Laos. Profiteert wel iedereen van de vooruitgang?

Laos, Hmong, Erik Kuijpers

 

Het Chinese geld benadeelt de minderheden

China wappert met de geldbuidel in heel Azië en men palmt zelfs Italië in. Dat betekent voorspoed voor die landen, betekent voor China gegarandeerde aanvoerlijnen over land en zee voor de zo hard nodige grondstoffen, en betekent ook een welwillende houding tegen de schending van mensenrechten in China waar minderheden gedwongen worden te integreren en ook wel in kampen worden opgesloten.

Turkije krijgt slechts met moeite een officieel protest tegen de behandeling van Oeigoeren op papier terwijl Erdogan de hand schudt met Xi Jinping.

China brengt voorspoed, toch?

Het Belt & Road Initiative brengt Laos hulp voor stuwdammen gebouwd door Power Construction Corp of China, geld en technische knowhow voor een spoorlijn naar Vientiane en daarna verder naar Thailand, geld voor wegenbouw en andere infrastructuur. Tot vreugde van de Laotiaanse burger die mogelijk niet beseft dat er leningen van enorme omvang tegenover staan……

Laos, Hmong, Erik Kuijpers
100.000 kip.

Maar de overheid van Laos ziet het allemaal wel zitten.

Het minimumloon is net verhoogd naar 1,1 miljoen kip, overeenkomend met 128 dollar per maand (doch nog niet de helft van het minimumloon in Thailand) maar geschoolde mensen in dienst van de Chinezen halen tussen 460 en 580 dollar per maand en dat is een volwassen inkomen, zelfs voor nabuur Thailand. Vrije dagen wegens songkran; de geschoolde werknemers krijgen het er gratis bij.

De aanleg van vele stuwdammen moet van Laos de batterij van dit werelddeel maken en er is zoveel over dat buurlanden en zelfs Singapore en Maleisië stroom uit Laos kopen.

Laos, Hmong, Erik Kuijpers
Talenkaart van Laos.

Maar minderheden als de Hmong grijpen er naast

Laos kent 49 rassen verdeeld over 160 groeperingen. Zij spreken 74 talen al zeggen andere bronnen 82. En over die minderheden heeft speciaal gezant van de VN, professor Philip Alston, rechtsgeleerde en gezant voor extreme armoede en mensenrechten, een rapport geschreven dat einde maart 2019 is gepubliceerd.

In zijn rapport geeft hij aan dat de megaprojecten slechts de rijken bereiken en de laag opgeleide minderheden beroven van inkomen door onteigening van hun eeuwenoude middelen van bestaan waaronder vooral landbouwgronden.

‘De afgegeven concessies aan vooral Chinese investeerders en aannemers omvatten nu al 40 procent van het grondgebied en dragen niet bij aan de nationale welvaart. De minderheden raken hun gronden kwijt, worden gedwongen te verhuizen en hebben geen geld en geen kennis om zich tegen deze plannen te verzetten.’

De armoede brengt, ondanks de genomen maatregelen door overheid en NGO’s, met zich dat een vijfde van de Laotiaanse kinderen vooral uit de minderheden last heeft van ondergewicht, verwaarlozing, ondervoeding en dat vaccinatieprogramma’s hen niet bereiken.

Laos, Hmong, Erik Kuijpers

Vooral de Hmong worden getroffen

In dit deel van de wereld wonen circa 93 miljoen mensen die behoren tot de Tai volken; zij wonen vooral in Thailand, Laos, delen van Myanmar (de Shan groepen) en delen van zuidwest China tot in India aan toe (Assam en Arunachai).

De meerderheid van de bevolking in Laos behoort tot die bevolkingsgroep, genaamd Lao-Tai, en zij spreken in meerderheid Laotiaans, een van de tonale talen van de Tai-Ka-Dai groep.

De minderheden in Laos maken 45% uit van de totale bevolking en onder hen zijn de 45.000 Hmong de derde groepering in grootte. In de ‘geheime oorlog’ van 1962 tot 1975 bombardeerde de VS het land gemiddeld iedere 9 minuten als hulp aan de regeringstroepen samen met de Hmong tegen de Pathet Lao, de communisten. Laos, niet Vietnam, is het meest gebombardeerde land ter wereld.

Je hoort wel eens fluisteren dat de bevolking van Laos de Hmong hun houding nog steeds kwalijk neemt…..

Diepe armoede en achterstelling

De grondwet verklaart iedereen gelijk maar de praktijk is anders. Armoede blijkt geconcentreerd bij de minderheden, de niet Lao-Tai groepen, die lager opgeleid zijn, vooral van de landbouw leven en in afgelegen gebieden wonen. Er is minder goede toegang tot zorg, lagere scholing en ze hebben minder goed toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen; in heel Laos gebruikt een 14 procent van de bevolking een open riool, bij de minderheden ligt dat percentage op 30 tot 46.

De overheid discrimineert hun taal. Hoewel veel minderheden thuis hun eigen taal spreken verbiedt de overheid het gebruik van hun taal op school. Daar moet Laotiaans gesproken en onderwezen worden. Je kunt van een overheid niet verwachten dat ze op de scholen 70 tot 80 talen toelaat maar een absoluut verbod die kinderen in de eigen taal aan te spreken hindert de ontwikkeling van groepen die toch al achterstand hebben opgelopen.

 Laos, Hmong, Erik Kuijpers

Onteigening

Het zijn juist deze groepen die onteigend worden voor de bouw van stuwdammen en voor mijn- en bosbouw zonder dat er wordt betaald voor de schade.

Hun achterstand in taal en kennis verhindert dat ze hun rechten kennen en armoede verhindert dat ze naar de rechter stappen.

Een beroep op hun autochtone status en gebruik van grond gedurende eeuwen vindt geen weerklank in de Laotiaanse politiek die minderheden en autochtone groepen ontkent ‘omdat iedereen in dit land gelijke rechten heeft’.

Ze worden weggestopt in de verste uithoeken van het land en op gronden die ongeschikt zijn voor landbouw. Ze kunnen zich daar niet goed aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. En boze tongen beweren dat dit nu juist de bedoeling van de overheid is.

Bron:

Unpo.org; https://unpo.org/article/21440
Bangkok Post; http://tinyurl.com/yxvmm27t
China Daily Hongkong; https://www.chinadailyhk.com/articles/101/169/31/1554089449759.html

Meer weten?

Over Laos; https://www.britannica.com/place/Laos#ref977651
De Tai bevolkingsgroepen; https://en.wikipedia.org/wiki/Tai_peoples

Foto’s en prenten

Dam in aanleg in de Nam Ou rivier (spreek uit Naam Oe); wikimedia, 37911670
Bankbiljet 100.000 kip; wikimedia, 74278017.
Talenkaart van de 74 talen van Laos, copyright ethnologue.com; thanks to https://www.ethnologue.com/map/LA
Hmong in Laos; wikimedia, 603775 resp. 874981

Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 748 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*