India. Op weg naar een tweekindpolitiek

India, tweekindpolitiek, Erik Kuijpers

 

India gaat China inhalen maar in welk tempo?

Dat India China voorbij gaat als land met het grootste inwonertal is een kwestie van tijd. Einde 2017 was het inwonertal van China 1,379 miljard en van India 1,281 miljard maar India is inmiddels de 1,3 miljard gepasseerd. De volgende landen op dit lijstje zijn de USA met 0,326 miljard en dan volgen op enige afstand Indonesië, Brazilië en Pakistan.

China dreigt te vergrijzen tegen 2030 als er niets wordt gedaan aan het geboortecijfer; dat is gedaald van 5,7 naar 1,5 toen de eenkindpolitiek werd ingevoerd (1979) en eigenlijk wil China dit opkrikken tot 2,1 wat voor dat land als een aanvaardbaar getal wordt gezien. In India is het geboortecijfer van 3,2 in 2000 gedaald naar 2,3 in 2017 maar daarmee groeit de bevolking nog steeds harder dan de economie en de voedselproductie aan kunnen.

Voor onze westerse landen: in België en Nederland is dit getal 1,7.

India, tweekindpolitiek, Erik Kuijpers

Politieke druk in India

Activisten doen hun uiterste best de bevolking voor te lichten over familieplanning en anticonceptie want niet iedereen ziet heil in het plan van politici: een tweekindpolitiek voor India. Veel politici daarentegen zien in de ‘babyboom’ gevaren als armoede, werkloosheid en achterstand in scholing zoals met name in lees- en schrijfvaardigheid.

Drie jaar geleden heeft dit geleid tot een wetsontwerp dat nog steeds niet in stemming is gebracht. Het wetsvoorstel houdt in dat je toestemming nodig hebt van de overheid om meer dan twee kinderen op de wereld te zetten. Een van de indieners van het ontwerp, de parlementariër Prahalad Singh Patel, verklaart dit met de woorden ‘Wij hebben water, wegen, gezondheidszorg, huisvuil- en afvoerfaciliteiten maar dat kunnen we niet volhouden als de bevolking zo blijft groeien.’

De groep voorstanders is nu 100 parlementariërs groot en zij hebben de president van India gevraagd dit wetsvoorstel serieus te willen bekijken. ‘De bouwgrond is beperkt, de bevolking groeit en groeit, maar we hebben geen ruimte om huizen te bouwen en we verliezen de controle.’

Maar hoe handhaaf je, hoe voer je dit uit?

‘Dit is niet reëel’ aldus de heer B. Paswan, hoofd van het departement bevolkingszaken. ‘Geen enkele regering krijgt dit voor elkaar. Mensen zullen dit afkeuren en weigeren. Wacht toch de ontwikkeling in de tijd af. Er zijn al zekere signalen.’

India heeft het verdrag ondertekend in 1994, de International Conference on Population and Development, het ICPD-verdrag, en dat garandeert het recht nakomelingen te maken in vrijheid, zoals het verdrag zegt ‘to decide freely and responsibly the number and spacing of children.’

Het gevolg daarvan is mede dat India nu worstelt met de groei van de bevolking, al tientallen jaren, en dat de hulpprogramma’s niet verhinderen dat tienduizenden in diepe armoe leven omdat ze nog geen 3 dollar per dag verdienen.

Leeftijdsopbouw

De groep mensen die zich kan voortplanten, zeg de leeftijd van 15 tot 54 jaar, omvat in India 59% van de bevolking en net iets meer dan de helft van de paren slechts gebruikt voorbehoedsmiddelen of doet aan gezinsplanning. En dat ondanks de inspanningen van de regering middels voorlichtingsprogramma’s, het bieden van premies, het gratis uitdelen van condooms en ‘de pil’ en zelfs gratis sterilisatie. De groei van de bevolking blijkt inderdaad heel langzaam te stagneren ook omdat de opleiding en voorlichting toenemen en kinderhuwelijken langzaam afnemen.

India, tweekindpolitiek, Erik Kuijpers
China; promotie eenkindpolitiek.

Leren van de fouten van China

In 1979 liet China de tweekindpolitiek varen en voerde het eenkindsysteem in tot 2015. Dat is verlaten want de geboortecijfers liepen zo hard terug dat China nu op weg is naar vergrijzing. Bovendien liep de balans tussen ‘man’ en ‘vrouw’ terug en in China is thans een zodanig ernstig tekort aan vrouwen dat onder meer in Vietnam jonge vrouwen worden geroofd om in China gedwongen te trouwen. In 2016 was er in China per vrouw 1,15 man beschikbaar en dat geldt als een danig scheefgegroeide verhouding.

India, tweekindpolitiek, Erik Kuijpers
China; ‘Het is verboden pasgeboren meisjes te discrimineren, mishandelen of te verlaten’.

Bovendien kwam voor dat als het toegestane kind een meisje was het illegaal werd geaborteerd of na geboorte werd vermoord of te vondeling gelegd. India zit niet op dit soort toestanden te wachten.

Paswan: ‘China had ooit succes met zijn eenkindpolitiek en heeft dat nu moeten verlaten. Ik vind dat India geen tweekindpolitiek moet invoeren. Geen enkele politieke partij durft hiermee aan te komen en de bevolking dit bericht te geven.’

Maar dat is vandaag. Hoe zullen politici reageren als straks de nieuwe generatie letterlijk uit de rode kool barst?

Bron:

https://edition.cnn.com/2019/01/21/health/india-two-child-policy-debate/index.html

Meer lezen?

Over de ICPD in 1994; https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action

Foto’s en prenten

Markt in India; wikimedia, 1813340.

Kaart van India; wikimedia, 89447.

Propaganda eenkindpolitiek, China, 1982; wikimedia, 30442165.

Oproep: ‘Het is verboden pasgeboren meisjes te discrimineren, mishandelen of te verlaten‘, wikimedia, 1514020.

Meer India op Trefpunt: Hindoegod tegen ongestelde vrouwen
Redactie
Over Redactie 538 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

1 Comment

  1. Een geboortecijfer van 2,1 is wat ongeveer nodig is om geen natuurlijke groei of krimp van de bevolking meer te hebben.

    Hoe minder ontwikkeld het land hoe hoger (kinder)sterfte hoe hoger de geboortecijfers. Ouderen hebben immers voldoende kinderen nodig om voor hen te zorgen op de oude dag. Naar mate een land meer ontwikkeld hoe lager bet geboorte cijfer. Dit duikt bij veel landen vandaag de dag dan ook rond of onder de bijzondere grens van 2,1.

    Zie ook:
    http://worldpopulationreview.com/countries/total-fertility-rate/

    https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-the-facts-about-population/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*