Onderwijs, een bron van vermaak 29

Gezonde geest in een gezond lichaam

Op 1 december 1968 stopte ik met het roken van sigaretten. Dr. Meinsma had mij er voldoende van doordrongen, dat roken één van de belangrijkste oorzaken van longkanker was. Het was in die tijd toegestaan om voor de klas te roken. Zelfs op de lagere school.

Na de pauze komt Emmy naar me toe.

‘Meester, Peter heeft een sigaret uit het pakje op uw tafel gepikt en op het schoolplein opgerookt.’

Het wordt een heel gevecht om hem te laten bekennen. Dat het schoolhoofd erbij zit maakt hem niet uit. Hij blijft ontkennen. Na met hel en verdoemenis te hebben gedreigd geeft hij eindelijk toe. We besluiten moeder naar school te laten komen.

‘Ach meester,’ zegt moeder, een slonzige vrouw, vettige haarslierten, morsig truitje, ‘ik ken hem niet tegenhouden, hij rookt een pakje per week.’

Over Chris Ebbe 204 Artikelen
Chris Ebbe, vader van twee dochters, grootvader van drie kleinkinderen. Chris is begonnen als onderwijzer, werd daarna leraar biologie en decaan aan een middelbare school in Spijkenisse. Heeft evenals zijn vrouw, kunsthistorica, een brede belangstelling voor alles wat te maken heeft met stad en platteland, mens en natuur, kunst en architectuur. Werkt, gewapend met familieverhalen en na genealogisch onderzoek, aan een roman.