Over ons

Trefpunt Azië is een niet-commerciële, onafhankelijke site, niet gebonden aan levensbeschouwing of politieke kleur. De site, in juli 2015 opgezet door een bloggerscollectief onder de naam Trefpunt Thailand, is eigendom van de Vereniging Vrienden van Trefpunt Thailand, een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid.

Trefpunt Azië wordt geheel door vrijwilligers gemaakt, auteurs en/of medewerk(st)ers worden niet betaald. Trefpunt Azië wil in de breedste zin informeren over Azië, met een focus op het Asean-gebied, Ons streven is ontmoetingsplaats te zijn voor schrijvers en lezers geïntereseerd in verdieping van kennis over cultuur en ontwikkelingen in Aziatische landen.

Medewerking aan Trefpunt Azië met verhalen en reacties is oopen voor iedereen. Stuur je bijdragen naar post@trefpuntazie.com. Wij zijn groot voorstander van vriheid van meningsuiting. We houden er echter rekening mee dat in sommige Aziatische landen die vrijheid is beperkt en overtredeingen tot gevangenisstraf kunnen leiden. De redactie ziet er met het oog op de veiligheid van schrijvers/reageerders in die landen op toe dat publicaties hen geen moeiijkheden kunnen opleveren. Tevens beoordeelt de redactie of verhalen/reacties de toets van goed fatsoen kunnen doorstaan. Racistische of anderszins discrminerende uitingen zijn niet toegestaan. De redactie zal nooit zonder opgaaf van redenen vehralen of reacties weigeren.

Voor meer informatie, onder meer over auteursrechten en het delen van kopij en foto’s, zie op de homepage onze disclaimer.

Like ons op Facebook. volg ons op Twitter. Vinden we geweldig!

Welkom bij Trefpunt Azië en veel schrijf- en/of leesplezier!

Redactie Trefpunt Azie

Antonin Cee

Hans Geleijnse