Stanford-president treedt af nadat rapport gebreken in zijn onderzoek aantreft

Marc Tessier-Levigne onderwierp zijn wetenschappelijk werk aan maandenlang intensief onderzoek verklaard Woensdag nam hij ontslag als president van Stanford University nadat een onafhankelijke beoordeling van zijn onderzoek significante tekortkomingen aan het licht had gebracht in studies die hij decennia later overzag.

De BeoordelingOnder leiding van een team van externe wetenschappers, Dr. Het werk van Tessier-Levin is weerlegd door de ernstigste bewering: een baanbrekende studie over de ziekte van Alzheimer uit 2009 was het onderwerp van een onderzoek dat vervalste gegevens aantrof en Dr. Tessier-Levigne sloot het af.

Het panel concludeerde dat de beweringen “vals lijken te zijn” en dat er geen bewijs was van vervalste gegevens of dat dr. Tessier-Levigne zich schuldig had gemaakt aan fraude.

Maar de studie uit 2009, uitgevoerd terwijl hij een leidinggevende was bij het biotechbedrijf Genentech, had “talrijke problemen” en “viel onder de conventionele normen van wetenschappelijke strengheid en proces”, vooral voor zo’n belangrijk artikel.

Als resultaat van de review werd van Dr. Tessier-Levigne verwacht dat hij substantiële herzieningen zou aanvragen van het artikel uit 2009 dat in Nature is gepubliceerd, evenals een andere Nature-review. Hij zei dat hij op zoek was naar intrekking van een paper uit 1999 in het tijdschrift Cell en twee artikelen uit 2001 in Science.

Stanford staat bekend om zijn leiderschap in wetenschappelijk onderzoek, en hoewel de beweringen betrekking hadden op werk dat was gepubliceerd voordat Dr. Tessier-Levigne in 2016 aan de universiteit arriveerde, weerspiegelen de beschuldigingen de integriteit van de universiteit slecht.

In een verklaring waarin de redenen voor zijn ontslag worden beschreven, zei Dr. Tessier-Levigne zei: “Ik verwacht dat het rapport en de conclusies ervan zullen blijven worden besproken, op zijn minst leidend tot een discussie over mijn vermogen om de universiteit te leiden in het nieuwe academische jaar.”

dr. Tessier-Levigne treedt eind augustus af als voorzitter, maar blijft aan de universiteit als vaste hoogleraar bij de afdeling biologie. Als president lanceerde hij de eerste nieuwe school van de universiteit in 70 jaar, de klimaatgerichte Dyer School of Sustainability. Hij is een bekend neurowetenschapper en heeft meer dan 220 artikelen gepubliceerd, voornamelijk over de etiologie en behandeling van degeneratieve hersenziekten.

READ  Broward County, Florida: Ernstige overstromingen in de omgeving van Fort Lauderdale met een record aan regenval

De universiteit heeft met ingang van 1 september Richard Saller, hoogleraar Europese studies, benoemd tot interim-president.

Op basis van het 89 pagina’s tellende rapport van het Stanford-panel, meer dan 50 interviews en een beoordeling van meer dan 50.000 documenten, heeft Dr. Het concludeerde dat leden van de laboratoria van Tessier-Levine zich schuldig hadden gemaakt aan onjuiste behandeling van onderzoeksgegevens of gebrekkige wetenschappelijke procedures.

In verschillende gevallen vond het team, Drs. Tessier-Levigne ondernam geen adequate stappen om de fouten te corrigeren en zette vraagtekens bij haar beslissing om de paper uit 2009 niet te herzien nadat bleek dat de belangrijkste bevinding onjuist was.

De door de commissie aangehaalde omissies hebben betrekking op in totaal 12 papers, waarvan er zeven Dr. Tessier-Levigne als co-auteur vermelden.

De 63-jarige dr. De beschuldigingen tegen Tessier-Lavigne doken enkele jaren geleden voor het eerst op op PubPeer.

Maar ze doken weer op nadat de studentenkrant, The Stanford Daily, een reeks artikelen publiceerde waarin vraagtekens werden gezet bij het werk dat was geproduceerd in laboratoria onder toezicht van Dr. Tessier-Levigne. Dat meldde The Stanford Daily in november Beweringen Afbeeldingen werden gemanipuleerd in gepubliceerde artikelen waarin Dr. Tessier-Lavigne werd vermeld als primaire auteur of co-auteur.

In februari publiceerde The Stanford Daily ernstige claims van fraude met betrekking tot een paper uit 2009 die Dr. Desier-Levigne publiceerde toen hij senior wetenschapper was bij Gentech. Uit het onderzoek van Gentech bleek dat de studie vervalste gegevens bevatte en Dr. Er stond ook Tessier-Lavigne op. Het probeerde zijn bevindingen te verbergen.

Het zei ook dat Genentech, een postdoctoraal onderzoeker die aan het onderzoek werkte, werd betrapt door valse gegevens. dr. Tessier-Lavigne en de voormalige onderzoeker, nu arts in Florida, ontkenden de beweringen krachtig en vertrouwden zwaar op niet nader genoemde bronnen.

Het beoordelingspanel zei dat de bewering van The Stanford Daily dat “Genentech een fraudeonderzoek heeft uitgevoerd en fraude heeft gevonden” in het onderzoek “vals lijkt te zijn”. Een dergelijk onderzoek is niet uitgevoerd, aldus het rapport, maar de groep kon enkele van de niet nader genoemde bronnen die in het verhaal worden genoemd, niet identificeren.

