de boom eerst samen. Kijk uit voor je handen en voeten. Als alle takken er af zijn gieten we er een stofje over die de stomp zal doden. Ik weet zeker dat de boom in een paar maanden zal vergaan tot losse grond.’ Een lid van de tempelraad legde alles nog eens uit wat te doen maar voor Fen leek het meer op een van ver komend gefluister.
‘Hoe gaat het?’ riep Fua goedgehumeurd uit terwijl hij met zijn mes de wortels te lijf ging. ‘We moeten eerst deze hangende wortels kwijt zien te raken voordat we de takken daarboven snoeien. Over tien dagen rest alleen nog een stomp. Als tenminste onze nekken dan niet zijn gebroken, zoals je eerder zei.’ Fua maakte een grapje maar zijn woorden deden Fens hart huiveren.

Twee kleine mensen daagden de heilige banyan uit. De een had de roekeloze moed van een jongen en deinsde voor niets terug. Alles wat geld opbracht voor meer drank was prima. De ander was gevoeliger en minder zelfverzekerd dan zijn vriendje ook al was hij net zo oud. Maar zijn smachtend verlangen verzachtte zijn angstige voorgevoelens.

Er gingen drie dagen voorbij. De oude kruin van de banyan boom werd langzaam gesloopt door de twee vrienden te midden van de angst en weifeling van wel de helft van alle dorpelingen. Ondanks de vloeken en de profetieën van doem ging het werk in die dagen gewoon door. Niets kon de messen van Fen en Fua stoppen. De leden van de tempelraad keken glimlachend toe zonder een spoor van hun vroegere vrees.

Het Verhaal, banyan boom, Profetie, Tino Kuis

Steeds meer takken verdwenen en de zon brandde nu op hun bezwete ruggen. Toen Fua wat ineenstrengelende takken kapte sloeg zijn kapmes opeens op iets hards dat net lag onder een kleine verhoging naast een wortel. Het harde geluid deed Fen omdraaien met de vraag ‘Wat is er, Fua?’

‘Ik weet het niet. Het voelde aan als een stuk steen of ijzer’ antwoordde Fua. Met zijn blote handen groef hij dieper in de grond. Hij stuitte op iets kouds en hards. Met kloppend hart haalde hij het met Fens hulp te voorschijn. Ze waren verbijsterd.
‘Het is een urn….om botten in te bewaren’ riep Fua opgewonden.
‘Het is een gouden urn…echt goud, Fua’ brabbelde Fen. Ondanks de roest en modder zagen ze een heldere schittering.

Ze keken elkaar aan met een veelbetekenende blik. Hun ogen konden een opkomend gevoel van vreugde niet verbergen. Fua was al helemaal buiten zichzelf.
‘Verberg het, Fua. Begraaf het opnieuw. De mensen daar kijken naar ons.’ Fen was de eerste die zijn kalmte herwon.
‘We komen hiervoor vannacht terug’ fluisterde Fua met een bevende stem. Ze begrepen elkaar. Fua begroef de urn op de oorspronkelijke plek terwijl Fen naar de mensen riep dat het hakmes een stuk rots had getroffen.

De twee mannen hervatten hun werk. Hun gedachten gingen wild alle kanten op. Ze droomden over de gelukkige vondst die hun leven zou veranderen.
‘Laten we vannacht om 12 uur hier terugkomen’, fluisterde Fua met een’ vastbesloten stem voordat ze in de schemering naar huis terugkeerden.

De profetie komt uit

De menigte rond de banyan boom zwol snel aan. Toen de zon opkwam was het hele dorp verzameld onder de boom tussen de verwelkte takken en twijgen.

Het lichaam lag op zijn rug en de toeschouwers zagen dat hij al een vijf of zes uren geleden zijn laatste adem had uitgeblazen. Zijn toestand liet zien dat een felle strijd vooraf gegaan was aan zijn dood. Zijn ogen puilden uit en er was een klein stukje blauwe tong te zien. Sporen van gestold bloed lekten uit zijn mond. Zijn nek was omringd met blauwe plekken alsof iemand daar had geknepen of krachtig gewurgd. Iemand draaide zijn hoofd helemaal om met een tak. Maar het meest verbazingwekkende was dat het lichaam volledig was omgeven met stukjes rottend bot.

