Petititie tegen werelddekking uit de zorgverzekering

Oproep tot protest tegen het ‘plan Schippers’ voor werelddekking

Onze auteur Bert van Balen maakt zich terecht grote zorgen over het plan van de VVD-PvdA-coalitie om de werelddekking uit de (basis) zorgverzekering te halen. Het parlement moet zich nog over dit regeringsplan uitspreken.

Als de parlementaire goedkeuring een feit is kan dit tot gevolg hebben dat chronisch zieken die buiten Europa willen verblijven – als toerist of tijdelijk resident – gedwongen worden naar Nederland terug te keren of daar te blijven. Zij zouden zich dan volgens dit plan bij reisverzekeraars moeten proberen te verzekeren omdat die de werelddekking uit het basispakket van de zorgverzekering gaan overnemen. Anders dan de zorgverzekeraars in Nederland kunnen zij polisaanvragers weigeren dan wel bepaalde ziektekosten niet vergoeden. Meer hierover vinden jullie hier.

Middels een petitie willen critici van de plannen hun stem laten horen. Dat kan bij: http://verzekerdbuiteneu.petities.nl of https://petities.nl/petitions/zorgkostenvergoeding-moet-blijven-buiten-europa

We roepen onze bezoekers/lezers namens Bert en voor eigen rekening op deze petitie te ondertekenen. Aan degenen die menen dat zij geen problemen met dit plan gaan krijgen vragen we: teken uit solidariteit. Bedenk, dat wat nu anderen dreigt te treffen, jou morgen kan overkomen.,,,,

Dit is de volledige tekst van de petitie:

Wij.

Mensen die gewoon verzekerd willen blijven tijdens hun verblijf buiten Europa.

constateren

Mensen die in 2017 overwinteren of langdurig verblijven buiten Europa, vaak oudere gepensioneerde of gezinnen kunnen de toren hogen premies niet betalen, samen met de verplichte ziektekosten verzekering. Of worden niet meer geaccepteerd het gevolg is dat deze grote groep in Nederland blijven en gebruik maken van de vaak veel duurdere zorg. Inplaats van bezuinigen kost het de overheid veel meer geld. het gaat hier om duizenden mensen.

en verzoeken

De wetgeving rondom zorgkosten buiten Europa moet blijven zoals het is. Het Nederlandse volk (ook bij chronische ziekte) moet de vrijheid behouden, te overwinteren, op vakantie te gaan, familie te bezoeken of tijdelijk buiten Europa te verblijven zonder daardoor worder uitgesloten van de zorgkosten uit het basispakket. Tevens lijkt het in strijd met de grondwet art.22 .1 De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Ontvanger:Kabinet

Petitieloket:Nederland

Kenmerk: Einddatum: 16-06-2016

Antwoord verwacht: 26-06-2016

Status: Ondertekenbaar

Petitionaris: Rudolf van der Lubben

Organisatie: Nederlanders Overzee Thailand

 

 

Hans Geleijnse
Over Hans Geleijnse 326 Artikelen
Hans Geleijnse (1944, Zaandam). Voormalig beroepsmilitair en dienstweigeraar. Passie voor reizen, schrijven en muziek. Belandde in journalistiek, leerde het vak in de praktijk. Werkte twee decennia als buitenlands correspondent voor persbureau GPD en div. andere Nederlandse media. Woont sinds 2010 met partner en dochter in Thailand.

