Indonesië. Het stigma hindert het voorkómen van HIV

Indonesië, HIV, Erik Kuijpers

 

Als HIV een schande is……

In drie landen slechts neemt de besmetting toe: in Indonesië, de Filipijnen en Rusland (de Russische Federatie). En dat in schril contrast met de rest van de wereld. Indonesië faalt bij de aanpak van HIV.

Indonesië, HIV, Erik Kuijpers
De donkere vlakken geven de mate van HIV-besmetting aan.

Het land, met een bevolking van 264 miljoen, kent naar schatting 640.000 HIV positieve mensen maar slechts 47% ofwel 301.000 mensen zijn in kaart gebracht en van hen krijgt slechts 32% de medicijnen. Het aantal mensen dat met succes behandeld is en waar het virus niet meer wordt aangetroffen is minder dan 1 procent.

Nederland telt 23.000 mensen met HIV maar bij 95% van hen is het succesvol onderdrukt. In Thailand wordt het aantal besmette mensen geschat op 440.000; 72% van de besmette volwassenen wordt behandeld en 84% van de kinderen. Thailand hoopt in 2030 HIV/AIDS vrij te zijn.

Stigma en discriminatie

Er is sterke tegenstand jegens besmette mensen. Weten, of zelfs maar denken, dat iemand besmet is brengt een irrationele of door angst aangewakkerde negatieve houding met zich jegens die mensen. Kort geleden is aan mensen met HIV de toegang tot school en universiteit ontzegd. Deze houding leidt bij de lijders tot angst, depressie, schuldgevoel, isolatie en een laag zelfbeeld alsmede ontwrichting van familiebanden.

Dat verhindert toegang tot hulp. Cursussen volgen, openbare bijeenkomsten bezoeken over HIV en het voorkomen daarvan, men durft dat niet. Evenmin ligt de weg open naar klinieken want men is bang daar gezien te worden. Door dit gedrag blijft de besmetting onbehandeld en ligt de weg open naar verspreiding. Onbehandelde HIV leidt heel vaak tot AIDS en de dood.

Indonesië, HIV, Erik Kuijpers

‘Know your status’

De eerste december is wereld AIDS-dag en ‘Know your status’ is het motto. Maar 65 procent van de bevolking in Indonesië heeft geen kennis van zaken en dat leidt mede tot stigmatisering, angst en discriminatie.

Voorlichters met kennis van zaken bezoeken afgelegen regio’s met hun drie boodschappen rond HIV/AIDS.

Vooreerst de ontwikkeling van de therapie; HIV is te behandelen. Je kunt voorkomen dat HIV AIDS wordt; HIV is geen doodvonnis meer. In Indonesië daalde het aantal AIDS-gerelateerde doden van 11 per 100 in 1992 tot 0,144 in 2006. De overheid verstrekt de medicijnen gratis aan de bevolking.

Op de tweede plaats kun je besmetting voorkomen door geen seks te hebben met besmette mensen en door het gebruik van condooms; gebruik je injectiespuiten dan moet je gezamenlijk gebruik vermijden. Overigens, iemand die de medicijnen trouw inneemt heeft minder kans de besmetting te verspreiden.

En als derde, tja, HIV blijft niet beperkt tot mensen met ‘deugdzaam gedrag’. In Indonesië is 28% van de besmette mensen huisvrouw of onschuldig kind dat geprikt is met niet steriele naalden tijdens een medische behandeling. Maar hoe leg je dat uit? Wordt die mensen een stigma opgeplakt dan lijden zij dubbel.

UNAIDS noemt bestrijding van stigma’s en discriminatie speerpunt in een nationaal HIV/AIDS programma.

Landen waar geen stigma’s heersen hebben veel meer succes in de bestrijding en behandeling. Het is de taak van de overheid in Indonesië om niet alleen het vóórkomen van HIV aan te pakken maar ook, door voorlichting, iets te doen aan de houding van de bevolking.

 

Bron: thejakartapost.com. Auteur Afifan Ghalib Haryawan. Vertaald en bewerkt door Erik Kuijpers.

Toelichtingen

De auteur is arts, afgestudeerd aan de University of Indonesia, en heeft zijn ervaring opgedaan in West Papoea en Jakarta. Hij werkt aan het LINKAGES project om behandeling van HIV/AIDS in Indonesië te verbeteren.

Weblinks

HIV/AIDS in Indonesië; https://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_Indonesia

USAID Linkage project; https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/hiv-and-aids/partnerships-and-projects/linkages-project

Foto’s en prenten

Het rode lint, symbool voor de bestrijding van HIV/AIDS; wikimedia, 108959.

Wereldkaartje; wikimedia, 3489971.

Logo UNAIDS; wikimedia, 58717190.

 

Meer over HIV in Thailand

Redactie
Over Redactie 531 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*