Over het handjeklap in de zaak Johan en Tukta van Laarhoven


Hans Geleijnse, Interview. Johan van Laarhoven
Mr. Sidney. Smeets
Foto van Twitterpage

Interview met advocaat Sidney Smeets

 

“Op uitdrukkelijk verzoek van Nederland is een Thaise strafzaak opgetuigd, na nadrukkelijk overleg daarover met de Thaise Attorney General. Indien de gangbare weg bij een rechtshulpverzoek was bewandeld waren Johan en Tukta van Laarhoven nooit aangehouden.”

Dat stelt, in dit interview met Trefpunt Thailand, mr. Sidney Smeets van advocatenbureau Spong, dat in 2014 de verdediging van de in tot langdurige gevangenisstraf veroordeelde ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven en zijn Thaise echtgenote Tukta op zich heeft genomen.  Aanleiding voor het vraaggesprek is de afsluiting van een reeks getuigenverhoren onder ede  in de civiele zaak die advocatenkantoor Spong namens de familie heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat.  In de loop van 2017 gaat voor de rechtbank te Den Haag de tweede etappe in met het aanhangig maken van een bodemprocedure.

Twee prominente getuigen waren politieman Ben Olde Engberink, voorheen gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Bangkok als liaison met de Thaise justitiële autoriteiten en zijn directe chef, officier van justitie mr. Lucas van Delft, voormalig lid van het OM in Breda. Hebben hun getuigenissen nieuwe inzichten opgeleverd?

Smeets: Alle verhoren hebben veel nieuwe informatie opgeleverd.  Niet in de laatste plaats de onthulling dat het verzoek om een Thaise strafzaak te starten in overleg met de Thaise Attorney General tot stand is gekomen. De Nederlanders waren veel te laat met hun rechtshulpverzoek en wisten dat dit nooit op tijd uitgevoerd zou worden. Wat echter wel kon was de Thai vragen Van Laarhoven en zijn vrouw in Thailand strafrechtelijk te vervolgen. Dat is gebeurd met als gevolg dat zij daar nu onterecht vast zitten.

Hans Geleijnse, Interview Sydney Smeets, VanLaarhoven
Sidney Smeets met Frans van Laarhoven in tv-show Pauw en Jinek

Een rechtshulpverzoek aan derde landen beoogt informatie ten dienste van een Nederlands justitieel onderzoek. Wat is in dit geval anders gegaan?

Officier van Justitie Lucas van Delft heeft in zijn getuigenverhoor toegegeven dat hij de Thai wel iets moest bieden om zijn wens dat er beslag gelegd zou worden op de bezittingen van Van Laarhoven gerealiseerd te krijgen. Hij bedacht daarom samen met de liaison officer en de Thaise Attorney General een list die er op neer kwam dat de Thai een eigen onderzoek zouden starten om zo de zorgvuldige procedure van internationale rechtshulp te omzeilen. Die zorgvuldigheid nam naar de smaak van Van Delft teveel tijd in beslag. Om dat Thaise onderzoek een zetje te geven gaf hij hen in plaats van één verdachte, twee verdachten. Zo werd mevrouw Van Laarhoven opeens van getuige verdachte en kwam ze in de cel.

Heeft justitie in het verleden direct  contact gezocht met Van Laarhoven om hem te ondervragen?

Hans Geleijnse, Interview Sydney Smeets, VanLaarhoven
…. beschikbaar voor verhoor…..
Foto van Justice for Johan

Nee, dat is nooit gebeurd. Vanaf het moment dat wij bij de zaak betrokken zijn geraakt hebben wij bedongen dat de heer Van Laarhoven zichzelf zou mogen melden indien hij nodig was voor verhoor. De officier van justitie heeft deze toezegging ook schriftelijk bevestigd. Helaas werd de heer Van Laarhoven daags daarna door de Thaise autoriteiten aangehouden op uitdrukkelijk verzoek van dezelfde officier van justitie.

Gelet op voorgaande rechtshulpverzoeken aan Thailand die geen succes hadden zat het handjeklap tussen Nederlandse en Thaise justitie al in het vat. Maakte de militaire machtsovername van mei 2014 de deal mogelijk? Er zitten tien dagen tussen het verzoek om strafrechtelijke vervolging en de arrestatie van het echtpaar.

