Open brief aan Thaise ultra-royalisten


In Thailand krijg word je vandaag de dag wel eens de indruk gegeven dat alle Thais over alles hetzelfde denken. Dat dit niet het geval is blijkt uit de open brief die journalist Pravit vandaag op de site Kaosod English plaatste. De brief is gericht aan ‘ultra royalisten’. Zij demonstreerden recentelijk op verschillende plaatsen in Thailand en bij de Amerikaanse ambassade in Bangkok tegen de kritiek die de Amerikaanse ambassadeur Davies had geuit op de wet op de majesteitsschennis.

Trefpunt Thailand is zoals van een Nederlands/Belgische site mag worden verwacht, voorstander van vrijheid van meningsuiting en wil dat niet onder Thaise stoelen of banken steken. Wij vinden het van belang dat onze lezers kennis nemen van de opinie van Pravit en plaatsen hier zijn open brief. Vrije vertaling uit het Engels van ons.

Kritisch journalist Pravit, open brief royalistenOpen brief aan ultra-royalisten

Door Pravit Rojanaphruk

Beste ultra-royalisten,

Hoe blij verrast was ik te lezen dat honderden van jullie bij de Amerikaanse ambassade en op andere plaatsen in het land hebben geprotesteerd tegen de kritiek van de Amerikaanse ambassadeur Glyn Davies op de Thaise wet tegen majesteitsschennis en terugroeping van deze diplomaat eisten. Het is mooi en tegelijkertijd ook ironisch-onwerkelijk te zien dat mensen hun recht op vrijheid van politieke demonstraties in praktijk brengen ondanks het verbod van de junta op zulke bijeenkomsten van meer dan vijf personen. Die ironie geldt ook jullie toepassing van het recht op vrijheid van meningsuiting met het doel diezelfde vrijheid voor anderen te beperken.

Ik respecteer jullie ideologische en politieke standpunten met betrekking tot de monarchie. Maar ik was teleurgesteld dat jullie leider, de eerbiedwaardige monnik Boeddha Isara, tijdens de demonstratie bij de Amerikaanse ambassade beweerde te spreken namens alle Thais.

Ik heb er geen moeite mee met Isara te zeggen: ‘’wij zijn geen slaven van de VS’’. En ik wil daar graag aan toevoegen, we willen van niemand slaaf zijn. Zijne Eerbiedwaardige werd in de Bangkok Post van 28 november echter opnieuw namens alle Thais sprekend als volgt geciteerd: ‘De monarchie is een heilig symbool waarvoor alle Thais bereid zijn het met hun leven te verdedigen.’

‘’Alle Thais’’ is een vrij breed begrip. Dit zo stellen laat geen ruimte aan verschillende opvattingen hierover onder de Thaise bevolking. Wist jullie leider dan niet of was hij gemakshalve vergeten dat nog niet zo lang geleden, in 2012, een petitie tegen de wet op de majesteitsschennis door tenminste 39.185 mensen werd ondertekend in een poging het parlement tot wetswijziging te bewegen?

Ik zou nooit durven beweren voor de ultra-royalisten te spreken. Andere mensen meoten dan niet proberen namens mij te spreken, want ik weet dat er Thais zijn die deze wet niet alleen een schande vinden, maar ook een niet bij deze tijd passende, draconische en barbaarse manier van rechtspleging die mensen voor maximaal 15 jaar naar de gevangenis stuurt alleen voor het simpelweg uiten van iets dat als negatief of kritiek op de monarchie wordt beschouwd.

Zoals in elke complexe samenleving is er niet slechts één manier om Thai te zijn, of slechts één Thaise mening. Er zijn vele Thaise standpunten over van alles Thais. Jullie nationalisme mag zich toespitsen op een paar belangrijke instituties, mijn Thaise patriottisme dient de grotere vrijheid en gelijkheid voor alle Thai.

Als er tussen ons belangrijke meningsverschillen bestaan, moeten we die bediscussiëren, erover debatteren en naar gemeenschappelijke punten zoeken zodat we compromissen kunnen sluiten in plaats van net te doen alsof er geen compromissen mogelijk zijn.

Helaas is een aantal Thai van mening dat deze wet van de 21ste eeuw is en er geen discussie over mogelijk is. Zij stellen dat alle Thai het met die wet eens zijn. Echter, de discussie over nut en werking van deze wet zal blijven bestaan, ongeacht wat de ene of de andere partij erover zegt of een buitenlandse diplomaat erover opmerkt. Waar het om gaat is dat we over deze wet een compromis bereiken dat voor de meeste, zo niet alle, Thai acceptabel is.

Voor buitenlanders als ambassadeur Davies, die op 25 november sprekend voor de Club van Buitenlandse Correspondenten zijn visie gaf, is het de gewoonste zaak van de wereld dat niemand voor het vreedzaam uiten van zijn of haar mening gevangen wordt gezet. Het is zeer gemakkelijk om de ‘’lelijke Amerikanen’’ te beschuldigen van bemoeienis met onze binnenlandse aangelegenheden en dan te vergeten dat onze eigen discussie over dit onderwerp nog altijd geen oplossing heeft opgeleverd.

