Je suis Nattanan

Een Thaise scholiere gaat de strijd aan met het establishment

‘Wij zijn Nattawan omdat wij geen vragen kunnen stellen, of we dat nu prettig vinden of niet’, schrijft Anchalee Kongrut in een column in de Bangkok Post van 16 januari. Diezelfde dag staat in het dagblad Matichon een interview met Nattawan.

We weten nu allemaal wie Charlie Hebdo is, en wat ‘Je suis Charlie’ betekent. Maar wie is Nattanan? Waarom opeens deze belangstelling voor haar?

Een aantal dagen geleden werd er een forum georganiseerd door de National Reform Council (NRC, nationale hervormingsraad) en uitgezonden op kanaal 5 (eigendom van de militairen) waar studenten kritische vragen mochten stellen aan de voorzitter van de NRC, Thiengchai Kiranandara.

Nattanan legde twee vragen voor:

‘Hoe kan de NRC nu het probleem van corruptie aanpakken? De junta heeft de macht gestolen van het volk en de stem van het volk naast zich neer gelegd. Dat is volgens mij corruptie van de macht en niet minder erg dan financiële corruptie?’

‘Denkt u niet dat het op onwettige wijze grijpen van de macht een vorm van corruptie is?’

Haar werd vervolgens de toegang tot het forum geweigerd.

Wie is Nattanan?

nattanan2Nattanan Warintarawet, bijnaam ‘Nice’, is een 17-jarige studente. Haar foto laat een heel gewoon, gezellig, vrolijk kind zien met bollige wangen en een beugel.

Zij is als secretaris betrokken bij de organisatie ‘Education for the Liberation of Siam’ (ELS) die in oktober vorig jaar in een open brief aan premier Prayut vroeg zijn onderwijspolitiek te veranderen door de van bovenaf opgelegde filosofie te verlaten en kritsche vragen van studenten toe te staan.

Er werd gedemonstreerd bij het ministerie van Onderwijs tegen de 12 kernwaarden, die dankbaarheid en gehoorzaamheid benadrukken terwijl kritische zin niet wordt genoemd. De staat moet zich niet bemoeien met de moraal van de burgers maar moet vrijheden waarborgen en er voor zorgen dat wetten worden nageleefd, zegt de groep.

Persoonlijk heeft ze al heel wat andere strijdpunten aangepakt: academische vrijheden, het rechtssysteem en een democratie waar iedereen aan deel kan nemen.

De minister van Onderwijs, admiraal Narong, noemde de groep ‘abnormaal’. Militairen belden de directeur van Nattanan’s school om te informeren naar haar activiteiten. De school heeft geen maatregelen genomen tegen haar, zegt Nattanan. Vóór het interwiew zegt ze nog: ‘Het is vreemd dat wij er van worden beschuldigd “roodhemden” te zijn wanneer we voor democratie kiezen.’

Enige passages uit de antwoorden van het interview met Nattanan in de Matichon van 17 januari:

‘Een open en eerlijke uitwisseling van ideeën bedreigt nooit de ‘nationale veiligheid.’

‘Vrijheid is noodzakelijk. De mond snoeren van het volk zal uiteindelijk de tegenstellingen en conflicten niet verminderen. Iedereen dwingen te zwijgen zal de problemen daarna alleen maar doen toenemen.’

‘Ik houd van discussies.’

‘Ons werd gezegd dat we alles ter sprake mochten brengen maar zo gauw we onze mond opendeden werden we verwijderd. We moeten aanvaarden dat niet alle Thais over alles hetzelfde denken zoals de junta wil.’

‘Willen we de problemen te lijf gaan dan moeten we naar elkaar luisteren.’

‘Mijn ouders zijn ruimdenkend en verbieden mij niets, maar vragen me wel voorzichtig te zijn. Mijn moeder schrok erg dat de militairen contact opnamen met de directeur van de school. Sommige van mijn vrienden zijn ook geschrokken, anderen waren al op de hoogte. Een aantal vrienden vragen zich af waarom ik elke dag zoveel risico’s neem.’ (Ze lacht).

‘Wat die 12 kernwaarden betreft vind ik dat de staat zich niet moet bemoeien met de moraal van haar burgers hoewel ik sommige van die waarden wel onderschrijf. Laat de staat zich alleen bezighouden met het handhaven van de vrijheden van haar burgers en de wet.’

‘Ik heb me altijd al voor politiek geïnteresseerd maar die interesse werd nog sterker toen ik me af ging vragen waarom mensen zo blindelings achter een bepaalde kleur aanlopen.’

‘Er zijn best een aantal andere studenten die erg uitgesproken zijn, zoals Am Neko en Netiwit. Veel, maar niet alle, studenten zijn het met mij eens maar durven zich niet te uiten.’

‘Ik zou willen dat volwassenen meer met ons zouden praten en ons niet steeds wegzetten als kinderen die nog nergens verstand van hebben.’

‘Ik zou willen dat de Thaise natie rust en geluk omarmt maar dat kan alleen als we erkennen en aanvaarden dat we verschillend zijn en dat we niet allemaal hetzelfde denken. Ik wil geen gemeenschap die zwart of wit is maar een gemeenschap die het hele kleurenspectrum omvat. De heksenjacht moet ophouden en we moeten ophouden te denken dat geluk alleen voortkomt uit eenheid van denken en voelen.’

Nattanan’s Facebook pagina
Ik noem een aantal opvallende postings:

23 mei 2014 (de dag na de coup)
Citaat van Victor Hugo: ‘When dictatorship is a fact, revolution becomes a right.’

23 november
Tyranny hates inquiry.

28 november
We are living in an invisible cage—feeling depressed.

30 november
I’m trying hard to convince myself it’s 2014 not 1984.

24 december
Thai junta leader threw a banana peel at the journalists. It is unbelievable that we are governed by this kind of person. Amusing, yet tragic truth.

2 januari 2015
Just think our dear leader deserves some criticisme. Hopefully, they won’t put me in jail because of this status.

6 januari
In antwoord op de opmerking: ‘Thaksin is just a fucking tycoon’, zegt ze: ‘I agree some people overly glorify him. The most challenging thing for Thai people is that they have to overcome the cult of personality in order to achieve true democracy.’

Bronnen:

Matichon 17 januari 2015, pagina 14: ‘Jeugd wijst de weg naar vrijheid van meningsuiting’, interview met Nattanan Warintarawet.

http://globalvoicesonline.org/2014/10/30/thailands-high-school-civic-activism-in-a-time-of-martial-law/

https://www.facebook.com/nattanan.warintarawet?fref=ts

http://www.prachatai.com/english/node/4434

Tino Kuis
Over Tino Kuis 125 Artikelen
Tino Kuis. gepensioneerde huisarts, woont in Zutphen. Na zijn opleiding werkte hij drie jaar als tropenarts in Tanzania en daarna vijfentwintig jaar als huisarts in Vlaardingen. Hij heeft in Nederland drie volwassen kinderen. Tino verbleef van 1999 tot 2017 in Thailand. Zijn 18-jarige Thaise zoon studeert in Chiang Mai. Tino heeft zich gespecialiseerd in Thaise taal, cultuur en geschiedenis.