‘Fua! Arme Fua! Dit had jou niet moeten overkomen’, zei iemand bedroefd.
‘Wel, heb ik het niet gezegd? Had ik niet gelijk toen ik dit zag aankomen? Iedereen die hier staat, kijk toch eens goed. Wat ik voorspelde is uitgekomen, nietwaar? Ik heb jullie gewaarschuwd maar niemand geloofde me. Jullie verklaarden me voor een dwaze geestesdokter. Kijk, Fua’s nek is gebroken. Wie brak zijn nek? Waarom kwam hij hier om te sterven? Was het niet vanwege de heilige banyan boom? Dit is wat er gebeurt met mensen die heilige zaken krenken. Onthoud deze les! Is er nog iemand die mij niet gelooft? Ha, ha, ha!’

Plang de geestesdokter riep deze woorden zelfvoldaan tegen de abt, de leden van de tempelraad en alle dorpelingen. De vaststelling van de oude man leek een passend slot te zijn en een einde te maken aan alle speculatie. De dood was de uitkomst.

De abt keek op van het lichaam voor hem. Zijn gezicht was uitdrukkingsloos toen hij de kring rondkeek. Hij sprak met een rustige stem op gezaghebbende toon: ‘Luister, iedereen. Laat me uitpraten. Of Fua dood is omdat een geest zijn nek brak, zoals de oude Plang beweert, of door een andere oorzaak, dat moeten we nog vaststellen. Neem het volgende ter harte. Dood is onvermijdelijk. Iedereen zal het overkomen. Fua is dood en betaalde voor zijn karma. Ik zal zorgen voor zijn lichaam, maakt u zich daarover geen zorgen, ik en de leden van de tempelraad zullen alles doen wat nodig is. Maar ik smeek u allen goed na te denken voordat u in iets gelooft. Wat Fen betreft….’ De abt aarzelde een moment voordat hij zich wendde tot Fen. Zijn doordringende en koude blik deed de doodsbleke Fen bijna een andere kant uitkijken.

‘Fen moet het werk afmaken nu er nog maar een paar takken over zijn. Wat gaat komen, komt. Je moet je werk gewoon afmaken, snap je?’ De monnik beëindigde zijn toespraak en vroeg met een handgebaar een weg uit de menigte. Fen slaakte een diepe zucht voordat de menigte opnieuw in gemompel uitbarstte.

Lees hier De Profetie (1)

Bron:

De Profetie door Phaithun Thanya. Vertaling Tino Kuis, bewerking Erik Kuijpers.

De schrijver Phaithun Thanya (in Thais ไพฑูรย์ ธัญญา, schrijversnaam van Thanya Sangkapanthanon) werd geboren in Patthalung, een stad in Zuid-Thailand. Hij is leraar maar zegt dat schrijven altijd zijn droom en ambitie was. Hij kreeg de literaire prijs S.E.A. Write Award in 1987 voor zijn bundel korte verhalen Ko Kong Sai, ‘Bouwen van Zandhopen’.

Foto’s

Banyan tree, ficus microcarpa, ficus religiosa; wikimedia.
Kapmes; wikimedia.

Meer Thaise literatuur op Trefpunt lezen? Er is meer tussen hemel en aarde
Over Tino Kuis 138 Artikelen
Tino Kuis. gepensioneerde huisarts, woont in Zutphen. Na zijn opleiding werkte hij drie jaar als tropenarts in Tanzania en daarna vijfentwintig jaar als huisarts in Vlaardingen. Hij heeft in Nederland drie volwassen kinderen. Tino verbleef van 1999 tot 2017 in Thailand. Zijn 18-jarige Thaise zoon studeert in Chiang Mai. Tino heeft zich gespecialiseerd in Thaise taal, cultuur en geschiedenis.

4 Comments

  1. Ik weet meer!
    Heb m’n oor te luisteren gelegd tegen de stam van het overgebleven stuk banyantree, maar mag het niet doorvertellen.
    Helaas

  2. Die Fen, die vertrouw ik niet. Denk dat hij zijn vriend vermoord heeft. Komt er nog een deel drie?

    • Nee Bert. Hier moet je het mee doen. Ook ik blijf met vraagtekens achter….

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.