Kalenderfobie logische reactie militair bewind

Kalenderfobie

Kritisch journalist Pravit, open brief royalisten
Pravit Rojanaphruk

Door Pravit Rojanaphruk, columnist Khaosod

Het jongste verordeninkje van de militaire junta is een verbod op het verspreiden van een bepaalde kalender. Veel mensen namen daarom hun toevlucht tot de sociale media, waarop ze een foto van zichzelf met hun favoriete kalender plaatsten. Wie had ooit kunnen vermoeden dat het publiceren van een foto van jezelf met een kalender zou kunnen uitgroeien tot een protestactie tegen het militaire bewind?

Wie  had ooit gedacht dat de junta, die zegt populair te zijn bij 99 procent van de bevolking, zover zou gaan het verspreiden van kalenders op publieke plaatsen te verbieden? Kalenderfobie, zoals het door sommigen wordt genoemd, heeft Juntaland overspoeld. Het begon op nieuwsjaarsdag toen de Pheu Thai Party 300,000 kalenders verspreidde met een foto van ex-premier Yingluck Shinawatra. Ze omhelst haar oudere broer Thaksin Shinawatra, eveneens voormalig premier en sinds zijn afzetting voortvluchtig. Eerder deze week werden twee Red Shirt supporters van het tandem Yingluck-Thaksin op het matje geroepen voor het verspreiden van deze controversiële kalenders.

Juntachef Prayuth o-Cha en zijn mannen zetten grote vraagtekens bij de “gepastheid” van de kalender, omdat die gezien moet worden als uiting van de nog altijd grote populariteit van Thaksin en Yingluck. Dat leidde ertoe dat de gouverneur van de provincie Roi Et, Anusorn Kaewkangwal, zijn ambtenaren verbood tijdens kantooruren medewerking te verlenen aan de distributie ervan.

Deze mislukte poging om verspreiding te voorkomen had niet alleen tot gevolg dat veel netizens hun foto met kalender op het internet plaatsten. Het heeft die kalender tevens tot een ‘must have’ item gemaakt.

Een doorgaand verhaal van verboden

Sinds de staatsgreep van mei 2014, die de militairen absolute macht gaf, hebben burgers met verschillende symbolische uitingen blijk gegeven van hun onvrede met het bewind. Het eten van een sandwich in openbare gelegenheden of het brengen van de “drie vinger groet” uit de film ‘Hunger Games’ bijvoorbeeld.

Pravit Rojanaphruk, kalenderfobie
…. vindingrijke Facebook selfies…..

De vindingrijk van hun tegenstanders, zet het militaire regime ertoe aan steeds absurdere disciplinaire maatregelen te nemen.  Het verbieden van de verspreiding van Yingluck-Thaksin kalenders in de openbare ruimte is een van die belachelijke verboden. Een gebruiker van Facebook stak er de draak mee door zich af te vragen of hij deze kalender misschien op een geheime plek in zijn huis moest hangen.  Het ligt voor de hand dat de lijst van verboden steeds langer wordt omdat mensen steeds nieuwe manieren bedenken om oppositionele gevoelens uit te drukken.

“We leven in een land waar alle logica ontbreekt. Maar laten we niet al te gestrest raken door deze hachelijke situatie”, zei Ekaphan Pinthawani, mensenrecht-deskundige aan de Mahidol Universiteit tegen me. Maar er schuilt wel degelijk “logica” achter de het toenemend aantal uitgevaardigde verordeningen en verboden. Dictatoriale macht berust op het dreigen met geweld en arbitraire rechtsvervolging. Niet op rationele overwegingen, want die zouden de legitimiteit van dit regime ter discussie stellen. Een dictatuur voelt zich noodzakelijkerwijs altijd onveilig, zelfs wanneer wordt gepretendeerd, dat dit niet zo is.

De Nationale Raad voor Vrede en Orde (NCPO), de voormalige naam van de junta, kwam het dichtst bij rechtvaardiging van hun putsch met het argument dat die noodzakelijk was om bloedvergieten te voorkomen. Of het merendeel van de Thaise mensen het daarmee eens was of niet, is een andere kwestie.

Absurditeit

Absurde verordeningen en verboden, afgedwongen door het dreigen met vervolging en geweld, maakt dat de meeste mensen er zich aan houden. Maar het ligt in de menselijke aard dit soort zaken ter discussie te stellen. Het doel van die absurde decreten is daarom mensen te laten ophouden met het maken van rationele beoordelingen ervan en ze simpelweg als bevelen te zien.

Deze ”logica” wordt door de militairen toegepast op cadetten en dienstplichtigen en bij bepaalde studentenverenigingen. Nieuwe leden en rekruten krijgen vaak absurde instructies waarvan de uitvoering onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de opdrachtgevers moet demonstreren. Dit is precies waar de junta de Thaise burger aan wil onderwerpen. Ze heeft de mond vol over het eerbiedigen van de wet, daarbij inbegrepen de absurde decreten, terwijl wij ons niet zouden moeten afvragen of zij de hoogste wet (lees de grondwet) respecteerden toen zij de macht grepen.

(Maak je over dat punt trouwens niet druk. Ze hebben door zichzelf op voorhand amnestie te verlenen alles geregeld. ”Technisch gesproken” kan dit bewind er dus nooit van worden beschuldigd wetten te hebben overtreden).

De kalenderfobie is een teken aan de wand, waarvan er meer zullen verschijnen. De boodschap is dat de junta uitvoering van hun zgn. “route naar herstel van de democratie” blijft uitstellen. Absurde verordeningen en decreten zijn essentieel voor het instandhouden van de breekbare façade van populariteit en wettigheid van dit bewind.

Foto van Khasod site: Pete Y. Chong / Facebook

Column vertaald uit het Engels

Pravit Rojanaphruk
Over Pravit Rojanaphruk 20 Artikelen
Pravit Rojanaphruk was vele jaren in dienst van het Engelstalige dagblad The Nation en een gezien columnist. Direct na de staatsgreep in mei 2014 demonstreerde tegen de nieuwe machthebbers. Hij werd opgepakt voor ‘attitude adjustment’ (oftewel heropvoeding). Direct na zin vrijlating in september 2014 nam hij ontslag bij The Nation om, zoals hij zei, ”mijn krant verdere druk van buitenaf te besparen”. Pravit werkt thans voor het nieuwsagentschap Khaosod.