Nederland probeert Van Laarhoven… gecorrigeerde versie

Hans Geleijnse, Gerard Spong, gedoogbeleid
Gerard Spong demonstreert het gedoogbeleid aan Thaise advocaat Johan van Laarhoven
Foto ANP Remko de Waal

(gecorrigeerde versie)

Advocaat Gerard Spong bespreekt morgen (woensdag) in Bangkok met ambassadeur Karel Hartogh welke mogelijkheden er zijn om ex-coffeeshopeigenaar Johan van Laarhoven in Nederland zijn straf te laten uitzitten. Van Laarhoven werd vorig jaar november door een Thaise rechtbank veroordeeld tot effectief twintig jaar gevangenisstraf wegens witwassen van in Nederland verdiend  ‘drugsgeld’. Zijn Thaise echtgenote Tukta werd als medeplichtig beschouwd en kreeg twaalf jaar.

Sprong vroeg in januari aan minister van veiligheid en justitie Ard van der Steur mee te werken aan het treffen een regeling met de Thaise autoriteiten om Van Laarhoven naar Nederland over te brengen. Daarop werd eind vorige week positief gereageerd. Waaruit de medewerking van de Nederlandse autoriteiten precies bestaat zal nog moeten blijken. Advocaat Spong heeft bij zijn vertrek uit Nederland gezegd dat gesprekken met het ministerie van buitenlandse zaken hierover positief zijn verlopen.

Spong zou het liefst zien dat Van Laarhoven door de Thaise autoriteiten voor berechting aan Nederland wordt uitgeleverd. Dat lijkt echter moeilijk te realiseren. Ten eerste omdat Spong namens zijn client hoger beroep heeft aangetekend tegen de veroordeling door de Thaise rechtbank. De uitspraak in hoger beroep moet dus worden afgewacht. Een tweede complicatie is dat vanuit Nederland tijdens het sinds 2011 lopende onderzoek naar grootscheepse belastingontduiking, witwassing en criminele organisatie nooit een uitleverings- aanhoudings- of opsporingsverzoek aan Thailand is gedaan.

Een poging van Spong om met een kort geding uitlevering van zijn client af te dwingen werd ook in hoger beroep door de Nederlandse rechter afgewezen. Van Laarhoven woonde sinds eind 2008 met zijn echtgenote en drie kinderen in Baan Amphur, een dorp in de buurt van toeristenstad Pattaya en was actief in de onroerend-goedsector. Zijn belang in de door hem opgerichte The Grass Company – die vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch exploiteert – heeft hij in 2011 middels een management buy out verkocht aan de zittende directeur.

De tweede mogelijkheid is dat met de Thaise autoriteiten overeenstemming wordt bereikt over een zgn. Wots-procedure, die Van Laarhoven naar Nederland zou brengen om daar zijn straf uit te zitten. Wots staat voor Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Thailand is een van de meer dan zestig landen met wie Nederland het Verdrag tot Overbrenging van Gevonniste Personen heeft getekend.

Probleem is echter dat op basis van de geldende overeenkomst Van Laarhoven eerst minimaal vier jaar van zijn straf in Thailand moet uitzitten. In correspondentie met Trefpunt Thailand liet mr. Sidney Smeets van Spongs advocatenfirma weten dat ”wordt verkend op welke wijze deze procedure versneld kan worden zodat de aanvraag niet eerst na vier jaar wordt gedaan, maar na vier jaar daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Voorts worden andere mogelijkheden beproefd waar op dit moment niet veel over gezegd kan worden”.

Een Wots-procedure levert een tweede probleem op. Die is slechts van toepassing op Nederlandse burgers die buiten de EU een gevangenisstraf uitzitten. Van Laarhovens echtgenote Tukta heeft alleen de Thaise nationaliteit en valt hier dus buiten. Smeets hierover: ”Dat is ook een kwestie die in Thailand met de heer Van Laarhoven zal worden besproken. Aangezien mevrouw geen Nederlandse is, is het bijzonder lastig iets voor haar te betekenen.”

Hans Geleijnse, Johan van Laarhoven, Spong
Johan van Laarhoven: ..barbaars regime”

In een brief aan deze Trefpunt-redacteur schreef Johan van Laarhoven vorige week dat ”Tukta altijd onderdeel van een oplossing moet zijn. Ik heb geen andere keuze dan te blijven vechten voor gerechtigheid. Dit ben ik mijn vrouw en kinderen verschuldigd”. Volgens Van Laarhoven is zijn echtgenote er psychisch slecht aan toe. ”Zij huilt de hele dag”, schreef hij. Ook stipt hij aan dat de Thaise familie van zijn vrouw de nodige druk uitoefent om met hem te breken.

Van Laarhoven heeft na 18 maanden Thaise cel ook zelf gezondheidsproblemen opgelopen. Hij heeft in zijn brief geen goed woord over voor de wijze waarop de Thaise staat met gevangenen omgaat. ,,Het is een barbaars regime, je snapt niet hoe mensen dit jarenlang kunnen overleven. Een staat die zo met zijn eigen inwoners omgaat is goed ziek”.

