Thailand. Buitenlandse media onder vuur


Dooddoener: ‘Jullie snappen er niets van’

Hoe extreem kan iemand in Thailand zijn in zijn koningsgezindheid? Of hebben we hier te maken met een gecamoufleerde vorm van xenofobie, die zijn oorsprong vindt in iets dat veel verder gaat dan liefde en respect voor Thailand onlangs gecremeerde koning Rama IX?

Redactie, Royalisten, BBC, Jonathan Headm Buitenlandse media
Jonathan Head, ervaren Zuidoost-Azië correspondent en Thailand-kenner, hier tijdens protest 2014 dat staatsgreep inleidde
Foto BBC

Afgelopen donderdag verzamelde zich voor de Britse ambassade te Bangkok een groepje actievoerders. Ze boden een brief aan waarin ze eisten dat de Britse regering de plaatselijke correspondent voor de BBC. Jonathan Head, het land uit zou zetten. Afgezien van de belachelijkheid van deze eis die door de Britse regering juridisch gesproken onmogelijk ingewilligd kan worden, laat een degelijke actie zien hoe ver sommige ultra-koningsgezinden in Thailand willen gaan.

Wat deze groep actievoerders Head verweten was het stellen van een vraag tijdens een reportage van de begrafenisplechtigheden van wijlen koning Bhumibol, die wereldwijd aandacht trokken. Head, al twintig jaar de BBC correspondent in Thailand, had in de uitzending een vraaggesprek met Narisa Chakrabongse, een achterkleindochter van koning Rama V.

Hij vroeg haar of de liefde voor de konings die vele Thais ontegenzeggelijk tentoonspreidden tijdens de begrafenisceremonie ook daadwerkelijk zo gevoeld wordt. ‘Wat we hier kunnen zien’, zo zei hij tijdens het interview ‘is dat er deze hechte en emotionele band tussen de overleden koning en de gewone mensen is. ‘Maar wat veel buitenlanders zich afvragen is of het om werkelijk doorvoelde genegenheid gaat. Want per slot van rekening speelt de propagandamachine van het paleis in dit land een allesoverheersende rol en zijn er al die beperkingen op wat op wat je kunt zeggen over de Koninklijke familie’.

Narisa liet er geen twijfel over bestaan dat ze dacht dat het om echte genegenheid ging, alhoewel ze toegaf haar haar eigen kritiek te hebben op de draconische wetgeving op majesteitsschennis die in Thailand van kracht is. Ook voegde ze er aan toe door haar contact met westerse landen ‘geïnteresseerd te zijn in democratie en gelijkheid en al die dingen’. ‘Maar ik weet zeker dat het hier om authentieke gevoelens gaat”, zo liet ze Head weten. ‘Zelf voelde ik het net als iedereen. Ik weet nog hoe overstuur ik was toen hij stierf, de straat op ging en al die andere gelijkgestemde mensen zag. Ja, het is een waarachtig gevoel.

Redactie, Royalisten, BBC, Jonathan Headm Buitenlandse media
Narisa Chakrabongse in BBC interview

Ondanks haar welwillende antwoord, schoot dit vraaggesprek bepaalde lieden toch in het verkeerde keelgat, wat tot bovengenoemde protestactie tegen Head leidde. ‘Door het in twijfel trekken van onze liefde voor wijlen koning Rama IX toont Head geen enkele respect, hoffelijkheid en bewustzijn aan en van onze cultuur’, zo schreven de actievoerders die zich “Young Thai Blood” noemen in hun brief.
‘Door een dergelijke actie bewijst hij een vooringenomen, onprofessionele verslaggever te zijn, die zich misdraagt en geen ethische beginselen kent.’

Het is niet de eerste keer dat Head, die meerdere reportages maakte over zowel de Thaise politiek, de monarchie en de wetgeving op majesteitsschennis, onder vuur komt te liggen. Ook andere buitenlandse correspondenten worden soms hevig bekritiseerd, waarbij steevast het argument dat ze niets snappen van de Thaise cultuur, op tafel wordt gebracht. Dat laatste is in Thailand geworden tot een soort ausputzer die in stelling gebracht wordt als kritiek van buitenlanders niet met rationele argumenten weerlegd kan worden.

Het heeft er veel van weg dat een heksenjacht aan de gang is tegen buitenlandse media, die in deze politiek gevoelige tijden nauwlettend in het oog worden gehouden. Zo was de BBC tijdens uitzendingen die op Thailand betrekking hadden, hier te lande verschillende malen niet meer te ontvangen.  Ook de post blijkt dan niet te werken. Buitenlanders met een abonnement op The Guardian kregen deze krant plotseling niet meer bezorgd wanneer  er reportages over Thailand in stonden. Boze abonnees die naar Londen belden kregen daar te horen dat de krant zoals gewoonlijk verstuurd was.

Het kan ook hoger oplopen. In december 2015 stopte de New York Times het drukken van zijn Aziatische editie in Thailand. Aanleiding was dat de Thaise drukkerij enkele malen op eigen gezag artikelen over Thailand niet afdrukte, waardoor de krant met een witte plek op de pagina verscheen. De laatste maal dat dit gebeurde ging het om een verhaal over de bezittingen van het Thaise koninklijk huis. December vorig jaar werd de BBC-website tijdelijk geblokkeerd in Thailand omdat een geschreven portret van de nieuwe koning Vajiralongkorn als majesteitsschennis werd opgevat. Deling van dit artikel op Facebook leverde Thaise studentenactivist Jatupat Boonpattararaksa 2,5 jaar gevangenisstraf op.

Redactie, Royalisten, BBC, Jonathan Headm Buitenlandse media
Buitenlanders zouden liefde Thai voor koning niet begrijpen

Van regeringszijde worden  ‘buitenlandse media’  met een zekere regelmaat ervan beschuldigd de feiten in Thailand niet juist weer te geven. Veelal wordt dan niet gespecificeerd om welke media en feiten het gaat. In de zeldzame gevallen dat het wel wordt gedaan en tot een discussie komt over welke feiten in het geding zijn, komt uiteindelijk steevast de ausputzer aandribbelen: ‘Ach jullie buitenlanders snappen er niets van’.  Zoals ditmaal onderminister van onderwijs Panadda Diskul. Volgens nieuwsagentschap Khaosod English schreef hij op Facebook dat buitenlandse media ‘gebrek aan kennis tonen van onze cultuur, traditie en ethische beginselen. Kortom, ze weten niets van Thaise mensen en hun belangrijke instituties.’

De vraagt dringt zich dan ook op in hoeverre de actie van het groepje ‘hardliners’ een spontane was…

Heads interview met Narisa Chakrabongse: https://youtu.be/tBAkRGAZLvA?t=1m8s

Bronnen: BBC, Wikipedia, Khaosod English, Bangkok Post, The Nation

Redactie
Over Redactie 640 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

2 Comments

  1. Voor elke scheet kun je in Thailand in de problemen komen, lijkt het wel. Mijn volgende reis naar dit land, had al geboekt, wordt dan ook de laatste wat betreft de komende jaren.

  2. David Streckfuss, wonend in Khon Kaen en schrijver van het boek ‘Truth on Trial’ over de Thaise wetgeving wat smaad en majesteitsschennis betreft, noemde Taailand onlangs in een interview ‘Het stoffelijk overschot van een land’. Maar ja, hij heeft dan ook geen Thais bloed. Weet iemand hoe dat zit met halfbloeden?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.