Van Laarhoven doet beroep op wet straf uitzitten in Nederland


Hans Geleijnse, Interview Sydney Smeets, VanLaarhoven
. Sidney Smeets met Frans van Laarhoven in tv-show Pauw

Johan van Laarhoven grijpt de bij wet geregelde mogelijkheid aan om zijn straf in Nederland uit te zitten.  Hij heeft inmiddels een verzoek daartoe ingediend bij de directie van de Klong Prem gevangenis in Bangkok, waar hij zijn celstraf van 20 jaar uitzit.  Dit vertelde Johan’s broer Frans van Laarhoven desgevraagd aan Trefpunt Thailand.

Het betreft hier de Nederlandse Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots). Deze wet is ingekaderd in internationale verdragen die Nederland heeft met een groot aantal andere landen, waaronder Thailand. Als Nederland en Thailand akkoord zouden gaan met Wots-toepassing kan van Laarhoven eerst eind juli 2018 naar Nederland worden overgebracht. De wet stelt namelijk dat een veroordeelde vier jaar in een buitenlandse gevangenis moet hebben gezeten voor de procedure van toepassing wordt. Van Laarhoven werd juli 2014 gearresteerd. De Wots-regeling kan niet worden ingezet voor zijn Thaise partner Tukta, omdat die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Het verzoek van Van Laarhoven moet nu zo snel mogelijk de Nederlandse autoriteiten bereiken. Een van de voorwaarden van toepassing is dat de veroordeelde in het buitenland daar zelf om vraagt.

Uitzitten,Redactie, Van Laarhoven, Wots
Blok bij voorlichtings event. Geen haast in zaak Van Laarhoven
Foto van AlleEventsIN

Minister van justitie Stef Blok (VVD) benadrukte dit dinsdag in de Tweede Kamer nog eens in een debatje over een motie van Vera Bergkamp (D’66) en een groot aantal andere partijen. Bergkamp wilde van Blok de toezegging dat hij voortvarend handelt in deze zaak en de Kamer tijdig informeert. Die kreeg zij nog niet, Blok wilde eerst tijd om de tekst van de motie nog eens goed te bestuderen.

Van Laarhoven, die beschuldigingen over lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en belastingontduiking altijd heeft ontkend, hoopt dat hij eerder dan volgend jaar juli naar Nederland kan. Daarvoor zijn twee mogelijkheden. Hij is door de rechter-commissaris in Den Haag opgeroepen om met partner Tukta als getuigen te verschijnen in het proces dat Van Laarhoven tegen de Staat heeft aangespannen wegens zijn arrestatie in Thailand.

Van Laarhoven, zijn broer Frans, twee andere verdachten van The Grass Company en  rechtspersonen zijn inmiddels door het OM gedagvaard voor belastingontduiking, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De zaak komt eind september voor de rechter. Van Laarhovens advocaat Sidney Smeets van advocatenbureau Spong heeft zoals verwacht mocht worden bezwaar ingediend tegen de dagvaarding.

Hij vindt dat zijn client de kans moet krijgen zichzelf in de rechtszaal te verdedigen. ,,Johan van Laarhoven krijgt zo niet de kans op een eerlijk proces. Hij heeft nog nooit kunnen reageren op de aantijgingen van het openbaar ministerie omdat hij onder erbarmelijke omstandigheden in een Thaise gevangenis zit,” stelde Smeets.

Van Thaise officiële zijde is nog niet op de laatste Nederlandse ontwikkelingen gereageerd. Er is voorzover bekend geen reactie gekomen op de oproep aan Van Laarhoven en partner van de Haagse Rechter-Commissaris om te komen getuigen. Voor Van Laarhoven is te hopen dat de rechter in de nu voor september aangekondigde strafzaak besluit het argument van de advocaten te volgen dat de verdachte in persoon bij zijn rechtszaak aanwezig moet kunnen zijn.

Een addertje in het gras voor toepassing van de Wots is de voorwaarde dat alle rechtsprocedures tegen de veroordeelde beëindigd moeten zijn. Van Laarhoven heeft geen verweer aangetekend tegen het vonnis in hoger beroep dat op 20 juni tegen hem door het Strafhof in Bangkok werd uitgesproken. Of het Thaise openbaar ministerie een hoger beroep zal aantekenen is op dit moment onbekend.

In het vonnis in hoger beroep werden een aantal eerdere tenlasteleggingen geschrapt en de ‘bruto’ gevangenisstraf verlaagd van 103 naar 75 jaar. Zijn gevangenisstraf van effectief 20 jaar bleef ongewijzigd. De termijn voor in hoger beroep gaan zou in de tweede helft van deze maand aflopen.

Behalve de celstraffen tegen Van Laarhoven en partner Tukta is ook beslag gelegd op hun vermogen en bezittingen. Dat leverde de Thaise staat volgens eigen waardeberekening ongeveer 400 miljoen baht op (ongeveer 11 miljoen Euro). In deze civiele zaak heeft Van Laarhoven wel beroep ingesteld tegen het vonnis dat de beslaglegging wettigde.


Redactie
Over Redactie 637 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.