Indonesië: Ophef over hoofddoekplicht openbare school, kinderbescherming grijpt in

In Padang op West Sumatra is ophef ontstaan over het verplicht dragen van een hoofddoek op een openbare school. Ook voor niet-islamitische kinderen. De Indonesische Commissie voor kinderbescherming (KPAI) trekt aan de bel. Want naast de zogeheten SMK Negeri 2 school zijn er steeds meer openbare scholen die te maken hebben met intolerantie en waar geen rekening wordt gehouden met diversiteit.

Volgens de KPAI-commissaris voor Onderwijs, Retno Listyarti, is het verplicht dragen  van een hoofddoek een overtreding van de nationale schoolwet. “Dit is een schending van de rechten van het kind. Openbare scholen zijn overheidsscholen met leerlingen uit diverse geloofsgemeenschappen en die verschillen moeten we accepteren en de mensenrechtenwaarden hooghouden.” Hij wijst erop dat het voor een student een intimiderende  ervaring is om gedwongen te worden om een hoofddoek te dragen, moslim of geen moslim.

Mensenrechten

Padang is niet de enige regio in Indonesië waar het lokale bestuur moslims en niet-moslims op een deel van de openbare scholen verplicht de hoofddoek te dragen. Volgens Human Rights Watch is al op twintig procent van alle overheidsscholen de sluier ingevoerd. Deze regelgeving druist echter in tegen de vrijheid van godsdienst die in de Indonesische grondwet verankerd ligt. Daarbij hebben openbare scholen een seculier karakter. Het is een schending van universele mensenrechten, aldus de organisatie.

Antonin Cee, Hoofddoek, Moslima, Abdelaziz Kacem

Hoofddoek voor niet-moslims

De grootste gematigde moslimorganisatie Nahdlatul Ulama is het niet met de KPAI eens. Omdat moslims in Indonesië in de meerderheid (88,2 procent) dus ook op openbare scholen, is de redenering, dienen vrouwen een hoofddoek te dragen. “Dat staat zo vermeld in de Koran. Daarom vragen we ook niet-moslims onze wet te volgen”, zegt een woordvoerder. Voor HRW, studenten en ouders die hiertegen ageren staat de verplichte sluier symbool voor het opkomende moslimfundamentalisme in Indonesië.

Ondertussen wil de KPAI dat het Onderwijsbureau van de provincie Sumbar een onderzoek instelt naar het bestuur van de school en welke wet- en regelgeving door de school wordt overtreden. De Commissie voor Kinderbescherming wil dat er sancties staan op de het toenemende ‘hoofddoekenoffensief’ van scholen. En dat dit een afschrikkend effect heeft op onderwijsinstellingen in heel Indonesië. “Leerkrachten en schoolhoofden moeten als beleid de nationale waarden en waarden van eenheid in het land versterken en verschillen respecteren. Zodat de studenten deze waarden in hun dagelijks leven implementeren”, aldus de KPAI.

Over Bert Vos 239 Artikelen
Bert Vos is journalist, tekst-producent en Azië-liefhebber. Hij woont in Amersfoort.

8 Comments

 1. Alle voorschriften uit de Joodse, Christelijke en Islamitische traditie zijn altijd op velerlei manieren uitgelegd. Dat heeft ten dele met de antieke taal te maken en ten dele met de neiging om voorschriften in de loop der tijd uit te vergroten ten gerieve van de macht van conservatie en orthodoxe figuren. Daar wijzen ook de vele sekten binnen de islam op.
  Lees hier een leuk stukje:

  https://islam.religie.one/hoofddoeken-wat-zeggen-de-teksten/

 2. Ik zou graag een bron zien voor de bewering dat de NU voor hoofddoeken is voor niet-islamitische leerlingen, want dat druist in tegen alles waar de NU voor staat. Ze staan bekend als voorvechters voor religieus pluralisme en hun jongerenbeweging Ansor is de enige groep die het op durft te nemen tegen fundamentalisten als de FPI en HTI De minister van onderwijs (die van de NU komt) is overigens ook tegen. Dus dat maakt het helemaal een vreemd verhaal.

 3. Waarom zo negatief? We hebben het hier over Indonesië, Padang wel te verstaan. Dus uw opmerking slaat kant noch wal. Volgens de KPAI-commissaris voor Onderwijs, Retno Listyarti, is het verplicht dragen van een hoofddoek een overtreding van de nationale schoolwet. Dus er wordt wel degelijk op gewezen.

 4. Als moslims in de minderheid zijn klagen zij over discriminatie, zijn zij in de meerderheid dan leggen zij de minderheid hun wil op.

  BerthyNL

  • Maar dat doen andere religies net zo. Ook in Nederland. Zij die zich niet verbonden voelen met welk geloof dan ook (een groeiende mindeheid) worden wel opgescheept met munten (van w euro) met op de rand God zij met ons. Een eed zweren jan alleen met Zo waarlijk helpe mij God almachtig (of je moet het laten bin een belofte). Meer seculier zou zijn Dat zweer ik. Die dikkop in Den Haag us koning bon de gratie Gods in plaats van dank zij het volk.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*