Rotterdam in beeld (15)


Wonder aan de Maas

 

Tot 1825 werden de Franse koningen in Reims gekroond. Daarna reed de gezalfde monarch met zijn talrijke gevolg terug naar Parijs waar het volk hem in de Rue Saint Denis opwachtte om hem toe te juichen. Lijders aan kwalen en ziektes hoopten op genezing, want de koning was een door God uitverkorene, begiftigd met wonderbare krachten, gelijk in latere tijd de evangelist Billy Graham en de waterinstraalster Jomanda. Naarmate de koning dichterbij kwam, nam de hysterie toe en waarachtig: lammen gingenlopen, migrainelijders werden verlost van hun pijnen, boze geesten werden uitgedreven. Pseudo-wonderen vonden wij, want in de annalen is niets te vinden over het aangroeien van ledematen of het indalen van ogen, net zo min als bij Billy en Jomanda.

Chris Ebbe, Rotterdam in beeld, Wonder, Maas

Halverwege de Boompjes staat op de kade een maquette van de oude Willemsbrug, een paar meter ervoor een telescoop. Wie er doorheen kijkt ziet het verleden: de linker en rechter Maasoever als vanouds verbonden door de oude brug. Voor ons geestesoog zien wij de paardentram rijden, een koopman zijn handkar met trekhond duwen, een paard galopperen voor een rijtuig.

In de verte achter de maquette ligt de nieuwe Willemsbrug. Aan weerszijden steken de rode pylonen hun armen vijfenvijftig meter de hoogte in, machtige stalen kabels houden het wegdek op zijn plaats.

Tussen de Willemsbrug en de noordpijler van de oude brug hangt het kunstwerk van Auke de Vries: een 182 meter lange draad met bungelende objecten van staalplaat en polyester, in de volksmond “de Waslijn” geheten.

Chris Ebbe, Rotterdam in beeld, Wonder, Maas

Op 1 juli 1981 zou de Willemsbrug worden geopend door koningin Beatrix samen met de jonge kroonprins Willem-Alexander. Onze beneden buurvrouw was op van de zenuwen,toen wij haar vanaf het Noordereiland haar in haar rolstoel de brug op duwden. Wij wurmden ons tussen het volk door dat welwillend een stapje opzij deed. Een toeter had de buurvrouwniet, wel een vlaggetje waarmee zij enthousiast begon te zwaaien, toen zij het hoge gezelschap aan zag komen. Zij begon te roepen: ‘De koningin, de koningin…’ In geen tien jaar had zij gelopen. In vervoering stond zij op uit haar rolstoel en wankelde naar voren.

Terug naar huis gelopen is de buurvrouw niet. De volgende dag kwam zij als vanouds in haar rolstoel de Plusmarkt inrijden, maar wij hadden het met eigen ogen gezien: wonderen bestaan.

 

 oude Maasbruggen, 1987. Maker het kunstenaarsgezelschap Kunst & Vaarwerk.

Het Maasbeeld, definitieve plaatsing 1994. Bijnaam de Waslijn. Maker Auke de Vries.

 

Foto’s Chris Ebbe


Chris Ebbe
Over Chris Ebbe 204 Artikelen
Chris Ebbe, vader van twee dochters, grootvader van drie kleinkinderen. Chris is begonnen als onderwijzer, werd daarna leraar biologie en decaan aan een middelbare school in Spijkenisse. Heeft evenals zijn vrouw, kunsthistorica, een brede belangstelling voor alles wat te maken heeft met stad en platteland, mens en natuur, kunst en architectuur. Werkt, gewapend met familieverhalen en na genealogisch onderzoek, aan een roman.