Ras en cultuur. Niet je huidskleur maakt het verschil, maar waar je bent geboren

Hans Geleijnse, De Correspondent, Rassenleer, Culturverschillen
l’Entreprise Lexpress

De recente discussie op deze site over de vraag of gelaatsuitdrukkingen van mensen mogen worden toegeschreven aan hun soort is allerminst nieuw. Heel kort door de bocht: tegenover elkaar stonden schrijvers/reageerders lezers die niets van verschillen willen weten en degenen die deze wel zien en benoemen.

In Nederland woedde recentelijk een soortgelijke discussie. Aanleiding was een lezing van minister Kajsa Ollongren (D66) in Nijmegen, waarin ze Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet verwijt dat hij geen afstand neemt van uitspraken van zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing. Yernaz had twee jaar eerder in een Brandpunt-interview verwezen naar studies waarin een verband wordt gelegd tussen het IQ-van mensen en hun huidskleur.

Hans Geleijnse, De Correspondent, Rassenleer, Culturverschillen
The Post Onlnine: Yernaz

Online De Correspondent vond het een nonsens onderwerp, maar besteedde er grote aandacht aan. Hier een verhaal van correspondenten Dimitri Tokmetzis en Thomas Oudman waarin de vloer wordt aangeveegd met rassenleer. Het verhaal leverde op de site van De Correspondent een bandjir aan reacties op. Begrijpelijk en terecht, want praten of schrijven over ras ligt sinds het Hitler-fascisme uitermate gevoelig.

De Nederlandse politieke context is verder niet belangrijk. Aardig voor de discussie zoals die op deze site is gevoerd was dat er ook in dit Correspondent-verhaal wel degelijk culturele eigenschappen  worden benoemd, die mensen (en mensensamenlevingen) van elkaar doet verschillen. Het is niet zozeer je huidskleur die belangrijk is, maar de plaats waar een mens is geboren en de cultuur waarin hij of zij wordt grootgebracht. Hoeveel waarde je aan die verschillen mag of wilt toekennen, dat kan een punt van discussie zijn.

Hier nogmaals de link: https://decorrespondent.nl/7924/dit-zijn-de-waanideeen-waarop-rassenleer-is-gebaseerd/311604239716-fcc41ea4

 

De Correspondent, logo
©De Correspondent
© 2013 Momkai All Rights Reserve

 

Hans Geleijnse
Over Hans Geleijnse 341 Artikelen
Hans Geleijnse (1944, Zaandam). Voormalig beroepsmilitair en dienstweigeraar. Passie voor reizen, schrijven en muziek. Belandde in journalistiek, leerde het vak in de praktijk. Werkte twee decennia als buitenlands correspondent voor persbureau GPD en div. andere Nederlandse media. Hij woonde met partner en dochter ruim tien jaar in Thailand.

2 Comments

  1. ‘Al die laatste factoren zijn leuk en interessant om te weten maar niet essentieel en niet bepalend voor belangrijke karaktereigenschappen zoals ik ze boven beschreef.’

    Een mooie geloofsbelijdenis. Maar als stelling ter ontkenning van het bestaan van verschillende mensensoorten – of dat nu naar huidskleur, religie of cultuur is, niet echt houdbaar. Niet essentieel en niet bepalend? De geschiedenis leert anders. Tenzij je geen verschil ziet tussen gelijk en gelijkwaardig natuurlijk.

  2. ‘ Het is niet zozeer je huidskleur die belangrijk is, maar de plaats waar een mens is geboren en de cultuur waarin hij of zij wordt grootgebracht. Hoeveel waarde je aan die verschillen mag of wilt toekennen, dat kan een punt van discussie zijn.’

    Een korte ziekenhuisopname (niets ernstigs) verhinderde mij eerder te reageren wat ik graag gedaan had.

    De waarde van die verschillen is inderdaad een punt van discussie. Ik vind die waarde van ondergeschikt belang. Van belang is of iemand aardig, empathisch, begrijpend, helpend, voorkomend etc. is. Het is zijn/haar karakter en gedrag wat telt. Ik ben er van overtuigd dat huidskleur (dat zal iedereen wel met me eens zijn) maar ook geboorte, cultuur, geslacht, leeftijd, opleiding, laat staan godsdienst daar weinig mee te maken heeft. Al die laatste factoren zijn leuk en interessant om te weten maar niet essentieel en niet bepalend voor belangrijke karaktereigenschappen zoals ik ze boven beschreef.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.