Laos niet meer het land van een miljoen olifanten


Laos niet meer het land van een miljoen olifanten
Foto: World Animal Protection

‘Het land van een miljoen olifanten’. Zo werd Laos ooit eens genoemd, waar de olifant als een cultureel symbool wordt gezien. Maar van deze machtige zoogdieren, die massaal in het voormalig koninkrijk rondliepen, zijn er nog ongeveer 800 in het wild over. Daarnaast bevinden zich er 400 in gevangenschap. Beide populaties worden voortdurend bedreigd, meldt het Elephant Conservation Centre.

Olifanten in gevangenschap lopen een groot risico. Door veelal ongezond voedsel, slechte omstandigheden in toeristencentra en slechte verzorging. Ook hebben olifantenbezitters weinig zin om met de dieren, in dit geval de vrouwtjes, te fokken. Een zwangerschap heeft invloed op het functioneren van de jumbo, zowel in zijn kunstjes voor de toeristen als het werk in de bosbouw. Omdat mannelijke olifanten, stieren, agressief zijn door hun hormonale veranderingen en daardoor onvoorspelbaar werkt men liever met ‘koeien’ zoals vrouwelijke olifanten genoemd worden.

Olifanten in het wild

Laos niet meer het land van een miljoen olifanten
Olifanten Nature Parc Thailand.

De situatie voor olifanten in het wild is ook niet veel beter, zegt het ECC. Onder meer door ontbossing. De vraag naar hout uit buurlanden zoals China en Vietnam verergert dit. Laos heeft nog ongeveer 40 procent bosdekking, in 1950 was dat 70 procent. Ontbossing leidt tot versnippering van habitats. Omdat de olifanten daardoor hun normale migratiepatronen niet kunnen volgen, leidt dit tot conflicten tussen mens en olifant. Ze gaan het bos uit, eten en vernielen de gewassen van de lokale bevolking en vallen regelmatig mensen aan.

Ook bedreigt stroperij zowel de gedomesticeerde als de wilde populaties. De vraag naar lichaamsdelen van olifanten blijft namelijk nog steeds stijgen in China en Myanmar. Waar olifantenhuid en ivoor worden gebruikt in de traditionele geneeskunde.

Initiatieven

Door druk van dierenbelangenorganisaties als WAP en WNF probeert de regering van Laos het probleem van de afnemende olifantenpopulaties aan te pakken. Een van de succesvolle initiatieven van de overheid is strenge beperkingen op te leggen aan het gebruik van olifanten om hout te transporteren voor de houtkapindustrie.

Laos niet meer het land van een miljoen olifanten
Foto: PubliekDomein/Animals Today

Afgezien daarvan onderhoudt de Laotiaanse overheid een gezonde relatie met het Elephant Conservation Centre, dat probeert de olifantenpopulatie van Laos te rehabiliteren.

Het centrum is opgericht in 2010 en is het enige natuurreservaat van het land. Desalniettemin, zegt het centrum, moet er meer worden gedaan om de eens zo sterke olifantenpopulaties nieuw leven in te blazen. Gezien het kleine aantal dat nog over is, is tijd zeker van essentieel belang.

Bron: Elephant Conservation Centre


Bert Vos
Over Bert Vos 192 Artikelen
Bert Vos is journalist, tekst-producent en Azië-liefhebber. Hij woont in Amersfoort.