Pakistan. De watercrisis vereist dringend actie


Pakistan, waterschaarste, Erik Kuijpers

De beschikbare woordenschat mag er zijn. Water-stressed, water-scarce, absolute scarce, water crisis, waterschaarste en allemaal betekenen ze iets voor hetzelfde probleem: de wereld komt regionaal schoon water tekort. In de USA dreigt een ‘wateroorlog’ met Mexico maar ook tussen zeven deelstaten die afhankelijk zijn van het Colorado-water.

In de wereld heten 36 landen ‘waterstressed‘ en daar dreigt waterschaarste. Er zijn 263 grensoverschrijdende stroomgebieden en dat kunnen bronnen worden van zorgen; het bekendste voorbeeld daarvan is de Donau, 2.800 km lang, die samen met de zijrivieren door 20 landen stroomt. In Azië is de Mekong het zorgenkindje waar Cambodja, Myanmar, Thailand en Vietnam slachtoffer zijn van de bouw van dammen door China en Laos, het overlegorgaan ‘Mekong River Commission’ ten spijt. Lage waterstand, onvoldoende water voor irrigatie, schade aan de visstand en verzilting van de delta.

En nu is Pakistan het volgende zorgenkind. De wereld aanvaardt een beschikbaarheid van zoet/schoon water van tenminste 1.800 m³ per persoon per jaar als een normale hoeveelheid en 1.000 m³ als het absolute minimum. Pakistan zakte al in 2005 door die grens heen en is op weg naar 500 m³ p.p.p.j. en dat betekent waterschaarste. Ter vergelijking: Iran en Turkije halen 1.500 kuub, België 2.700.

Erik Kuijpers
De rivier Indus

Ernstige waterschaarste ondanks het Indus waterverdrag

Slechts anderhalf jaar geleden werd Pakistan al gewaarschuwd door het IMF, door NASA en anderen; zie de bijdrage ‘Het water is op in 2025’; weblink. Dat is nog maar vijf jaar als er niet wordt ingegrepen. Nu al heeft meer dan de helft van de bevolking in de grootste steden van Pakistan door waterschaarste geen toegang tot schoon water en in een grote stad als Karachi (20+ miljoen inwoners) is in de achterstandswijken geeneens stromend water.

Pakistan, waterschaarste, Erik Kuijpers

Grote steden nemen hun toevlucht tot levering van schoon water via tankwagens, eens per week, en de bevolking in afgelegen gebieden probeert zelf grondwater op te pompen.

In Pakistan doet zich ook nog het verschijnsel ‘watermaffia’ voor; organisaties die in de reservoirs schoon water stelen en voor grof geld verkopen waar tekorten heersen….. En ook in Pakistan blijkt maffia lastig aan te pakken.

Erik Kuijpers
De ‘water stressed’ gebieden

De oorzaak van de watercrisis in Pakistan

Met een bevolking van 220 miljoen mensen hoort Pakistan tot de top-10 van drukbevolkte landen. Bij deze groei van bevolking, economie, landbouw en klimaatinvloeden zal het land in 2025 een watertekort bereiken van circa 30 procent oftewel 80 miljoen acre-feet (*) water. De landbouw neemt het overgrote deel van de voorraad voor zijn rekening; rijst, tarwe, katoen en suikerriet eisen meer dan de helft van Pakistans water op en dat komt mede door verouderde irrigatietechnieken.

Klimaatinvloeden dragen ook sterk bij aan de waterschaarste. De Indus is de grootste leverancier van schoon water en die hoeveelheid water neemt af door slinkende gletsjers in de Himalaya en stijging van temperatuur op het land zelf; Pakistan heeft een steppeklimaat dat sowieso al veel water vereist om grond productief te maken.

Pakistan, waterschaarste, Erik Kuijpers

Buurman India is ook consument van Induswater; het Indus waterverdrag 1960 verdeelt het beheer van de Indus en de vijf grote zijrivieren tussen beide landen maar India heeft het recht om water af te nemen van die zes rivieren die allemaal eerst door het Indiase deel van het twistgebied Kasjmir lopen voordat ze Pakistan bereiken. India heeft daar stuwdammen gebouwd zodat Pakistan regelmatig tegen droogstaande rivieren aankijkt.

Pakistan zit slecht bij kas. Het heeft alleen al in 2019 een twintigtal leningen gekregen van het IMF en wordt voorts gefinancierd door China, de Emiraten en Saudi-Arabië om het hoofd boven water te houden. Pakistan wil met geld van leningen zelf ook een paar stuwdammen bouwen om regenwater vast te kunnen houden.

Het is nog niet te laat. De Pakistan Academy of Sciences adviseert harde maatregelen en snelle stappen ten behoeve van opslag van water, het inperken van afvalwater, het verbeteren van waterkwaliteit en landelijke aanpak van goed waterbeheer. De regering ziet nu ook in dat de klok tikt en het is te hopen dat de schade beperkt kan worden.

Bron

Borgen Magazine, Worldwatersolar.com, Wikipedia.

Meer lezen?

Indus waterverdrag 1960; Weblink.

Zoetwaterschaarste in Nederland, artikel uit 2012. Weblink. (Deze link is vervallen.)

Toelichting

(*) De hoeveelheid water wordt uitgedrukt in acre-feet; dat is de hoeveelheid die nodig is om een acre, oppervlakte 4.046 m², voor één voet (30,48 cm) onder water te zetten. Dat betekent 1.233 m³ water.

Foto’s en prenten

Droogte en drinkwater in Pakistan; photo courtesy of Oxfam Belgium.

De loop van de Indus; photo courtesy of Deutsche Welle.

Handpomp, Pakistan; wikimedia.

Zoetwater; voorzieningen wereldwijd onder druk. Bron: FAO Aquastat 2008-2012. Wikimedia.

Droogte in Pakistan; photo courtesy of the Nation.pk.


Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*