Dergelijke kritische standpunten over de wet op majesteitsschennis wet zijn niet exclusief gedachtegoed van westerse liberalen, maar worden ook gedragen door een een niet onaanzienlijk aantal Thais. Zij willen graag dat in onze samenleving mensen vrij hun mening kunnen geven over dit belangrijke onderwerp zonder uit angst hun toevlucht te moeten nemen tot gefluister en geroddel. Mensen zoals ik moeten vrijuit kunnen schrijven, zonder zelfcensuur toe te passen die alleen maar ruimte laat aan de toegestane lofprijzingen op de monarchie.

Helaas, sommige Thais proberen nu zelfs kritiek op de wet tot taboe te verklaren. Niet alleen de monarchie wordt boven alle kritiek verheven, ook de wet op de majesteitsschennis. Ze gaan er totaal onterecht vanuit dat kritiek op de wet kwaadaardig is en gemotiveerd wordt door slechte bedoelingen met de monarchie. Dat zo stellen komt neer op tegenstanders van de doodstraf aanwrijven dat zij voorstander zijn van plegen van ernstige misdrijven, terwijl hun verzet tegen doodstraf berust op eerbied voor het leven en het kansen geven aan criminelen om zich te rehabiliteren.

Laten we de zaken niet in zwart/wit zien. Laten we onszelf en anderen niets wijs maken en voor het oog van de wereld een aanfluiting van Thailand maken. Laten we niet pretenderen dat er consensus over deze kwestie bestaat.

De waarheid is beschamend duidelijk als buitenlandse journalisten gewetensgevangenen interviewen of zij die tegen de wet zijn. We zijn het onze nakomelingen verplicht onze meningsverschillen op een kalme, beschaafde, rationele en vriendschappelijk manier op te lossen.

Dat we over dit onderwerp verschillend denken betekent niet dat we elkaar moeten beschouwen als doodsvijanden of de sociale media volschrijven met haat-boodschappen.

Laat het licht van de rede overwinnen.

Met mijn beste wensen voor jullie allemaal en voor alle Thai,

Pravit Rojanaphruk

PS Tussen twee haakjes, ik zou me niet al te bezorgd maken over jullie oproep tot verwijdering van de Amerikaanse ambassadeur. Davies had voorheen Noord-Korea in beheer en ik geloof niet dat wat in Thailand gebeurt hem uit evenwicht brengt. Niettemin, jullie hebben natuurlijk het recht om zijn aftocht te eisen. Toevallig heb ik recentelijk twee nieuwsgierige Amerikaanse diplomaten laten weten dat er niet veel van jullie zijn, maar altijd genoeg om de ambassade binnen te vallen.

Kritisch journalist Pravit, open brief, royalisten

 

 

Pravit Rojanaphruk was vele jaren in dienst van het Engelstalige dagblad The Nation en een gezien columnist. Direct na de militaire machtsovername in mei 2014 demonstreerde hij op veelzeggen wijze (zie foto BBC) tegen de staatsgreep. Hij spaarde de junta ook daarna zijn kritiek niet en werd in september gearresteerd om ‘attitude adjustment’ (oftewel heropvoeding) te ondergaan. Direct na zin vrijlating nam hij ontslag bij The Nation om, zoals hij zei, ”mijn krant verdere druk van buitenaf te besparen”. Pravit ging daarna werken voor het kritische online-agentschap Kaosod.


Beste lezer

Trefpunt Azië is een reclamevrije site geheel gemaakt door vrijwilligers. Al onze berichten zijn voor iedereen te lezen. Maar het in stand houden van een website als Trefpunt Azië kost geld; er zijn kosten voor software om de site te maken en de huur van serverruimte zodat hij te zien is. Die kosten worden gedragen door leden van de redactie en die kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Als u wilt helpen met een (kleine) bijdrage klik dan op de rode knop rechtsonderdaan op de pagina en doneer, dat kan al vanaf 3 euro. Wilt u op een andere manier helpen? Mail dan even met de redactie: post@trefpuntazie.com

Dankzij uw bijdrage kan Trefpunt Azië elke dag nieuws en achtergronden uit uw favoriete werelddeel blijven brengen.

 

Pravit Rojanaphruk
Over Pravit Rojanaphruk 35 Artikelen
Pravit Rojanaphruk was vele jaren in dienst van het Engelstalige dagblad The Nation en een gezien columnist. Direct na de staatsgreep in mei 2014 demonstreerde tegen de nieuwe machthebbers. Hij werd opgepakt voor ‘attitude adjustment’ (oftewel heropvoeding). Direct na zin vrijlating in september 2014 nam hij ontslag bij The Nation om, zoals hij zei, ”mijn krant verdere druk van buitenaf te besparen”. Pravit werkt thans voor het nieuwsagentschap Khaosod.

2 Comments

  1. Beste Cor,

    Mijn oor hier en daar te luisteren leggend, krijg ik de indruk dat het er heel veel zijn. Het zou best eens een meerderheid kunnen zijn…

  2. Ik word helemaal vrolijk van deze brief. Het zou interessant zijn te weten hoeveel Thais er zo over denken.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.