Karen in Thailand (2). Een bedreigde cultuur

Een rivier van lopend zand.

De Karen komen volgens mondelinge overleveringen uit een land met een rivier van lopend zand.  Zijzelf denken dat het de Gobi woestijn moet geweest zijn.

Al voor onze jaartelling zijn ze verhuisd naar centraal Birma. Maar ergens rond de negende eeuw zijn ze daar verjaagd door de Birmanen en zich gevestigd in de bergen, in het Zuidoosten van Birma. Het grootste gedeelte aan van hen koos voor de Birmaanse kant van de grens , maar een deel vestigde zich  in wat nu Thailand is.

In het midden van de vorige eeuw zijn, door voortdurende conflicten met de junta in Myanmar, veel Karen naar Thailand gevlucht. Officiële cijfers zijn er niet, geschat wordt dat thans ongeveer 400.000 Karen in Thailand leven. Deze mensen hebben de Thaise nationaliteit gekregen.

In de jaren ’80 en ’90 vorige eeuw zijn veel Karen-dorpen in Birma/Myanmar platgebrand door een speciale afdeling van het leger van de junta. Ongeveer 200.000 mensen zijn toen gevlucht naar Thailand, Sindsdien zijn zij geïnterneerd in vluchtelingenkampen, een uitzichtloze situatie. Om conflicten met de junta in Myanmar te voorkomen laat Thailand niet toe dat ze zich vestigen in de bestaande Karen-dorpen.

Onder het Brits koloniaal bestuur in Birma is een groot deel van de Karen (ongeveer één derde) bekeerd tot het christendom. De overigens zeggen Boeddhist te zijn of kunnen tot de animisten worden gerekend. De religieuze grenzen zijn vaak, christendom en boeddhisme zijn doorspekt met animisme.

De Karen in hun kleine afgelegen dorpen leiden een geïsoleerd bestaan, onderling zeer van elkaar afhankelijk vormen zij een hechte samenleving. Ook bij het werk zijn ze zeer op elkaar aangewezen, vooral bij het werk op het land en bij het bouwen van nieuwe huizen.  Traditioneel hadden de vrouwen in hun gemeenschap een minderwaardige of ondergeschikte status aan de mannen. Zij deden het grootste gedeelte van het werk op de boerderijen, maar hadden weinig in te brengen bij besluitvorming. Dit is intussen veranderd, omdat meer vrouwen een goede opleiding gevolgd hebben. Steeds meer vrouwen hebben verantwoordelijk werk in onderwijs en gezondheidszorg. In de dorpen is evenredige verdeling van het werk tussen mannen en vrouwen sterk toegenomen.

In de dorpen is kleuter- en lager onderwijs voor de kleintjes. Voor middelbaar en hoger onderwijs moeten de groteren naar nabijgelegen Thaise stadjes. Op die manier komen ze in aanraking met een ander soort leven. Veel studenten keren na hun studie niet terug naar het geïsoleerde bestaan in de bergdorpjes. Gevolg is leegloop van dorpen en Dit veroorzaakt en teloorgang van de Karen-cultuur.

 

Karen schoolkinderen in hun wit uniform.

 

Mens en dier leven nog heel dicht bij elkaar.

 

Iedereen pakt alle soort werk aan.

 

Een oudere vrouw gaat rijst koken voor het avondeten.

 

 

Samenwerken aan de bouw van een nieuw huis.

 

Palmbladeren dienen als dakbedekking en worden met bamboe aan elkaar bevestigd

 

Als het dak voldoende helling heeft, en de bladeren genoeg overlapping hebben krijgen we een dak dat zelfs in het regenseizoen volstaat.

 

 

 

Karen vrouw met een goed ingepakte baby.

Foto’s gemaakt in Umpang februari 2017.

Het volgende en laatste deel is gewijd aan de Karen Padaung, oftewel de Langnekken, een speciale groep binnen de Karen-gemeenschap.

 

 

 

 

 

Over Lode Engelen 286 Artikelen
Lode Engelen, jaargang 1952. Hield zich in actieve carrière bezig met röntgenapparatuur. Onmiddellijk na zijn vervroegde pensionering in 2013 is hij met levensgezellin Pat, een Thaise antropologe, permanent in Thailand gaan wonen. Lode is amateur-fotograaf, en probeert leven en cultuur van de Thai vast te leggen. Pat is de perfecte partner om hiervoor deuren te openen. Meer werk van Lode op LodeEngelen.be

1 Comment

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.