Schrappen arbeidstoeslag en Europese sancties hard gelag voor Cambodjanen


 

Intrekken arbeidstoeslag en handelsvoordelen bedreiging Cambodjaanse arbeiders

De Cambodjaanse regering wil de ​​arbeidstoeslag schrappen voor werknemers die ’s nachts werken. Voor veel Cambodjanen is die toeslag van dertig procent net het verschil om te overleven of iets extra’s te kunnen doen. Dit voornemen komt op een bijzonder slecht moment, want er dreigt voor de Cambodjaanse werkers meer onheil. De Europese Commissie gaat de handelsvoordelen die Cambodja zijn toegekend intrekken en dat zal vooral hard aankomen in de textielindustrie. Met als domino-effect teruggang in andere sectoren zoals de voedingsindustrie en de detailhandel.

Premier Hun Sen en consorten was vorig jaar al door Brussel gewaarschuwd. Vanwege systematische schendingen van mensenrechten, corruptie, aantasting persvrijheid, arbeidsomstandigheden en de vervolging van politieke opponenten. Het land kon zijn bevoorrechte status kwijtraken als er geen verbetering in de situatie kwam. Door de lakse houding van de premier, die overal complotten ziet, is dit voor de Cambodjaanse economie een zware dreun die lang zal naklinken. Ten koste van een overwegend jonge bevolking die toch al knel zit door de slechte economie, armoede en weinig kansen op vooruitgang.

Bert Vos, arbeidstoeslag, EU-santies
Productie bij SL Garment in Phnom Penh, kledingfabriek Cambodja.

Schrappen arbeidstoeslag

Door het intrekken van de handelsvoordelen vervallen de nultarieven en vrije invoer naar de EU van kleding, schoenen, reisartikelen en suiker. De maatregel treft ongeveer een vijfde van de jaarlijkse import (5,3 miljard euro) uit Cambodja. Wat weer een effect heeft op de werkgelegenheid in de textielindustrie. De textiel- en schoenindustrie is goed voor 700.000 banen. Als bovenop de handelsopschorting ook nog eens wordt overgegaan tot schrappen arbeidstoeslag van dertig procent, heeft dat invloed op duizenden Cambodjanen die in hotels, casino’s, fabrieken en op andere plaatsen werken waar ’s nachts werknemers nodig zijn.

Bert Vos, Microfinanciering, CambodjaSchrappen arbeidstoeslag met drogredenering

Vakbondsleiders en arbeidsdeskundigen zijn dan ook zeer kritisch op het voornemen tot schrappen arbeidstoeslag. Een van de drogredeneringen is dat de aanpassing van de arbeidswetgeving Cambodja concurrerender maakt op de wereldmarkt en meer investeringen zal aantrekken.

In 1997 ontving het personeel tussen 22.00 en 05.00 uur 200 procent van het dagdienstloon. Dat daalde in 2007 naar de huidige 130 procent. Een ander artikel dat volgens de werkgevers gewijzigd moet worden is dat als een feestdag op een zondag valt, werknemers de volgende dag vrij hebben. Het ministerie van Arbeid wil daar ook vanaf, zodat er meer dagen gewerkt wordt en de productie omhoog gaat.

Wijzigingen in de arbeidswet gaan geen voordeel voor de werknemers opleveren en komen alleen ten goede aan werkgevers die kosten willen besparen. Mensen die in casino’s werken en in hotels, die vaak 24 uur per dag geopend zijn, gaan de gevolgen merken omdat zij een lager loon gaan ontvangen dan ze gewend zijn. Werken in casino’s en het hotelwezen is populair om de extra voordelen zoals nachtdienstbonus, extra loon tijdens feestdagen en fooien. Dus de animo zal een stuk minder worden.

ConcurrentieIntrekken arbeidstoeslag en handelsvoordelen bedreiging Cambodjaanse arbeiders

De Garment Manufacturers Association Cambodja, die honderden kledingfabrieken vertegenwoordigt, steunt de plannen. Volgens GMAC verbeteren de arbeidsomstandigheden juist, die in praktijk niet zo best zijn, en het concurrentievermogen. De wijziging van de arbeidswet is, zegt de organisatie, de juiste hervorming op het meest geschikte moment. Want, zegt een tweede drogredenering: het zal werkgevers juist aanmoedigen om 24 uur per dag te draaien. Want ze hoeven dan geen overwerk meer te betalen aan werknemers die ’s nachts werken. Dat dit voor veel Cambodjanen juist meer uitbuiting betekent, zoals overwerken tot laat in de nacht voor een schijntje. Naast een flinke salarisvermindering, aantasting van het sociale leven en de gezondheid, dat wordt even voor lief genomen.

Kingdom of Wonders

Misschien een idee wanneer de overheid eens echt om haar bevolking gaat geven. In plaats van de afschaffing arbeidstoeslag de infrastructuur verbeteren, elektriciteitsprijzen verlagen, arbeidsomstandigheden verbeteren evenals de gezondheidszorg. De mensenrechten respecteren en ervoor zorgen dat investeerders niet met corruptie te maken krijgen. Dan kan het nog wel wat worden met dit toch wel boeiende ‘Kingdom of Wonders’.

Bron: Licas News


Bert Vos
Over Bert Vos 192 Artikelen
Bert Vos is journalist, tekst-producent en Azië-liefhebber. Hij woont in Amersfoort.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*