Rotterdam in beeld (11)

Paard in beeld

Chris Ebbe, Rotterdam in Beeld, Paard, Kandinsky

Als jonge jongen had ik wel wat met paarden. In de vijftiger jaren kwamen ze bij ons de straat ingereden, ingespannen voor de kar van de bakker, de schillenboer, de groenteman. Je wist precies welk paard je wel en welk je niet kon aaien. Ik wilde ze verwennen met een suikerklontje, maar mijn moeder vond het zonde om daar geld aan uit te geven en kocht ze niet. Toen zij even niet keek pakte ik een eetlepel uit de bestekla, nam stiekem een schep uit de suikerpot en druppelde er water op. De volgende morgen bleek mijn magisch-realistische poging om een suikerklontje te creëren een illusie geweest. Teleurgesteld at ik het zelf op en voelde mij even paard.

In het kader van de culturele vorming liep ik met mijn klasgenoten in Museum Boymans achter de gids aan, klapstoeltje onder de arm. Nog onder de indruk van de uitleg bij de Marskramer, toen nog de Verloren Zoon, van Jheronimus Bosch kwamen wij aan bij het schilderij Lyrisches van Kandinsky.

Wassily Kandinsky, 1886-1944, kwam oorspronkelijk uit Rusland, studeerde aan de universiteit van Moskou, had als wetenschapper carrière kunnen maken, maar koos voor de kunst: ‘Ik laat de wetenschap voor wat het is, kunst is hét middel om de mens op een hoger vlak te brengen’. Was medeoprichter van Der Blaue Reiter waarin nieuwe kunstideeën werden gepubliceerd. Elke kleur heeft zijn eigen emotie: blauw geeft rust, geel maakt vrolijk. Introduceerde het begrip “compositie” in de schilderkunst: combinaties van kleuren kunnen in een abstract schilderij emoties oproepen.

Chris Ebbe, Rotterdam in Beeld, Paard, Kandinsky

Terwijl mijn ongeïnteresseerde klasgenoten op hun stoeltje wiebelden, bleef ik ademloos staan luisteren en kijken naar ruiter en paard. Wat een snelheid, wat een vaart, wat een gang. Beweging vastgelegd met rake lijnen en klodders verf.

Op de Blaak 28 waar eens de Twentsche Bank huisde, boven het stadswapen van Rotterdam, verheft zich fier het Twentsche Ros met aan zijn voeten een baal, symbool voor de handel, en een vis, symbool voor de zee. De positie waarin het ros zich bevindt is de levade, een staaltje van hogeschooldressuur. Het paard verheft zijn voorhanden, tegelijkertijd zakt het door zijn achterbenen, een stoere steigerende positie, die het slechts enkelen seconden kan vasthouden.

De adoratie voor de edele viervoeters uit mijn jongensjaren werd beteugeld, nadat ik, voor zover ik mij nu nog herinner, in 1964 in Mandarijnen op Zwavelzuur van Willem Frederik Hermans had gelezen: al eens goed naar een paardenkop gekeken? Precies een uitgekauwde pantoffel met spataderen.

Het Twentsche Ros, 1948. Blaak 28 Rotterdam. Maker Cornelis Jan van Kralingen.

Foto Twentse Ros: ©Chris Ebbe
Over Chris Ebbe 204 Artikelen
Chris Ebbe, vader van twee dochters, grootvader van drie kleinkinderen. Chris is begonnen als onderwijzer, werd daarna leraar biologie en decaan aan een middelbare school in Spijkenisse. Heeft evenals zijn vrouw, kunsthistorica, een brede belangstelling voor alles wat te maken heeft met stad en platteland, mens en natuur, kunst en architectuur. Werkt, gewapend met familieverhalen en na genealogisch onderzoek, aan een roman.