Ja. De Nederlanders zijn naar Thailand afgereisd omdat er een doorzoeking zou plaatsvinden waar ze bij zouden mogen zijn. Vreemd, want die doorzoeking vond in het kader van het Thaise onderzoek plaats en niet in het kader van wederzijdse rechtshulp. Ook hebben zij in Thailand belastende verklaringen afgelegd. Mijns inziens is daarbij in strijd met de waarheid verklaard. Men suggereerde de Thai dat men over feiten sprak en niet over verdenkingen. Ook liet men bepaalde ontlastende informatie bewust weg, dat is inmiddels door de getuigen ook toegegeven. Zo is geseponeerde zaak over de voorraad van een van de shops opgevoerd en werd bij een andere zaak over de achterdeur van The Grass Company niet vermeld dat de rechter inmiddels had geoordeeld dat de verdachte daarvoor geen straf verdiende.

Bij een high profile case als die van de Van Laarhovens zou je verwachten dat buitenlandse zaken de vinger aan de pols houdt vanwege mogelijke effecten op de betrekkingen met Thailand. Ondanks powerpoint-presentaties en barbecues met Thaise contacten ter ambassade lijkt BZ niet op de hoogte, of niet geïnteresseerd. En dat terwijl er zaken moeten worden gedaan met een militair bewind.

Dit is nog een grote lege vlek op de kaart. De verhoren wekken de indruk dat het allemaal grotendeels buiten Buitenlandse Zaken om is gegaan. Onze belangrijkste zorg is en blijft dat het echtpaar Van Laarhoven  zo snel mogelijk naar Nederland wordt overgebracht. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan maar bij al die manieren is de wil van de overheid om er aan mee te werken doorslaggevend. Vandaar dat wij ons nu ook richten op de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Mevrouw van Laarhoven heeft de Thaise nationaliteit. Stel dat er een regeling met de Thai zou komen voor overbrenging naar Nederland, zou zij dan kunnen ‘meefietsen’? Zou het helpen als de Nederlandse overheid haar de Nederlandse nationaliteit toekent?

Hans Geleijnse, Interview Sydney Smeets, VanLaarhoven
Tukta met Johan in vrolijker setting
Foto van Justice for Johan

Toekenning van de Nederlandse nationaliteit zou een goede stap zijn, dan valt zij immers ook onder de bescherming van de Nederlandse overheid. Dat klemt temeer omdat zij enkel en alleen door een officier met dollartekens in de ogen is gepromoveerd tot verdachte in het Thaise onderzoek terwijl ze in Nederland in het geheel niet vervolgd wordt. Zij is, zo blijkt uit de verklaringen onder ede van Van Delft, van getuige naar verdachte gepromoveerd om de Thai een extra reden te geven het stel in Thailand te vervolgen.

Ik begrijp dat weinig of niets gezegd kan worden over het verloop van gesprekken achter de schermen om tot een regeling te komen. Wel over de opties?

Dat zijn er, kort gezegd, drie.  Van Laarhoven en zijn vrouw kunnen naar Nederland worden uitgeleverd in verband met  het lopende Nederlandse onderzoek (dat na 6 jaar nog niets heeft opgeleverd). Dat kan middels een verzoek van de Nederlandse overheid aan de Thaise autoriteiten. De tweede optie is het hoger beroep afwachten dat tegen het Thaise vonnis is aangespannen. De hoop is dat de Thaise hoger beroep rechter zal inzien dat er geen sprake is en kan zijn van witwassen. De laatste optie is de zogenaamde WOTS-procedure (verdere tenuitvoerlegging van de straf in Nederland; HG). Nadeel van die procedure is dat eerst vier jaar van de straf in Thailand ‘uitgediend’ moet zijn.

Hans Geleijnse, Interview Sydney Smeets, VanLaarhoven
Johan en Tukta van Laarhoven met familie

Laat ik de Van Laarhovens er een moment buiten houden, ook omdat in het vonnis een relatie wordt gelegd met drugshandel…..

