Rotterdam in beeld (2)

De Boeg

Eind vijftiger jaren. Ik fiets over de Boompjes naar huis, mijn haren nog nat van het zwemmen in het drijvende zwembad in de Maas. Voor mij rijst een 46 meter hoge zuil met bovenin een gat, aan de voet massieve punten van zwart beton. Een raar ding, vind ik. Dat het ons Nationaal Koopvaardijmonument is en het de geallieerde zeelieden herdenkt, die in de Tweede Wereldoorlog op zee zijn omgekomen, wist ik toen nog niet.

Chris Ebbe, Rotterdam, De Boeg

In 1965 lees ik in de krant, dat aan de voet van de Boeg, zoals de Rotterdammers het monument zijn gaan noemen, een beeldengroep wordt toegevoegd. Men vond dat een menselijk element ontbrak. Ik ben gaan kijken. Naast een roerganger, drie zeelui en een drenkeling in brons gegoten lees ik: zij hielden koers. Voor het eerst zie ik wat het monument voorstelt: de boeg van een schip met opspattend water, bovenin het kabelgat. Geweldig in zijn eenvoud.

Ik loop over de Erasmusbrug en zie voor mij de Boeg. De aluminium zuil rijst op met rake lijnen, de hoekige golven van beton drukken kracht en vastberadenheid uit. De storm van 18 januari 2018 heeft twee bomen langs de oever geveld. De Boeg hield stand, alsof het elk ogenblik de steven zeewaarts zal wenden.

Chris Ebbe, Rotterdam, De Boeg

Nationaal Monument voor de Koopvaardij, 1957. Bijnaam De Boeg. Maker Frederico Carasso.

Foto’s ©Chris Ebbe
Chris Ebbe
Over Chris Ebbe 202 Artikelen
Chris Ebbe, vader van twee dochters, grootvader van drie kleinkinderen. Chris is begonnen als onderwijzer, werd daarna leraar biologie en decaan aan een middelbare school in Spijkenisse. Heeft evenals zijn vrouw, kunsthistorica, een brede belangstelling voor alles wat te maken heeft met stad en platteland, mens en natuur, kunst en architectuur. Werkt, gewapend met familieverhalen en na genealogisch onderzoek, aan een roman.