READ  De goedkeuringsscore van Biden bereikt een nieuw dieptepunt

Kaushik Naidu, hoofdredacteur en president van The Stanford Daily, zei woensdag in een verklaring dat de krant vasthoudt aan haar berichtgeving.

Als reactie op het eerste rapport van de krant over de manipulatiesondes in november, heeft de raad van bestuur van Stanford, voorgezeten door Stanford-trustee en voormalig federaal aanklager Carol Lam, een speciale commissie ingesteld om de claims te beoordelen. De speciale commissie schakelde Mark Phillips, een voormalige federale rechter in Illinois, en zijn advocatenkantoor, Kirkland & Ellis, in om de beoordeling uit te voeren.

In januari heeft dhr. Philip schakelde naar verluidt een vijfkoppig wetenschappelijk panel in – waaronder een Nobelprijswinnaar en een voormalig president van Princeton – om de beweringen vanuit een wetenschappelijk perspectief te onderzoeken.

Genentech prees de studie uit 2009 als een doorbraak, dr. Tessier-Levigne heeft de bevindingen ooit geclassificeerd. presentatie Een geheel nieuwe en andere manier voor Genentec-investeerders om naar het ziekteproces van Alzheimer te kijken.

De studie concentreerde zich op de voorheen onbekende rol van een herseneiwit genaamd death receptor 6 bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer.

Zoals met veel nieuwe theorieën over de ziekte van Alzheimer, bleek de centrale bevinding van de studie onjuist te zijn. Na jarenlang geprobeerd te hebben de resultaten te repliceren, stopte Genentech uiteindelijk met de proef.

dr. Tessier-Lavigne verliet Genentec in 2011 om de Rockefeller University te leiden, maar terwijl hij bij het bedrijf was, publiceerde hij later werk waarin hij toegaf belangrijke onderzoeksgebieden niet te bevestigen.

Meer recent vertelde Dr. Tessier-Levigne aan de publicatie Stat News dat hij inconsistenties in de resultaten van de tests beweerde. monsters van onzuivere eiwitten.

Een van de wetenschappelijke procesproblemen die door het panel werden aangehaald, was het feit dat haar lab er niet in slaagde de zuiverheid van de monsters te garanderen, hoewel Dr. Tessier-Levigne op dat moment niet op de hoogte was van die problemen. Dit is dr. Tessier-Levin noemde het originele artikel “buitensporig” en onderworpen aan de beperkingen van de wetenschappelijke praktijk.

In zijn verklaring zei dr. Tessier-Levigne zei dat Cell en Science probeerden correcties in de krant te publiceren, maar Cell weigerde een correctie te publiceren en Science slaagde er niet in om te publiceren nadat ze ermee hadden ingestemd.

READ  Woningmarktfase: Kopers zijn geïnteresseerd, maar weinig verkopers

De bevindingen van het team weergalmden een rapport dat in april door Genentech werd uitgebracht gezegd De eigen interne beoordeling van de beweringen door de Stanford Daily vond geen bewijs van “fraude, verzinsels of ander opzettelijk wangedrag”.

Het grootste deel van het rapport van het Stanford-team is een uitgebreide appendix die afbeeldingen analyseert van 12 gepubliceerde artikelen waarop Dr. Tessier-Levigne als auteur of co-auteur diende, sommige dateren van 20 jaar geleden.

In de documenten vond het team verschillende exemplaren van gedupliceerde of geëxtraheerde afbeeldingen, maar concludeerde dat dr. Tessier-Levigne niet had deelgenomen aan de manipulatie, er op dat moment niet van op de hoogte was en niet nalatig was door ze niet te detecteren.

Universitair docent neurologie aan de Vanderbilt University, dr. Matthew Schrock signaleerde in februari 2009 problemen met de studie van Alzheimer en zei dat de publicatie van de studie illustreert hoe wetenschappelijke tijdschriften belangrijke onderzoekers soms het voordeel van de twijfel geven wanneer hun studies onder de loep worden genomen.

Senior wetenschappers die drukke laboratoria runnen, kunnen het moeilijk vinden om elk stukje data te onderzoeken dat is gegenereerd door de junior onderzoekers die ze begeleiden, zei Dr. Schrock. Maar, zei hij, “ik denk dat de opeenstapeling van problemen het punt zal bereiken waarop enig toezicht nodig is.”

dr. Schrock, die volhield dat ze voor zichzelf sprak en niet voor Vanderbilt, zei dat het ontslag van dr. Tessier-Levigne logisch was, net als haar ambtstermijn bij de faculteit. dr. Hij merkte op dat veel van de ontdekkingen van Tessier-Levine zijn gevalideerd en hebben bijgedragen aan het ontrafelen van belangrijke puzzels in de neurowetenschappen.

“Ik heb gemengde gevoelens over de hitte die hij op zich neemt, omdat ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat hij hier de belangrijkste speler is”, zei Dr. zei Schrock. “Ik denk dat hij de verantwoordelijkheid had om meer te doen dan hij deed, maar dat betekent niet dat hij niet probeerde het juiste te doen.”

Oliver Wang, Benjamin Müller En Katie Robertson Bijgedragen verslag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *