NDAA: House keurt defensiewet goed na goedkeuring van controversiële amendementen gericht op abortusbeleid en andere kwesties

Echte Anchorer/Getty Images

WASHINGTON, DC – 16 MEI: Zicht op de US Capitol Dome op 16 mei 2023 in Washington, DC. Democratische en Republikeinse leiders hadden een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis, en de gesprekken over het verhogen van het schuldenplafond en het redden van de federale regering gaan door. (Foto door True Anchorer/Getty Images)CNN

Het Huis van Afgevaardigden stemde vrijdag voor het aannemen van een belangrijke wet op het defensiebeleid na een controversieel debat en de goedkeuring van controversiële amendementen die betrekking hadden op sociale kwesties.

Amendementen die door conservatieve hardliners zijn doorgevoerd op het gebied van abortusbeleid en toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een handicap, evenals diversiteits- en inclusieprogramma’s die de woede van de Democraten hebben gewekt en hebben geleid tot verzet van sommige gematigde Republikeinen – zullen nu botsen met de Senaat.

Het wetsvoorstel dat door het Huis is aangenomen, moet nog worden verzoend met de door de Democraten gecontroleerde Senaat.

Terwijl nationale veiligheidswetten meestal worden aangenomen met brede tweeledige steun, werd het wetsvoorstel aangenomen met 219 tegen 210 stemmen. Vier Democraten stemden samen met Republikeinen door het gangpad en vier GOP-leden stemden tegen het wetsvoorstel.

De stap om de controversiële wijzigingsstemming toe te staan, markeerde een grote concessie van GOP-leiders aan conservatieve hardliners – en zou een voorproefje kunnen zijn van toekomstige wetgevingsstrijd, waaronder meer inspanningen om de regering te financieren.

De strijd om de defensiewet buiten de Tweede Kamer te passeren, bleek opnieuw De kracht van conservatieve hardliners Met een krappe GOP-meerderheid juichten conservatieven de goedkeuring van het wetsvoorstel toe.

Huisvoorzitter Kevin McCarthy, een republikein uit Californië, heeft de strategie gesteund om controversiële amendementen die door de rechtervleugel zijn voorgesteld toe te staan. Het bepaalt niet vooraf wat er op de rekening komt te staan.

In een vernietigende verklaring vielen drie Democratische leiders van het Huis de Republikeinen aan omdat ze de defensiewet naar rechts hadden geduwd.

Het wetsvoorstel, bekend als de National Defense Authorization Act, bepaalt de beleidsagenda en autoriseert financiering voor het ministerie van Defensie en wordt als cruciaal beschouwd, waardoor wetgeving moet worden aangenomen.

Huis Het stemmen duurde tot bijna middernacht op donderdagavond Omgaan met verschillende amendementen, waaronder diversiteits-, rechtvaardigheids- en inclusieprogramma’s en de goedkeuring van een controversiële regel die het personeel van het ministerie van Defensie zou schrappen, was een zware pil om te slikken voor democraten en een overwinning voor conservatieve hardliners.

Vertegenwoordiger Ralph Norman, een Republikein uit South Carolina, bood een maatregel aan die alle programma’s en personeel van het Pentagon DEI zou elimineren. Dramatisch faalde het amendement aanvankelijk 216-216, maar werd heroverwogen en aangenomen 214-213.

Een ander spraakmakend amendement dat donderdagavond door de Kamer is aangenomen, zou de minister van Defensie verbieden om kosten in verband met abortusdiensten te betalen of terug te betalen.

Veel democraten maakten voorafgaand aan de stemming duidelijk dat het onwaarschijnlijk was dat ze de definitieve passage zouden steunen als het amendement zou worden opgenomen als onderdeel van de defensiewet.

Het anti-abortusbeleid van het Pentagon is bekritiseerd door GOP Sen. Het verzet van Tommy Tuberville hiertegen heeft de laatste tijd serieuze aandacht gekregen. Door militaire benoemingen en bevestigingen te voorkomen Van de snelle baan in de kamer.

Het Huis keurde ook een amendement goed dat een gezondheidszorgplan voor servicemedewerkers zou blokkeren dat hormoonbehandelingen en geslachtsbevestigende operaties voor transgenders dekt.

Colorado Conservatieve Rep. Het amendement van Lauren Bobert verbiedt militaire scholen om “obscene en radicale seksistische boeken” in hun bibliotheken te kopen of te bezitten.

Met eenparigheid van stemmen verwierp de Kamer het verbodsamendement Clustermunitie verkopen of overbrengen naar Oekraïne. GOP-vertegenwoordiger Marjorie Taylor Green uit Georgia bood het amendement aan, dat mislukte 147-276.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende updates.

READ  Silicon Valley Bank: Toezichthouders nemen de leiding terwijl falen angsten oproept

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *