Een toekomst in Neverland

Anton Lustig, PropRoots, EgotripAnton Lustig stichtte met zijn vrouw Li Yang in een uithoek van China een activiteitencentrum tevens woongemeenschap om kinderen meer zelfvertrouwen en een toekomst op te bouwen. Een verbaasde bezoeker vergeleek hun kleurrijke Prop Roots Center met haar vele trappen, ladders en knusse hoekjes met het huis van Peter Pan in Neverland.

De subtropische, bergachtige en multi-etnische prefectuur Dehong in West-Yunnan, praktisch met uitzicht op Myanmar, is waar Lustig een groot deel van de afgelopen 25 jaar heeft doorgebracht en wat hij nu zijn thuis noemt. Dr. Lustig is expert op het Zaiwa, een belangrijke taal binnen het Jingpo-volk.

Werken aan de basis

Lustig en Li Yang stichtten in 2009 hun organisatie Prop Roots. Sinds vier jaar wonen zij in het Prop Roots Center, nu met drie vaste medewerkers.  “Wij werken hier aan de basis van de samenleving, in de “grassroots” zoals dat heet, in een klein Jingpo-dorpje te midden van andere Jingpo-dorpjes”.

Nee, hij gaat niet met collectebussen rond in Nederland, zegt de bevlogen Nederlander. “Een officiële inschrijving als NGO is in China vrijwel uitgesloten en zou alleen maar tegenwerking van de overheid uitlokken. En rechtstreekse financiering vanuit het Westen is helemaal uit den boze, omdat dat direct wordt geassocieerd met evangelisatie en spionage.”

Anton Lustig, Proproots, Aziatische Tijger
…. ‘tegenwerking komt uit alle hoeken’….

“Niet om te mopperen, maar wel een feit is dat we in een chronisch gebrek aan budget werken en iedere vorm van persoonlijk inkomen, verzekeringen of oudedagsvoorziening ontberen. Ons laatste geld is opgegaan in de bouw van dit Centrum plus dat we een zware lening hebben moeten nemen.”

Maar sowieso vindt Lustig hebben Westerlingen meestal geen idee hoe moeilijk het is om in China een goede doelenorganisatie te laten draaien. “Wat psychisch vooral een grote belasting vormt is dat de tegenwerking van de autoriteiten die wij ondervinden van zoveel kanten tegelijk komt. Een aantal factoren zal Westerlingen best wel verbazen.”

Ouders en verzorgers geen idee wat centrum doet

“De ouders of verzorgers hebben vaak geen idee wat hun kinderen in ons centrum doen of wat dat voor zin heeft. Zelfs als hun kind duidelijk vooruitgaat, beseffen ze niet dat dit door onze invloed komt. Iedereen in de lokale maatschappij is doordrongen van de gevaren van ledigheid en drugs. Maar als zich problemen voordoen geeft men graag aan anderen de schuld of worden de koppen in het zand gestoken. Als zoonlief aan de drugs gaat is dat het lot.”

Verschillende docenten van de lokale basisschool zaaien roddels over Prop Roots en verbieden leerlingen om naar het centrum te komen. te komen, vertel t Lustig. “Misschien is dat begrijpelijk omdat plattelandsdocent nu eenmaal een uitzichtloze en slecht betaalde baan is. Daarom reageert men zich het liefst af op de slachtoffers van hun ondermaatse onderwijs: de kinderen die niet mee kunnen draaien in de les – dat is de meerderheid – én natuurlijk die rare mensen die zich hun lot wél aantrekken.”

De tegenwerking vanuit de overheid is divers en soms nogal heftig. Lustig: “Men is ons liever kwijt dan rijk. Ons steunen kan een bestuurder de baan kosten want wat nu als blijkt dat wij tóch spionnen of zieltjeswinners zouden zijn? Belangrijker, omdat wij aan de basis leven weten wij gewoon te veel over wat er leeft in de maatschappij. En wie maar een beetje nadenkt ziet ook dat onze aanwezigheid op zichzelf een bewijs is van het falen van de overheid.”

 

Anton Lustig, Proproots, Aziatische Tijger
Li Yang en Anton op tv: ‘rare mensen die zich lot kinderen aantrekken’

“Het gemeentebestuur vermijdt contact omdat men gewoon niet weet hoe ons te plaatsen. Hoe hoger in de overheid hoe meer begrip men schijnt op te kunnen brengen voor wat wij doen.”

Sinds vorig jaar wordt Prop Roots openlijk geprezen door een minister in het bestuur van de provincie Yunnan – zelf ook een Jingpo – wat een zekere bescherming en positieve invloed oplevert. “Alhoewel: onze vriend de minister zit zo hoog in de hiërarchie dat dat bij de lager-geplaatsten juist weer irritaties schijnt op te wekken. Onze tv-optredens en de diverse documentaires over ons schieten ook in het verkeerde keelgat , omdat daarin gevoelige onderwerpen als ‘drugs’ niet worden gemeden.”

 

‘Laat mij af en toe maar mopperen’

Het is zoals Anton Lustig al eerder samenvatte: “Wie goed doet, shit ontmoet”, hoewel hij ook kan relativeren. “Laat mij af en toe maar mopperen. We hebben deze problemen over onszelf uitgeroepen, wij die zo nodig alles anders wilden doen, wij die graag de lokale samenleving wilden veranderen!

“Wij blijven ondanks alles tactvol, vriendelijk en hartelijk. Gelukkig zien we positieve ontwikkelingen bij de kinderen en mogen we trots en hoopvol zijn. Onze leerlingen gaan het verschil maken in deze regio. Zo hebben we onlangs voor een eerste groep oudere kinderen prima beroepsonderwijs geregeld in de grote stad, en werkwijze die wij door zullen blijven zetten. De effecten hiervan zullen toch niemand kunnen ontgaan!?”

 

Anton Lustig, PropRoots, Voorstellen
Moment uit documentaire over Proproots

 

Meer weten?

www.proproots.org

Foto’s ©PropRoots/Li Yang/Lustig

Gewijzigde versie van eerder op Aziatische Tijger geplaatst verhaal
Redactie
Over Redactie 574 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.