11 Comments

 1. Mijn indruk is dat met het amandement inzake chronisch zieken de angel voor langdurig buiten de EU verblijvende mensen eruit wordt gehaald. Uiteraard afhankelijk van details en uitvoeringsregelingen. Probleem van het wetsvoorstel was dat het voor veel ouderen niet mogelijk zou zijn om tegen een redelijke premie de weggevallen dekking bij te verzekeren. Dit wordt echter in belangrijke mate veroorzaakt door chronische ziekten. Als de zorgverzekeraars verplicht worden de werelddekking hiervoor onder voorwaarden te handhaven vervalt de oorzaak waardoor de verzekeraars uitsluitingen of torenhoge premies moeten calculeren. Natuurlijk gaan de premies wel omhoog, maar dat is precies de bedoeling van het kabinet. Ook zou het kunnen zijn dat er voorwaarden gesteld worden aan de duur van verblijf in het buitenland (althans voor dekking van zorgkosten voor niet chronische ziekten), met name bij doorlopende reisverzekeringen. Al met al wat genuanceerder dan de petitie suggereert…
  Maar zolang de wetgeving niet helder is, blijft het onmogelijk om voor individuele gevallen de impact precies aan te geven.

 2. Sinds 2007 heb ik een Franse verzekering met werelddekking. Hogervorst heeft toen het verzekeringswezen aangepakt op een voor in het buitenland wonende Nederlanders bijzonder onaangename manier. Voordat ik deze Franse ex-pat maatschappij ontdekt had, ben ik een half jaar onverzekerd geweest, daar het leek dat ik mij nergens meer kon laten verzekeren, omdat bij mij in 2003 kanker was geconstateerd en omdat ik over de 60 was. Voor deze verzekering met werelddekking bestaan 3 formules, de 100% dekking, 200% en de 300%. Deze laatste houdt in dat waar je ook bent, jij een vergoeding voor medische diensten krijgt tot het maximum van 3x het geldende Franse tarief voor een dergelijke behandeling. Mijn man en ik werden zonder keuring zo aangenomen. We betalen onze doktoren na elk consult, leveren rekeningen en kopie recepten en bloedtestaanvraag in en daarna volgt binnen 10 dagen de terugbetaling. Ziekenhuisopname moet van te voren gemeld worden, waarna de verzekeringsmaatschappij dit direct met het buitenandse ziekenhuis regelt. Ik kan zonder eerst een huisarts te raadplegen, direct naar elke soecialist stappen, iets dat ik ook kon doen toen we in Zwitserland woonden. In België krijg ik na elk onderzoek dat bijna altijd door de desbetreffende arts zelf wordt gedaan, ook het resultaat meteen te horen, plus dat ik een cd-rom meekrijg met de foto’s, scan o.i.d. In Nederland oud worden wordt gestraft!

  • Goed dat je ons herinnert aan de geweldig doordachte introductie van de nieuwe zorgwet van Hogervorst (ook VVD). Die stuurde aanvankelijk alle Nederlanders buiten Nederland het bos in. Het is aan het eensgezinde en vastberaden verzet van georganiseerde Nederlandse expats in Spanje te danken dat de dekking van de nieuwe zorgwet tot aan de EU-buitengrenzen werd uitgebreid. Zij gingen procederen en werden uiteindelijk door het Europese Hof van Justitie in het gelijk gesteld. Laten we hopen dat het plan van Edith Schippers (ook VVD) op soortgelijke manier kan worden aangepakt en deze petitie daarvan de voorbode is.

 3. De betreffende petitie heb ik niet, ik herhaal: niet ondertekend. De petitie spreekt over: Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken,”….” Ik maak bezwaar tegen de formulering: tijdelijk verblijf!!
  Toeristen, dus vakantievierders, die dit buiten Europa willen doen, zullen zich bij kunnen laten verzekeren. Reisverzekeraars en touroperators gaan oplossingen aandragen die een werelddekkingen omvatten. Dat gaat het punt niet worden. Toeristen-vakantievierders behoeven derhalve niet in de petitie te worden meegenomen.
  Gezonde gepensioneerden die semi-permanent b.v. in Thailand willen verblijven, kunnen via een bekend kantoor te Hua Hin of Pattaya verzekerd worden. Ook gezonde permanent residerenden kunnen dat. Alhoewel bij residerende gepensioneerden tijdelijkheid zeer absoluut is, kunnen ook zij buiten de petitie kunnen worden gehouden.
  Zieken en mensen met ongemak of gebrek, bij wie de verzekeraar werelddekking onthoudt, zouden hiertegen actie kunnen gaan voeren b.v. via patiëntenverenigingen, maar ik ben van mening dat zij desondanks in staat gesteld dienen te worden als toerist of als (semi-)permanente resident zich buiten Europa te begeven en, als het hun goeddunkt, te vestigen. Het criterium in deze dient te zijn dat men zijn of haar eigen broek kan ophouden, en zo er een verpleegster aan te pas moet komen om dit te bewerkstelligen, dat men deze verpleegster kan bekostigen. Onder andere met behulp van een ziektekostenverzekering, waarbij de gedachte van b.v. een eigen bijdrage vanzelfsprekend is.
  Hetgeen betekent dat zodra de formulering van de petitie gaat luiden: “Zorgkosten die mensen in geval van verblijf buiten Europa maken, behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket.”, zal ik deze wel gaan ondertekenen, alhoewel ik ‘m slapjes vind.