Mag ik even preciseren. Die relatie wordt niet gelegd, sterker nog de Thaise rechter overweegt uitdrukkelijk dat er in Thailand geen sprake is van strafbare feiten in relatie tot drugs. Het gaat puur om de opbrengsten uit de gedoogde verkoop van cannabis in Nederland en niet om ‘drugshandel’.

…. ik heb niet de indruk dat in Thailand gevangenisstraffen van 103 jaar worden uitgedeeld voor witwassen en/of belastingontduiking. Wat is in Nederland in het algemeen de praktijk bij soortgelijke zaken?

Voor de Thaise strafmaat verwijs ik u naar de Thaise collega’s. In Nederland is voor belastingontduiking (als daar al sprake van zou zijn) een beperkte straf voor de hand liggend. Doorgaans wordt dat soort zaken buiten de rechter om met een schikking geregeld. In Thailand staat er – afhankelijk van het witgewassen bedrag – een gevangenisstraf op. Iedere transactie wordt vervolgens als een apart feit gezien en al die straffen cumuleren. Als je een paar jaar in Thailand woont en daar het geld waar je in Nederland belasting over hebt betaald uitgeeft kan je dat dus zomaar 103 jaar gevangenisstraf opleveren.”

 

Noot van redactie

In Nederland is een verdachte pas schuldig (bevonden) na veroordeling door de rechter. Een eenvoudige waarheid, waarmee in he t(media) geruis rond de Van Laarhovens te vaak een eigen loopje wordt genomen. Meestal met speculeren over mogelijke wetsovertredingen. Of met vaak wat dommig reageren vanuit de onderbuik. Het bewijs van strafbaar handelen is er (nog) niet. Om die reden heeft reden heeft Nederland in het langjarige onderzoek naar Johan van Laarhoven nooit om diens uitlevering verzocht.

Bij serieuze oordeelsvorming over de zaak van het echtpaar Van Laarhoven hoort bestudering van het Thaise vonnis, op deze site in zowel Nederlandse als Engelse vertaling gepubliceerd. Dat helpt mogelijk het hardnekkige ‘misverstand’ uit de wereld dat zij zijn veroordeeld op grond van in Thailand begane delicten.

 

 

 

 

 

 


Hans Geleijnse
Over Hans Geleijnse 346 Artikelen
Hans Geleijnse (1944, Zaandam). Voormalig beroepsmilitair en dienstweigeraar. Passie voor reizen, schrijven en muziek. Belandde in journalistiek, leerde het vak in de praktijk. Werkte twee decennia als buitenlands correspondent voor persbureau GPD en div. andere Nederlandse media. Hij woonde met partner en dochter ruim tien jaar in Thailand.

5 Comments

 1. Frans van Laarhoven zal het vonnis kennen vooral waar dat begint met “Beide verdachten…”. Toen het vonnis in de Nederlandse taal in dit blog werd gezet heeft niemand daar iets van gezegd van de zijde van de familie van Laarhoven. Daar staat klip en klaar als oordeel van de rechter dat er meerdere personen en bankrekeningen zijn ingeschakeld, ook rekeningen die niet op naam staan/stonden van Johan en Tukta van Laarhoven. Nu Tino dat meldt en Frans van Laarhoven daar tegenin gaat wordt het tijd daar duidelijkheid over te verstrekken. Vooralsnog ligt er het ogenschijnlijk op feiten gebaseerde oordeel van die rechter.

  Overigens is dit niet het hart van de strafzaak. Johan en Tukta zijn er met ‘praatjes voor de vaak’ in geluisd, althans, het begint daar stevig op te lijken nu meer en meer in de openbaarheid komt.

  Ik heb nog niet gelezen dat de NL rechter iets heeft geoordeeld na de verhoren van … en er staat ook niets nieuws op de website Justice for Johan. Misschien heeft iemand daar nieuws over?

  Wat reacties betreft, ik heb wel erger gezien. ik heb de reactie gelezen van een klein blog dat het heeft over ‘Laat maar rotten in die cel’. Dat is echt te gek voor woorden nu naar buiten komt dat er hoogstwaarschijnlijk een loopje is genomen met de waarheid.

