Nee, het ‘ontwaken’ veroorzaakte niet de ineenstorting van het bankwezen in Silicon Valley

WASHINGTON – Een groeiende groep conservatieve experts en politici geven de schuld aan het falen van de Silicon Valley Bank aan het ‘wakker’-beleid van de bank, de diversiteit op de werkplek en de milieubewuste en sociaal bewuste investeringen van de Californische geldschieter.

Deze beweringen zijn ongegrond. De ineenstorting van de bank werd toegeschreven aan financiële onregelmatigheden en wanbeheer door banken.

Ook de diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie van het bedrijf – ook wel DEI genoemd – zijn vergelijkbaar met algemeen aanvaarde principes in de banksector. De benadering om bij het beleggen rekening te houden met milieu- en sociale overwegingen – ook wel ESG genoemd – heeft het echter tot een doelwit van conservatieven gemaakt.

Silicon Valley Bank wordt zelfs als gemiddeld beschouwd in de branche als het gaat om deze kwesties.

Hier is een factcheck.

Wat gezegd werd

“Ze zijn een van de meest wakkere banken in de zoektocht naar een ESG-achtige benadering van beleggen.”
– Verschijnt op Fox News op zondag, Rep. James R. van Kentucky, Republikein.

“Deze bank, ze zijn zo bezig met DEI en politiek en al dat soort dingen. Ik denk dat het hen echt heeft afgeleid van hun focus op hun kernmissie. – Regering van Florida, Ron DeSantis, op Fox News Sunday

Hiervoor is geen bewijs. Ten eerste zijn experts het er in grote lijnen over eens dat de ondergang van de bank weinig te maken had met ‘ontwaken’. Zoals The New York Times en anderen hebben uitgelegd, daalde de run van de bank als gevolg van een ineenstorting van de startfinanciering, stijgende rentetarieven en het bedrijf dat staatsobligaties met een enorm verlies verkocht om kapitaal aan te trekken.

READ  TripAdvisor's 25 beste stranden ter wereld om op vakantie te gaan

De leningen van de bank voor milieu- en sociale projecten “waren geen belangrijke factor achter de achteruitgang van de SVB”, zegt Itay Goldstein, hoogleraar financiën aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. “Er waren geen directe aanwijzingen dat deze leningen in handen waren van investeerders.”

Silicon Valley Bank is ook geen uitbijter in haar diversiteitsdoelstellingen of haar ESG-investeringen. Er worden Amerikaanse investeringen in die activa verwacht Het zal tegen 2026 stijgen tot 33,9 biljoen dollar. A Verslag 2022 Het Consumer Financial Protection Bureau ontdekte dat 59 procent van de banken kredietprogramma’s heeft voor bedrijven die eigendom zijn van vrouwen en minderheden en die passen onder de ‘sociale’ paraplu van ESG.

George Seraphim, een professor aan de Harvard Business School, zei dat de schuld voor de ineenstorting van dergelijke ondernemingen ofwel “een totaal gebrek aan begrip is van hoe banken werken, ofwel een opzettelijk verkeerde toekenning van de oorzaak van het bankfalen”.

Maretno Harjoto, een financiële professor aan Pepperdine University en een expert op het gebied van ESG-beleggen, was het ermee eens dat er “geen waarheid” in de beweringen zat. Hij voegde eraan toe dat banken vaak ESG- en diversiteitsdoelen stellen onder druk van investeerders en aandeelhouders.

Silicon Valley Bank een Laatste rapport Het zal de komende jaren ongeveer $ 16,2 miljard investeren om kleine bedrijven en projecten voor gemeenschapsontwikkeling, betaalbare huisvesting en hernieuwbare energie te financieren. De omvang van die investering was gelijk aan ongeveer 8 procent van de $ 209 miljard aan activa.

Maar Silicon Valley Bank is niet de enige die dit soort investeringen nastreeft. van 30 grote banken In de Verenigde Staten – Silicon Valley Bank op de 16e plaats – deden en rapporteerden op één na alle ESG-investeringen (First Citizens Bank). En drie grote Amerikaanse banken – JP Morgan Chase & Company, bank van Amerika En Citigroep – Allen hebben tegen 2021 8 tot 14 procent van hun totale vermogen toegezegd aan sociale en ecologische investeringen. Alle drie hebben ze zich gecommitteerd om tegen 2030 ten minste $ 1 biljoen aan duurzame investeringen te doen.

READ  De Fed zal de rente waarschijnlijk met een kwartpunt verhogen, maar daarvoor zijn geruststellende markten in het banksysteem nodig

Van alle bankbedrijven scoort Silicon Valley Bank eigenlijk gemiddeld op ESG-kwesties, volgens drie maatstaven die afzonderlijk zijn ontwikkeld door financiële onderzoeksbureaus. MSCI, Morgenster En Restauratie. Van de 30 toonaangevende banken plaatste de neutrale A-rating van MSCI het op één lijn met 11 banken, terwijl nog eens 11 banken een hogere AA-rating kregen, waardoor ze als leiders werden geclassificeerd. De kredietverstrekkersscore van Morningstar in Californië was de slechtste van 30 banken. De Refinitiv-score was slechter dan die van alle financiële instellingen op één na en kwam overeen met Signature Bank, die deze week faalde.

Een toewijding aan het bevorderen van diversiteit in het leiderschap van Silicon Valley Bank is gebruikelijk. De 30 grootste banken in de Verenigde Staten zetten zich allemaal in voor inclusieve loopbaanontwikkeling.

De laatste van de bank Toevoeging rapport Hij merkte op dat 38 procent van het senior leiderschap en 42 procent van de bestuursleden vrouw zijn, en 30 procent van het leiderschap en 8 procent van de bestuursleden niet-blank zijn.

Volgens deze cijfers is Silicon Valley Bank een van de meest raciaal diverse financiële instellingen, maar niet ongebruikelijk. Studies hebben gevonden over 19 procent Senior leiders in de financiële dienstverlening zijn niet-blank en 30 procent waren vrouwen.

The Times kon geen gegevens vinden over de demografische gegevens van raden van bestuur in de financiële sector als geheel. Raden van acht banken Wat in de Verenigde Staten als systeemrelevant wordt beschouwd, is gemiddeld etnisch diverser dan een bank in Silicon Valley. Van de 104 bestuursleden die deze banken beheren, is 23 procent een etnische of raciale minderheid en 39 procent is vrouw.

READ  Rusland vuurt raketten af ​​op Oekraïne: live updates

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *