Siam! Siam! Tour d’histoire met Erik Kuijpers (32)

De officieren aan het hof in de jaren rond 1690

‘ Siamezen hebben geen overerfelijke familienaam maar krijgen naamgeving door de fantasie van anderen, speciaal van hun hoger geplaatsten. Belangrijke mannen worden genoemd naar hun beroep.

Aan het hof gaan titels en waardigheid als volgt.

Peja en Oja betekent zoveel als prins.
Opera, waarvan er aan het hof zo’n veertig zijn maar ook in het land, zijn te vergelijken met hoge adel zoals baron.
Oluang, of Luang, zijn van adel. Deze titel geeft de koning ook aan zijn tolken of truchemans.
Okucen staat voor mensen van aanzienlijke families uit de burgerij.
Omucen zijn lagere officieren van betekenis.
Majalacks zijn pages en jonge edelmannen. ‘

De kern rondom de koning

‘ De hoge officieren rond de koning zijn de navolgende.

Peja Surasak ook genoemd Peja Wani-a en Faiwani, aan wie de koning alles rond de koninklijke zaken heeft toevertrouwd zoals bijvoorbeeld het bestuur van de strafhoven en de inbeslagnemingen en dat zijn wel de meest gehate delen van het koninklijk gezag. Er wordt breed gedacht dat de koning door hem dat vertrouwen te geven hem gehaat wil maken maar anderen denken dat de koning dat doet om in zijn opvolging te voorzien.
Peja Prah’klam, buitenlanders noemen hem berklam, is hoge kanselier en heeft de leiding over buitenlandse zaken. Hij is een aardige man met een beter voorkomen dan ik ooit heb ontmoet onder dit zwarte ras van mannen die in het algemeen kort van stuk zijn en er als apen uitzien. Hij is snel van begrip en levendig in zijn handelen en om die reden werd hij ooit naar Frankrijk gestuurd als ambassadeur, van welk land en zijn regering hij graag praat. De hal van zijn huis zit vol tekeningen van de Franse koninklijke familie en kaarten van Europa maar de rest van zijn spullen is alleen maar stof en spinnenwebben.
Pejawam, ook wel genoemd Tnau Peja Taramasa is groot kamerheer en doet de inspecties van de paleizen en de ruimtes van de koning.
Peja Jummeraad, een geleerde van Chinese komaf, is chef justitie.
Peja Polethep, hoofdontvanger, is verantwoordelijk voor de landerijen en hun opbrengst.
Peja Tsakru, grootmeester van de stallen, beheert de olifanten en de paarden en alles wat te maken heeft met het gevolg van de vorst en de uitrusting daarvan.
Peja Klahom, beheerder van de huishouding, is commandant van de bedienden, plezierjachten en de koninklijke inventaris.

De hier genoemden zijn chef mandarijnen, of officieren van de staat, die samen de raad van het koninkrijk vormen. ‘

Erik Kuijpers, Siam 32, officieren

‘ Het koninkrijk Siam wordt door de inwoners genoemd Muan Thai en dat betekent zoveel als het land Thai. In hun boeken klinkt het als een minder vleiende benaming ‘Krom Thep Pramma haa Ikoon’ ofwel ‘Circuitus visitationis Deorum’, ‘het circuit waar de goden verschijnen’.

De Malagans en Peguans noemen het Tziam en daar komt de Europese naam Siam vandaan. Hoe groot het land ook is, het lijkt alleen bevolkt langs de rivieren. De grote aantallen herten- en buffelhuiden die worden geëxporteerd wijzen op uitgestrekte wouden en wildernissen; deze dieren worden echter alleen gedood in de directe omgeving van het woongebied want elders maken tijgers en moerassen jagen in afgelegen gebied onmogelijk. ‘

Erik Kuijpers, Siam 32, woonboot

‘ Het koninkrijk kent twaalf grote provincies ieder bestuurd door een Oja, of prins, als de plaatsvervanger van de koning; die heeft als lagere officieren Opera’s onder zich. ‘

 

Toelichting

 

Trucheman; truchement is Frans voor vertaling.
Malagans; regio Malakka.
Peguans; regio Pegu, thans zuidelijk Myanmar.

Bronnen:
A Description of the Kingdom of Siam, 1690
Dr Engelbert Kaempfer (1651-1716)

De afbeeldingen komen uit het boek van Kaempfer.

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland