Klimaatverandering? Zorgen waren er al in 1900!


Tino Kuis, Klimaatverandering, 19de eeuw, Zorgen

Hoe rond 1900  al gesproken werd over kooldioxide (CO2) en klimaatverandering

De al of niet bestaande werkelijkheid van opwarming van de aarde, het verband met CO2 en het menselijk handelen is een heet onderwerp en is in Nederland na deze zeer warme zomer weer opgelaaid.  De meningen lopen uiteen van gehele  ontkenning tot de voorspelling dat de aarde over 100 jaar onbewoonbaar zal zijn. Minder bekend is dat deze materie al meer dan honderd jaar geleden nieuws was in  vele landen, waaronder Nederland.

Een nieuwsbericht in het Nieuwsblad van het Noorden, 1 februari 1913

Verandert ons klimaat?

Verschillende geleerden hebben reeds vroeger een waarschijnlijke klimaatsverandering van onze aarde voorspeld en zulks op grond der steeds toenemende koolzuur in de lucht, welk hoog koolzuurgehalte te danken is aan het geweldige verbruik  van steenkool.

Thans heeft prof. Van Hise, verbonden aan de  Hoogeschool in Wisconsin statistieken gepubliceerd tot steun zijner theorie van de geleidelijke toename der temperatuur van de aardatmosfeer.

Men weet n.l., dat de aardatmosfeer een beschermende laag vormt, die de uitstraling der warmte belemmert, en dat zij zulks te sterker doet naarmate het gehalte aan waterdamp en koolzuur in de lucht grooter is. Welnu zegt Hise, daar het gebruik van steenkool jaarlijks toeneemt, stijgt ook het koolzuurgehalte der lucht en bijgevolg ook de luchttemperatuur.  Volgens Hise zal over 800  jaar de hoeveelheid koolstof in de lucht dubbel zoo groot zijn als thans, de warmte-uitstraling wordt dan zooveel meer tegengehouden en derhalve moet over de geheele aarde het klimaat warmer geworden zijn.

Wat andere geleerden en media daarover zeiden in de 19e en begin 20e eeuw

Tino Kuis, Klimaatverandering, 19de eeuw, Zorgen

Onder het kopje ‘Coal consumption affecting climate’  in een Nieuw-Zeelandse  krant in 1912  stond dat de verbranding van 2.000.000.000 ton kolen per jaar  7.000.000.000 ton kooldioxide In de atmosfeer bracht, wat de temperatuur in de ‘komende eeuwen’  beduidend zou doen stijgen.

De Franse natuurkundige Joseph Fourier stelde in 1824 al vast dat de samenstelling van de atmosfeer de temperatuur zeer waarschijnlijk zou beïnvloeden.

Een studie van Svante Arrhenius in 1896 was getiteld  ‘On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature  on the ground’. Hij maakte een berekening in welke mate dat het geval zou kunnen zijn.

In het tijdschrift Nature van december 1882 schrijft H.A. Phillips het volgende:

Volgens een onderzoek van prof. Tyndall hebben de gassen waterstof, methaan en ethyleen de eigenschap in sterke mate hitte te kunnen opslaan en weer uitzenden, zozeer dat slechts een heel geringe verhouding, zeg éénduizenste, een groot effect heeft. Daaruit mogen we afleiden dat een toenemende vervuiling van de atmosfeer een duidelijke invloed zal hebben op het klimaat.

De historicus Jeff Nichols vond dat tussen 1883 en 1912 in veel kranten artikelen verschenen die verwezen naar de mogelijkheid dat het klimaat zou kunnen veranderen door hogere koolzuur  gehaltes in de lucht.

Ongetwijfeld zal in die jaren rond 1900 hebben meegespeeld dat steenkool verbranding een meer zicht-en reukbare vervuiling teweegbracht. Als je iets niet ziet, ruikt, voelt of hoort, bestaat het dan wel echt?

Koolzuurgehalte in de atmosfeer

Het koolzuurgehalte in de lucht wordt uitgedrukt in ppm, parts per million. Prof. Van Hise voorspelde een toename van 100 procent in de komende 800 jaar. Daar ging hij een beetje in de fout wat wij hem niet kwalijk kunnen nemen.

André van Leijen, Fossielen, Kitsch
Foto van BeeldbankRijkswaterstaat

In 1900  bedroeg het koolzuurgehalte 300 ppm, zij nam vooral na de WOII exponentieel toe en bedraagt nu  410, het hoogste getal in de afgelopen 400.000 jaar.  Als de stijging even snel  doorzet bereiken we over 60 jaar de verdubbeling waarvan de geachte professor Van Hise eind 19e eeuw voorspelde dat die verdubbeling pas over 800 jaar zou plaatsvinden.  Maar ter zijner verontschuldiging kan aangevoerd worden dat hij de explosie van  energie vretende werktuigen niet kon voorzien.  Alleen het internet al draait op de energie van 5 middelgrote energiecentrales.

Daarnaast is duidelijk aangetoond dat schommelingen in de temperatuur in de afgelopen 400 miljoen jaar gelijk opgaan met de schommelingen in het CO2 gehalte van de lucht. Die schommelingen in het verleden strekten zich uit over (tien)duizenden jaren terwijl de veranderingen nu gemeten worden in honderd(en) jaren.

Conclusie

Dat het CO2 gehalte in de atmosfeer snel toeneemt staat vast.  Dat dit verschijnsel  zorgt voor een zekere opwarming van de aarde staat ook vrijwel vast. De temperatuurstijging bedraagt nu gemiddeld, over  de hele aarde en over een heel jaar gemeten, 0.5 tot 1 graad Celsius. Dat lijkt niet veel maar bedenk wel dat het een gemiddelde is, over de hele aardbol en over een heel jaar. Het is zeer waarschijnlijk dat over zekere gebieden en in zekere periodes er helemaal geen stijging optreedt terwijl  elders en in andere seizoenen een stijging van wel 4-6 graden kan laten zien, zoals nu in de poolgebieden.

Wie die stijging van CO2 in de lucht heeft veroorzaakt is volgens sommigen nog een vraagstuk en een onderwerp van nader onderzoek.

https://qz.com/817354/scientists-have-been-forecasting-that-burning-fossil-fuels-will-cause-climate-change-as-early-as-1882/


Beste lezer

Trefpunt Azië is een reclamevrije site geheel gemaakt door vrijwilligers. Al onze berichten zijn voor iedereen te lezen. Maar het in stand houden van een website als Trefpunt Azië kost geld; er zijn kosten voor software om de site te maken en de huur van serverruimte zodat hij te zien is. Die kosten worden gedragen door leden van de redactie en die kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Als u wilt helpen met een (kleine) bijdrage klik dan op de rode knop rechtsonderdaan op de pagina en doneer, dat kan al vanaf 3 euro. Wilt u op een andere manier helpen? Mail dan even met de redactie: post@trefpuntazie.com

Dankzij uw bijdrage kan Trefpunt Azië elke dag nieuws en achtergronden uit uw favoriete werelddeel blijven brengen.

 

Tino Kuis
Over Tino Kuis 137 Artikelen
Tino Kuis. gepensioneerde huisarts, woont in Zutphen. Na zijn opleiding werkte hij drie jaar als tropenarts in Tanzania en daarna vijfentwintig jaar als huisarts in Vlaardingen. Hij heeft in Nederland drie volwassen kinderen. Tino verbleef van 1999 tot 2017 in Thailand. Zijn 18-jarige Thaise zoon studeert in Chiang Mai. Tino heeft zich gespecialiseerd in Thaise taal, cultuur en geschiedenis.

3 Comments

 1. Beste Tino,

  Je hebt gelijk. Mensen zullen zich eeuwig zorgen blijven maken over moeder aarde. Andersom is dat niet het geval.
  Dat wordt ons door George Carlin, één van de grootste komieken, die de VS heeft voortgebracht, nog eens duidelijk gemaakt. 8 minuten top cabaret.
  https://youtu.be/7W33HRc1A6c

 2. Beste Maarten,
  Ik heb overal wel een mening over maar dit laat ik graag aan geleerden over die, naar ik begrijp, in grote meerderheid de theorieën over de opwarming van de aarde ondersteunen.
  Ik hoorde wel eens dat deze theorie een recente, moderne samenzwering was van linkse milieuactivisten. Maar het blijkt dat al 150 jaar gepraat wordt over CO2 en de opwarming der aarde. Dat vond ik wel bijzonder en het vermelden waard.

 3. Tino,

  Er wordt tegenwoordig ook weer getwijfeld, of CO2 wel een oorzaak is van opwarming.
  CO2 kan ook een gevolg zijn van opwarming. Dat is in het verleden ook al gebeurd.
  Als het warmer wordt, laten de oceanen meer CO2 los.
  Er zijn inderdaad grafieken die de CO2 de oorzaak doen lijken van de opwarming. Daarin is echter niet te zien dat opwarming begon, voordat CO2 omhoog ging. Alsof je van het opblazen van een ballon alleen het laatste deel laat zien en dan zegt dat blazen gebeurt, omdat de ballon groter wordt.
  Voor het overige wordt nu weer aan een ijstijd gedacht over 1.000-1500 jaar. Genoeg tijd om ons voor te bereiden dus. Bijvoorbeeld door huizen een gasaansluiting te geven.
  Hier een verhaal van de Nederlandse geoloog Salomon Roosenberg. Die kan vrijuit spreken, omdat hij met pensioen is. Hij spreekt als een typische geoloog. Dat weet ik nog van mijn eerste studie.
  https://www.youtube.com/watch?v=2Tst9-Be4nY&feature=youtu.be

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.