Zoals bekend stelt Van Laarhoven dat hij omdat het OM in Breda zijn zaak niet rond kon krijgen door de Nederlandse justitie aan Thailand is ‘uitgeleverd’. In verklaringen van de Thaise ambassade in Nederland en het vonnis van de Thaise rechtbank wordt duidelijk gesteld dat de Thaise justitie tot actie tegen en berechting van Van Laarhoven is overgegaan op instigatie van Nederlandse kant. Het echtpaar werd in juli 2014 gearresteerd een week nadat de toenmalige (inmiddels overgeplaatste) aan de Nederlandse ambassade verbonden politieman Bent Olde Engberink in een brief aan de Thaise justitiële autoriteiten aandrong op actie tegen de Nederlander en zijn echtgenote. Van Laarhoven zegt dat hij zijn in Thailand geïnvesteerde geld legaal in Nederland heeft verdiend. Hij ontkent ook de beschuldiging van het OM in Breda van witwassing en fraude van meer dan twintig miljoen Euro.

Frans van Laarhoven: na twee dagen voorarrest op vrije voeten

Vorige week kreeg het OM in Breda een nieuwe tegenslag te verwerken toen de rechter-commissaris de vrijlating gelastte van Frans van Laarhoven en Marco de J., de directeur/eigenaar van The Grass Company. Beide mannen waren vorige week woensdag gearresteerd.  Dit omdat volgens het OM in Luxemburg bewijs was gevonden dat Van Laarhoven voor 20 miljoen Euro via een daar gevestigd advocatenkantoor en buitenlandse bankroutes had ‘weggesluisd’. Met eerder in beslag genomen administratie en computerdata zou het bewijs zijn geleverd van belastingontduiking en witwassen. Volgens het OM is in totaal 20 miljoen Euro naar Thailand getransfereerd voor investeringen daar.

Het OM had de beide verdachten minimaal twee weken in voorarrest willen houden, maar de rechter-commissaris vond dat verzoek ongegrond. Frans van Laarhoven tegenover Trefpunt Thailand: ,,Ik heb op die beslissing van de rechter-commissaris samen met mijn vrouw een goed glas wijn gedronken. Er is geen enkel aanvullend bewijs gevonden door het OM. Ik ben aangehouden omdat men bezig is het onderzoek af te ronden. Men wilde mij eerst veertien dagen en vervolgens waarschijnlijk 90 dagen vasthouden.”

Van Laarhoven noemt het bericht over witwassen van 20 miljoen Euro ‘complete onzin’. ”Als het zover komt zullen wij dit in de rechtbank aantonen”. Voor het door de politie bij een voormalig leverancier aangetroffen vuurwapen zegt hij niet verantwoordelijk te zijn en daar ook verder niets van af te weten.

Frans van Laarhoven: Geen aanvlllend bewijs gevonden... Foto RTL nieuws
Frans van Laarhoven: Geen aanvlllend bewijs gevonden…
Foto RTL nieuws

Advocaat Spong zei voor zijn vertrek naar Thailand dat het besluit van de rechter-commissaris om beide mannen al na twee dagen weer op vrije voeten te stellen ”het ultieme bewijs levert van het ”dubbel spel” door het OM.  Ze hebben Van Laarhoven door de Thaise rechter laten veroordelen, terwijl nu blijkt dat de Nederlandse rechter deze verdachten zelfs geen drie dagen vast wil zetten. Een groter verschil in waardering van hetzelfde feitencomplex is nauwelijks denkbaar”, zei hij.

Hans Geleijnse, Johan van Laarhoven, Spong, pers
De zaak van Laarhoven in de Nederlandse pers

Hans Geleijnse, Johan van Laarhoven, Spong, pers

Spongs compagnon Sidney Smeets: ”Volgens het OM maken coffeeshops zich schuldig aan witwassen. Het is echter de overheid zelf die coffeeshops dwingt tot wat het OM nu ‘ingewikkelde witwasconstructies’ noemt. In het gedoogbeleid mogen coffeeshops geen cannabis inkopen, maar wel verkopen. De inkoop vindt daardoor noodgedwongen plaats aan de achterdeur. De leverancier zal de afnemer geen factuur leveren. En zo lang er geen factuur is, kan die ook niet in de administratie van de coffeeshop worden opgenomen.”

*Publicatie van dit nieuwsverhaal heeft door ziekte van de auteur aanzienlijke vertraging opgelopen. Verontschuldigingen daarvoor.

Volgende bijdrage, morgen of donderdag: hoe de Nederlandse overheid het toeval te hulp roept om zich uit een lastig parket te werken.

 

Over Hans Geleijnse 346 Artikelen
Hans Geleijnse (1944, Zaandam). Voormalig beroepsmilitair en dienstweigeraar. Passie voor reizen, schrijven en muziek. Belandde in journalistiek, leerde het vak in de praktijk. Werkte twee decennia als buitenlands correspondent voor persbureau GPD en div. andere Nederlandse media. Hij woonde met partner en dochter ruim tien jaar in Thailand.

1 Comment

  1. De casus op zich buiten beschouwing latend, is het op z’n minst opmerkelijk te noemen dat bij van Laarhoven nu alle molens in beweging worden gezet om hen vrij te pleiten danwel in Nederland zijn straf te laten uitzitten.
    Maar als je miljoenen al dan niet legaal verdiende Euro’s ter beschikking hebt kun je een peperdure top advocaat als Spong inhuren, die zoals nu weer blijkt het verschil maakt.
    Bij alle andere minder gefortuneerde veroordeelde Nederlanders in Thailand blijft het oorverdovend stil aan het publicitaire , juridische en diplomatieke front (met uitzondering van een of twee zaken in het verleden).
    Recht heet gelijk te zijn voor iedereen, maar met veel geld ben je net iets gelijker dan anderen, om maar te parafraseren op Animal Farm.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.