Trefpunt Azië is een niet-commerciële, onafhankelijke site, niet gebonden aan levensbeschouwing of politieke kleur. De site, in juni 2015 met de naam Trefpunt Thailand gestart door een bloggerscollectief, is eigendom van de Vereniging Vrienden van Trefpunt Azië, een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid.

Trefpunt Azië wordt geheel door vrijwilligers gemaakt, auteurs en/of medewerk(st)ers worden niet betaald. Trefpunt Azië wil in de breedste zin informeren over Azië, met focus op het Asean-gebied. Ons streven is ontmoetingsplaats te zijn voor schrijvers en lezers geïntereseerd in verdieping van kennis over cultuur en ontwikkelingen in Aziatische landen.

Medewerking aan Trefpunt Azië met verhalen en reacties is open voor iedereen. Stuur je bijdragen naar post@trefpuntazie.com. Vanzelfsprekeend hechten wij aan vrijheid van meningsuiting en praktizeren die op onze site. In sommige Aziatische landen is die vrijheid echter beperkt en kan overtreding van die beperkende regels schrijvers en verantwoordeljken voor de site in ernstige problemen brengen. De redactie treedt met schrijvers in overleg als zij van mening is dat een publicatie risico’s voor persoonlijke veiligheid kan opleveren. Tevens beoordeelt de redactie of verhalen en/of reacties de toets van goed fatsoen kunnen doorstaan. Racistische of anderszins discrminerende uitingen zijn niet toegestaan. De redactie zal echter niet zonder opgaaf van redenen verhalen of reacties weigeren.

Voor meer informatie, onder meer over auteursrechten en het delen van kopij en foto’s, zie op de homepage onze disclaimer.

Like ons op Facebook. volg ons op Twitter. Vinden we geweldig!

Welkom bij Trefpunt Azië en veel schrijf- en/of leesplezier!

Redactie Trefpunt Azie

André van Leijen
Antonin Cee
Hans Geleijnse

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*