Myanmar aangeklaagd wegens genocide bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag

Myanmar, genocide, Erik Kuijpers

De Republiek van de Gambia, beter bekend als Gambia, in West-Afrika, heeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een zaak aanhangig gemaakt tegen de Republiek Unie van Myanmar. De aanklacht luidt: genocide.
Het land treedt op als vertegenwoordiger van 57 leden van de O.I.C., de Organisation of Islamic Cooperation. Gambia is een land met een bevolking die overwegend uit moslims bestaat.
Advocaten uit Washington die de moslimlanden bijstaan zeggen overweldigend bewijs te kunnen aanbrengen dat in Myanmar een door de staat geleide genocide heeft plaatsgevonden tegen de Rohingya-minderheid.

Wat is genocide?

Genocide is de stelselmatige uitroeiing van een ras of volk. Men noemt het ook volkerenmoord. De VN definieert het als ‘de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep’.

In het VN verdrag uit 1948 inzake de voorkoming en bestraffing van genocide wordt onder genocide verstaan ‘een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen door het doden van leden van de groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep. ‘

De vervolging van Rohingya’s

Het is niet de eerste keer dat Rohingya’s worden vervolgd in Myanmar. In deze eeuw hebben meer pogingen plaatsgevonden deze moslimgemeenschap uit Myanmar te verjagen. Zie hiervoor onder meer een bijdrage met verwijzing naar een artikel in De Correspondent.

Rohingya zijn een volk van rond de drie miljoen mensen, in hoofdzaak moslims, waarvan de afkomst ligt in het gebied dat vroeger Bengalen werd genoemd. Dat is het huidige Bangladesh en de ten westen daarvan gelegen Indiase deelstaat West-Bengalen. Maar zij stammen ook uit de deelstaat Nagaland in het uiterste noordoosten van India, gelegen naast de ‘thee-staat’ Assam.

India, Pakistan, Bangladesh en Myanmar behoorden tot het Britse Rijk en binnen dat Rijk konden zij vrijelijk migreren. Tot 2017 bedroeg het aantal Rohingya in Myanmar circa 1,4 miljoen, in Bangladesh en Pakistan ieder 350.000, circa 190.000 in Saoedi-Arabië en 150.000 in Maleisië. De andere Rohingya wonen verspreid in de wereld.

In 2017 vond ernstige vervolging plaats en vluchtten tussen de 740.000 en een miljoen Rohingya’s naar buurland Bangladesh.

Beschuldigingen van genocide

Advocaten zeggen dat er overvloedig en sterk bewijs is van wreedheden door het Myanmarse leger tegen de moslims. ‘Er is heel veel bewijs’ luidt de mededeling nadat op 10 november de klacht is ingediend.

Myanmar, genocide, Erik Kuijpers

Myanmar heeft als eerste reactie op de klacht bekend gemaakt dat de Adviseur van Staat, tevens Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Aung San Suu Kyi in Den Haag de verdediging zal gaan leiden.

Een van de advocaten van de klagers: ‘Er zijn heel veel onderzoeksresultaten verzameld door VN-organen, door speciale rapporteurs, door organisaties voor mensenrechten. Er zijn satellietfoto’s en heel veel verklaringen van ambtenaren en soldaten uit Myanmar zelf en ze tonen tezamen aan dat het de bedoeling van Myanmar is/was de Rohingya als bevolkingsgroep uit te roeien. Wij hebben er vertrouwen in dat het bewijs zo overtuigend is dat het Hof Gambia gelijk zal geven.’

Myanmar, genocide, Erik Kuijpers
Een kamp in Bangladesh

De visie van Myanmar op de genocide aanklacht

Myanmar ontkent dat het leger verantwoordelijk is voor moorden naar willekeur, massale verkrachtingen, marteling en het afbranden van hele dorpen, en heeft de militaire ingreep verdedigd als bestrijding van een verzetsgroep bestaande uit moslimmilitanten. (Redactie: bedoeld wordt de ARSA, de Arakan Rohingya Salvation Army).

Myanmar wijst ook de bewijsmiddelen af uit ontelbare rapporten en satellietbeelden die zouden wijzen op gruweldaden; het land claimt dat de Rohingya zelf hun dorpen in de fik hebben gestoken. Myanmar heeft inmiddels gespecialiseerde advocaten ingehuurd.

Andere procedures

Er zijn aanklachten wegens genocide ingediend bij de rechtbank in Argentinië tegen de persoon van Aung San Suu Kyi en de legerleider, Min Aung Hlaing, want het Internationaal Hof kan alleen zaken in behandeling nemen van landen tegen landen. Er is ook geklaagd bij het ICC, het International Criminal Court, beter bekend als het Strafhof, maar Myanmar is daar geen lid van. Slechts de Veiligheidsraad van de VN kan Myanmar dwingen naar dat Hof te komen doch men verwacht dat buurland China dat met een veto zal verhinderen.

De regerende partijen steunen hun overheid. De National League for Democracy (NLD) zegt dat het Westen er niets van snapt en dat het leger slechts optrad tegen militanten in de deelstaat Rakhine, waar de Rohingya woonden (en nog steeds wonen). ‘Wij hebben slechts een ‘schoonmaakactie’ op touw gezet tegen terroristen; wij hebben geen Rohingya willen verjagen.’ Anderen verklaren dat ze de beste juristen zullen inhuren al kost dat miljoenen dollars.

Myanmar ontkent genocide en is bang voor de gevolgen. ‘De zaak zal van invloed zijn op onze image in de wereld, of we de zaak nu winnen of niet. Het zal economisch van invloed zijn. We zullen geïsoleerd raken in de wereld. Nee, dit wordt een groot probleem voor ons.’

En de vluchtelingen?

Tussen 740.000 en een miljoen Rohingya zitten opeengepakt in overvolle kampen in de regio Cox’s Bazar in oost-Bangladesh. Hun invloed op het milieu is funest.

Radicalisering van de jeugd dreigt. I.S. is al aanwezig in Bangladesh en kan jeugd rekruteren. Rohingya proberen illegaal te werken en dat roept bij de Bangla burger weerstand op. Er zijn al bootjes met Rohingya vluchtelingen op weg naar Thailand en Maleisië van zee gehaald. Bangladesh wil leden van de groep verplaatsen naar het eiland Bhasan Char voor de kust, een eiland dat tijdens zwaar weer kan overstromen.

Maar vluchtelingen die Maleisië halen, en dat zijn er al meer dan 150.000, voelen zich daar allesbehalve op hun gemak. Een van hen betaalde in 2017 4.720 dollar voor een vals paspoort en vluchtte via Thailand naar Maleisië, maar hij wordt niet als vluchteling erkend. Kan dus geen werk vinden en wordt door de politie opgejaagd. Collega’s zoals de 288 Rohingya constructie-arbeiders zijn gevangen gezet of hebben de politie zwaar moeten omkopen. De mensen zijn ziek, hebben last van posttraumatische stress en leven in angst teruggestuurd te worden.
Hij waarschuwt landgenoten in Bangladesh de stap niet te zetten. ‘Had ik het maar nooit gedaan’ is zijn boodschap.

Bron:

Deutsche Welle; Reuters.

Meer lezen?

Over Aung San Suu Kyi en haar bijzondere leven; een link van The Atlantic

Foto’s en prenten

Rohingya in kampen in Bangladesh; wikimedia, 63354308.
Foto Aung San Suu Kyi; The Atlantic.
Jutupalong kamp nabij Cox’s Bazar, Bangladesh; wikimedia, 61832175.

 

Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 846 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*