  Met andere woorden: de formulering van de petitie is veel te smal gedefinieerd, en gaat geen zoden aan de dijk zetten. Daarbij gaat het “mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa” absoluut niet aanspreken, want dat zouden ze al niet doen als zij daartoe niet financieel bij machte waren. Incluis de extra verzekering met werelddekking. Die kosten gaan echt niet in de papieren lopen. Dus zullen de mensen die vanwege ziekte of gebrek echt onmachtig zijn om een verblijf buiten Europa zich veel steviger en massaler moeten laten horen. Gezamenlijk optrekken met (semi)permanente buiten Europa residenten, om het behoud van een Nederlandse ziektekostenverzekering met werelddekking lijkt mij een grootser streven. En daardoor des te meer petitiewaardig.

  • Beste Pieter, ben het met je eens dat de formulering van de petitie wat beter kan. Misschien kan de opsteller daar met onder meer jouw reactie bij de hand eens naar kijken. Overigens vind ik dat je ook kunt/mag ondertekenen als het kabinetsvoornemen je niet persoonljk raakt. Zeer gewenst zelfs, want hoe meer handtekeningen hoe beter.

 4. Omdat het initiatief tot een petitie uit Thailand komt lijkt het alsof het alleen maar om de groep lang verblijvenden in dit land gaat. Maar het wetsvoorstel houdt in dat het om alle mensen gaat die buiten Europa op vakantie willen. En de wereld is een stuk groter dan alleen Thailand. De grote vraag is dan ook, waarom reageren touroperators nog niet. Zij die bijvoorbeeld cruises verkopen met wereldreizen. Veel gepensioneerden maken gebruik van vaak goedkope aanbiedingen. Zij zullen zich in de toekomst moeten verlaten op de reisverzekering als zij tenminste worden aangenomen want ouderen vormen een groter risico voor een verzekeraar. En een reisverzekering mag weigeren, een ziektekostenverzekering niet. En dan de gewone vakantieganger die wel eens verder wil kijken dan alleen Europa. Ook zij lopen kans geweigerd te worden door een reisverzekering die om een medisch rapport kan vragen eer te verzekeren. Chronisch zieken kunnen het al helemaal vergeten. Het wetsvoorstel riekt, met als doel een schamele 60 miljoen te besparen, naar discriminatie. Buiten dit schiet de regering bij aanname van deze wet in eigen voet, waar de Raad van State in andere bewoordingen al op heeft gewezen. Zoals Hans al terecht opmerkt zijn de ziektekosten met name in Thailand een stuk lager dan in Nederland. In andere landen buiten Europa liggen de kosten misschien hoger, maar de ziektekostenverzekering vergoedt gemaakte kosten toch al conform de Nederlandse markt. Hierboven betaal je zelf. Deze petitie gaat niet alleen maar over Thailand, het strekt zich tot alle landen buiten de EU. En dit moeten wij ons goed realiseren.

 5. Maar ook mensen zonder chronische aandoening zijn de dupe. Een poot breken in de EU is verzekerd, een poot breken hier niet. Maar het is de zelfde poot en de pijn en het ongemak zijn ook het zelfde. Dit is een ordinaire bezuiniging en alleen de mensen die straks een vette premie extra kunnen ophoesten mogen naar Thailand.

  Ik schreef het ergens al, de borrelpraat van komende zomer.
  “Gaan jullie weer naar Thailand?”
  “Thailand, nee dat is ons te duur. We gaan lekker naar Monaco.”

  • Voor de volle tweehonderd procent met je eens. De volgende stap heb je al eens aangekondigd. De (gepensioneerde) Nederlanders buiten de EU via de belasting- en pensioenwetgeving pakken. Moeten ze wel mee opschieten want anders zijn we allemaal dood. Voor die tijd moeten we van sommige landgenoten elke maatregel van de kennelijk van god gegeven onfeilbare overheid stilzwijgend aanvaarden en ons in ons lot schikken. Als ik zo zou denken zou ik de Thaise nationaliteit aanvragen. Dat is pas consequent.

 6. “…als toerist of resident…”

  Is dat niet de crux, los van de betekenis van ‘resident’ ? Resideren is verblijf houden, wonen, zetelen. Wie in Thailand woont, na emigratie permanent woont, heeft geen NL zorgpolis ten laste van de belastingpot. Dat is geschrapt met het ingaan van de wet op 1-1-2006.

  Je kunt als permanent bewoner hier hoogstens een zogenaamde buitenlandpolis hebben maar die staat niet in want daar zit geen belastinggeld in. En in plaats van een NL buitenlandpolis kun je een Franse hebben, of ergens anders internationaal, of een Thaise. Nergens is dan bemoeienis met NL.

  Als ik het wetsvoorstel lees betreft het de zorgpolis, basispolis, what’s in a name, in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dat geldt dus voor toeristen naar landen buiten … en geldt voor mensen die lang buiten … op vakantie gaan, zeg mensen die de ‘4+8’ hanteren. Voor hen is dit een onaangename zaak, een gewone bezuiniging, het zoveelste teken dat je zelf moet dokken als je iets te ver van de polder wenst te dwalen.

  Maar als ik zo lees is een uitzondering voor langdurig zieken voor maximaal de duur van een behandeling (en vergeet de beoordeling van de behandeling niet …) buiten de EU het maximaal haalbare. Petitie of niet, vrees ik.

  • Je hebt helemaal gelijk Erik. Ik heb dit onzorgvuldig geformuleerd. Het gaat uiteraard om de mensen die hier een deel van het jaar wonen, in Nederland staan ingeschreven en voor de rest aan al hun Nederlandse verplichtingen voldoen. Zijn zij niet ziek, dan hebben zij geen probleem. Zijn ze het wel, dan kunnen ze voor een schamele bezuiniging van zestig miljoen naar huis om het Nederlandse zorgstelsel te belasten in plaats van hun meestal lager uitvallende Thaise ziektekosten bij de Nederlandse verzekeraar te kunnen declareren. Ik behoor tot degenen die hier permanent wonen en eigen regelingen hebben moeten treffen. Ik zou dus kunnen zeggen, ik heb er niets mee te maken, die lui moeten dan maar terug naar Nederland. Ik ken lieden die zo redeneren en daarom niet eens deze petitie willen tekenen. Ik ben echter geen hufter die alleen van zijn eigen situatie uitgaat, ik zie slechts een discriminerende regeling ten opzichte van Nederlanders die chronische aandoeningen hebben en niet de poen (of een rijke vrouw) om voor de permanent Thaise oplossing met dure verzekeringen en uitsluitingen te kiezen. Ik heb dus de petitie getekend en ik hoop dat bij de parlementaire behandeling van het plan rekening wordt gehouden met een groot aantal handtekeningen van mensen die dit een a-sociaal plan vinden. Ik deel je pessimisme over het effect van de petitie.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.