Thailand. Grotten: verleidelijk, gevaarlijk en mythisch

Tino Kuis, Grotten, Verleidelijk

In de afgelopen twee weken raakte de wereld in de ban van twaalf voetballertjes en hun coach die vastzaten in een ondergelopen grot dichtbij Mae Sai in het Noorden van Thailand. Het vriendenteam, de Wilde Zwijnen, was verzot op avonturen, vaak in grotten.

Grotten zijn in Thailand  gewijde plaatsen waar naast boeddhistische ook animistische en hindoeïstische elementen een grote rol spelen. Iedere bezoeker van grotten in Thailand zal het ongetwijfeld  zijn opgevallen  dat het dikwijls plaatsen zijn waar de Boeddha wordt vereerd samen met geesten, demonen en reuzen.

Eeuwenoud verhaal

De volledige naam van de grot waar de Wilde Zwijnen door het water werden verrast  heet Tham Luang Naam Khun Nang Non (noot 1)  en zij verwijst naar een eeuwenoud verhaal.
Een prinses wordt verliefd op een eenvoudige boer.  Haar vader verbiedt de omgang en de inmiddels zwangere prinses vlucht met haar geliefde de bergen in. De vader achtervolgt hen,  hij ontmoet de boer die water en eten zoekt in het woud en doodt hem.  De prinses wacht wanhopig op haar geliefde en uiteindelijk pleegt zij zelfmoord met een haarspeld.  Haar lichaam vormt de bergen, en haar geslachtsdeel de grot.

Veel grotten in dit noordelijk gedeelte van Thailand zijn omweven met dit soort legendes. Het zijn magische plaatsen  waar macht en gevaar op de loer liggen. Het zijn heilige plaatsen waar de  mensen die macht met passende rituelen ten eigen behoeve kunnen beteugelen.  Zwerfmonniken, thudong genaamd, overnachtten vaak in deze grotten, en op crematieplaatsen.  Zij moesten laten zien dat de macht van de Boeddha groter was dan die van de kwaadaardige geesten die schuil gingen in de grot.

Ten zuiden van de Tham Luang ligt Doi Chiang Dao, een berg die bijna loodrecht oprijst uit de rijstvelden en waar een diepe grot tot in het hart van de berg loopt. De grot zou de behuizing zijn van een demonische reus, een yaksha, die gelukkig door een edele Lanna  koning werd beheerst.  Een ander verhaal vertelt dat de demon een koning  er toe  bracht een mooie vrouw te volgen  tot diep in de grot waarna de demon hem opat.  Koningschap, seksualiteit, macht  en  gevaar in één verhaal samengevat.

Machtige en gevaarlijke geesten

Tino Kuis, Grotten, Verleidelijk
Onderaardse bedevaart Tham Kham Luang grot in provincie Phetchaburi
Foto Wikimedia

Al deze verhalen verwijzen naar de overtuiging dat de grotten bewoond worden door machtige en soms gevaarlijke geesten die door rituelen en offerandes  er toe worden aangespoord noordelijk Thailand veilig, welvarend en gezond te houden.

De grotten bevatten altaren waar de Boeddha, Hindoe goden, heiligen en de berggeesten gezamenlijk worden aanbeden.  Ze verwijzen naar de versmelting van al deze tradities die samen het Thaise boeddhisme wordt genoemd.

Grotten  in het Sri Lanna Nationaal Park, gelegen tussen de Tham Luang en Chiang Dao laten dat duidelijk zien.  Zij herbergen twee prinsessen die daar hun toevlucht zochten nadat hun koninkrijk was vernietigd. Zij zochten bescherming in de grotten en de Boeddha, die  hun smeekbeden hoorde, beval een monsterlijke geest voor hen te  zorgen, een geest die nog steeds aanwezig is. Ook hier zien we weer hoe koningschap, het boeddhisme en de geestenwereld in één verhaal worden verbonden.

Grotten spreken tot verbeelding

Grotten zijn ruimten die een verbinding vormen tussen de wereld van mensen en de onderwereld, een donkere wereld, moeilijk te betreden en vaak  vijandig voor mensen. Er huizen geesten. Deze  natuurgeesten zijn dikwijls vrouwen en dienen als een tegenwicht voor de invloed van monniken. Zij geven iets wat monniken niet kunnen geven: hulp bij de perikelen van liefde, welvaart en andere zaken. Ze  zijn behulpzaam maar tegelijkertijd gevaarlijk  als ze worden veronachtzaamd.

Deze heilige grotten in Thailand zijn plaatsen waar macht schuilgaat maar eveneens gevaar. Jaarlijkse rituelen zijn nodig om er voor te zorgen dat de geesten zorg dragen voor het dorpsleven en de dorpsbewoners in alle onzekerheden die de natuur kenmerkt.  De geesten zijn de heersers in de onvoorspelbare en ongastvrije natuur en moeten worden getemd om nuttig te zijn.

Tino Kuis, Grotten, Verleidelijk
Foto Thai Navy Seals

Het verhaal van de dertien jongens en hun coach  verstrikt in een grot kan op verschillende manieren worden uitgelegd en beleefd.  Het is een verhaal  van heldendom in een onherbergzame omgeving. Voor anderen  staat de boeddhistische vroomheid van de coach op de voorgrond waar meditatie en gebeden machtiger blijken dan de geesten.  Voor sommigen is de dood van de Navy Seal, Samarn Kunan,  op te vatten als een offer aan de geest van de grot.

De grotten spreken tot ieders menselijke verbeelding. Ze vormen een band met de machtige en gevaarlijke onderwereld en misschien ons onderbewustzijn, en weerspiegelen zowel verleidelijke aantrekkingskracht als angst.

Noot

Tham (uitspraak thâm) is grot;  Luang (lǒeang) Grote, Geëeerde; Nam (náam) water; Khun (khòen) modderig, troebel;  Nang (naang) dame, vrouw en Non (nohn)  liggen: De Geëeerde Grot van de Liggende Prinses

Belangrijkste bron: The Atlantic
Tino Kuis
Over Tino Kuis 125 Artikelen
Tino Kuis. gepensioneerde huisarts, woont in Zutphen. Na zijn opleiding werkte hij drie jaar als tropenarts in Tanzania en daarna vijfentwintig jaar als huisarts in Vlaardingen. Hij heeft in Nederland drie volwassen kinderen. Tino verbleef van 1999 tot 2017 in Thailand. Zijn 18-jarige Thaise zoon studeert in Chiang Mai. Tino heeft zich gespecialiseerd in Thaise taal, cultuur en geschiedenis.