Filipijnse volksverhaaltjes (39). Magbangal ofwel Orion

Filipijnse Volksverhaaltjes, Orion

 

De jager die Orion wordt.

Magbangal is een goed jager, en hij gaat vaak naar een heuvel waar hij wilde zwijnen vangt voor voedsel. Maar dan wordt het zaaitijd; hij denkt lang na en roept zijn vrouw.

‘Morgen ga ik naar ons land en maak het schoon om te kunnen zaaien maar ik wil dat jij hier blijft’

‘Dan ben je daar helemaal alleen? Nee, ik wil mee.’

‘Niks daarvan’ zegt Magbangal; ‘ik wil alleen zijn en jij blijft thuis.’

Eindelijk gaat ze akkoord en de volgende morgen maakt ze eten voor hem. Maar dan zegt hij ‘Nee, ik eet nog niet. Ik kom vanmiddag terug en zorg dat het eten dan klaar staat.’

Dan pakt hij zijn bijlen, de messen, een slijpsteen en een holle bamboepijp met water, en loopt de heuvel op. Eenmaal op zijn land aangekomen hakt hij een paar kleine bomen om en maakt er een bankje van.

Dan gaat hij zitten en zegt tegen de messen ‘Messen, slijp je tegen de slijpsteen.’ En dat ook tegen de bijlen. Zijn gereedschap is nu scherp genoeg.

Nu zegt hij ‘Messen, kap alle kreupelhout, en jullie, bijlen, hak alle grote bomen om. Magbangal blijft op zijn bankje zitten en ziet dat het werk vordert.

Maar zijn vrouw vertrouwt het niet….

Ze zit thuis en weeft een rok maar ondertussen hoort ze boom na boom vallen en denkt ‘Mijn man zal personeel hebben gevonden! Ik ga eens kijken wie hem daar helpen.’

Ze verlaat het huis en gaat snel de velden door, maar eenmaal in de buurt verstopt ze zich achter een boom. En dan ziet ze haar man: die ligt te pitten op een bank en ze ziet dat de messen en de bijlen zonder hulp hun werk doen!

‘Verdraaid’ zegt ze, ‘dat heb ik nog nooit gezien! Mijn man moet veel macht hebben.’

En dan ineens springt haar man op. Hij pakt een mes en hakt een van zijn armen af. Dan pas wordt Magbangal wakker en roept ‘Er zit iemand naar me te kijken want ik ben een arm kwijt.’

Dan ziet hij zijn vrouw en terwijl ze samen naar huis lopen zegt hij:

‘Ik ga nu weg. Het is beter dat ik naar het heelal ga en de mensen zo kan waarschuwen wanneer het tijd is om te zaaien. En jij wordt voor straf een vis.’

Daarna gaat hij de ruimte in en wordt het sterrenbeeld Magbangal, Orion, en zodra mensen dat sterrenbeeld in het firmament zien staan weten ze dat ze rijst moeten planten.

 

Toelichtingen

De Filipijnen hebben een eigen astrologie met namen die uiteraard afwijken van de westerse astrologie. Dit verhaal gaat over Magbangal die staat voor het sterrenbeeld Orion. Orion betekent jager.

Als je wilt lezen:

Magbangal: The Agricultural Guide of the Bukidnons

Foto’s en prenten

Klassieke weergave van Orion; wikimedia, curid, 98324.

Prehistorische slijpsteen voor stenen bijlen; wikimedia, curid, 11779637.

 

Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 813 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland