Laos: belangrijke leverancier dwangarbeiders


Bert Vos, Slavernij
Bevrijde visserijslaven in Thailand

De belangrijkste leverancier van dwangarbeiders voor Thailand is Laos. Dat meldt Walk Free Foundation in haar Global Slavery Index. Volgens schattingen is deze handel in menselijk potentieel een van ’s werelds meest lucratieve georganiseerde misdaden. Waarin meer dan 150 miljard dollar per jaar in omgaat.

De toename van mensenhandel in Zuidoost-Azië komt volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) doordat veel slachtoffers op zoek zijn naar betaalde banen over de grens. Daarbij laten ze zich in met louche tussenhandelaren en worden ze als slaaf ergens te werk gezet. Want vaak kunnen ze de hoge vergoedingen van illegale makelaars en recruiters niet terugbetalen en worden ze kwetsbaar voor schuldslavernij. Dit geldt ook voor landen als Myanmar en Cambodja.

Bruiden in China

Mensenhandelaars exploiteren volgens de organisatie een groot aantal Laotianen, vooral vrouwen en meisjes, voor commerciële seks in Thailand of als dwangarbeiders. Mannen en jongens komen terecht in de visserij, bouw of agrarische industrie. Ook worden vrouwen en meisjes verkocht als bruiden in China  en daar onderworpen aan sekshandel of gedwongen huiselijke ‘dienstbaarheid’. Bekend is dat lokale functionarissen betalingen accepteren om de immigratie van meisjes naar China te vergemakkelijken.

De Laotiaanse regering heeft in juli 2018 multisectorale stuurcomités tegen mensenhandel op provinciaal en districtsniveau verplicht gesteld. Daarbij behoren bewustmakingscampagnes over dwangarbeiders en workshops over migratie en mensenhandel. De trainingen zijn gericht op districtsambtenaren, diensten openbare veiligheid, de afdelingen arbeid en sociaal welzijn, schoolbeheerders en jeugdbonden. Het mininisterie van Onderwijs en Sport organiseert bewustmakingsseminars over mensenhandel, gericht op scholen en sportbeheerders.

DwangarbeidersLaos-Dwangarbeiders

Ondanks de inspanningen moet er meer worden gedaan om de mensenhandel in Laos aan te pakken, vindt het IOM. Daarbij moet de regering de corruptie, die dwangarbeid mogelijk maakt, aanpakken. Om zo te voorkomen dat bedrijven, onder meer uit China en Vietnam, arbeidsmigranten zonder registratie binnen halen met hulp van corrupte immigratieambtenaren. Met onvoldoende toezicht door de lokale autoriteiten, zijn deze werknemers kwetsbaar voor dwangarbeid, zegt Walk Free Foundation

Gezien het feit dat Laos een van de belangrijkste bronlanden is voor dwangarbeiders, kan de aanpak ervan ook een positief effect hebben op de buurlanden die afhankelijk zijn van arbeidskrachten uit het armste land in de regio. Dit wat betreft regelgeving en eerlijke betaling bij gelegaliseerde arbeid. Uitzichtloze armoede is meestal de oorzaak dat Laotianen op zoek gaan naar een beter bestaan, zich inlaten met louche tussenpersonen en vervolgens in een uitbuitingssituatie terecht komen.

Bron: ASEAN Post


Redactie
Over Redactie 633 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.