  • ‘Overigens is dit niet het hart van de strafzaak,’ schrijf je. Precies, daarom draait het. Er is geen sprake meer van een rechtshulpverzoek dan wel poging tot uitlevering (waartoe Nederland natuurlijk gerechtigd is), maar in juli 2015 van aangeven bij de Thaise autoriteiten met verzoek hen in Thailand voor de rechter te brengen. Wie daar nog niet van overtuigd is heeft de stukken én het vonnis niet gelezen.

   Deze zaak is nog voor de Nederlandse rechter, zoals uit het interview met advocaat Smeets blijkt. Dat interview geeft zijn interpretatie van de getuigenverhoren weer. Of de rechter die volgt moet blijken.

   Ja, er zijn inderdaad aan Thailand gewijde blogs waar reageerders schrijven ‘laat hem maar wegrotten’. Ik ben het daar uiteraard niet mee eens. Maar ze zijn tenminste eerlijk. Het kan ook anders. Bijv. je doet geen enkel eigen onderzoek of brengt een eigen verhaal, maar publiceert over Van Laarhoven slechts uit de Telegraaf, nooit uit bijv. NRC of Volkskrant. In de Telegraafpublicaties wordt voortdurend ingespeeld op onderbuikgevoelens: de patjepeeër Van Laarhoven die met zijn ‘drugsgeld’ de gebraden haan uithangt in Thailand (waar hij overigens sinds 2008 verblijft, nog voordat er sprake was van een onderzoek).

   Onder zo’n publicatie plaats je dan een ‘nette reactie’. Iets als ‘Er zijn sterke aanwijzingen dat er geldstromen buiten de boekhouding zijn gehouden en verdwenen zijn richting buitenlandse bankrekeningen. Ook zijn er holle ruimtes gevonden in de coffeeshops van Van Laarhoven waar mogelijk geld werd verstopt. Als dat klopt en Van Laarhoven liet dat geparkeerde zwarte geld overboeken naar Thailand, dan snap ik goed waarom hij veroordeeld is. Hij heeft dat geld waarschijnlijk niet aangeven in Thailand en dan is het witwassen, dus 20 jaar brommen.’

   In een paar zinnen vijf veronderstellingen, gevolgd door ‘laat hen dan maar wegrotten’ opgeschreven als ‘dus 20 jaar brommen’. Geef mij dan maar degene die dat opschrijft zonder alle ‘zou kunnen’, ‘is mogelijk’, ‘waarschijnlijk’ en ‘als dit’. En van dit soort gespeculeer wemelt het. Er moet kennelijk ter onderbouwing van de eigen stellingname een stok worden gevonden om de hond mee te slaan.

   Ook over de geldstromen. Daar is een Nederlands onderzoek naar gaande. Wat het Thaise vonnis daarover zegt is heel duidelijk gerelateerd aan de gemeenschappelijke bron: ‘drugshandel’. Dat maakt het ‘besmet’ ongeacht uit welk land geld is getransfereerd. Frans van Laarhoven heeft ook niet gesuggereerd dat er alleen vanuit Nederlandse rekeningen is overgemaakt. Maar laten we wel wezen: als de Thaise justitie buitenlanders – van horeca-ondernemers tot huisjesbouwers – wil aanpakken alleen vanwege bancaire transfers naar Thailand kan er een farang-vleugel aan het Bangkok Hilton worden bijgebouwd…..

   Tenslotte, ik lees Thaistalige pers alleen indien vertaald. Maar neem graag aan dat we in die sector met onafhankelijke topjournalistiek van doen hebben.

 2. Johan van Laarhoven is in Thailand veroordeeld wegens het witwassen van geld. Ik kan niet beoordelen hoe sterk het bewijs daarvoor is.
  Wat vaststaat is dat hij in de loop van zijn verblijf in Thailand vele malen grote bedragen heeft ontvangen uit verschillende landen die werden gestort op vele rekeningen van familie en zakenpartners hier in Thailand. Wat mij dan verbaasd is dat ik nooit hoor, van hemzelf, zijn familie of zijn advocaten, dat al dat geld ‘schoon’ geld is, eerlijk verdiend en aangegeven. Ik heb niet veel vertrouwen in de Thaise justitie maar ik vermoed toch dat als er voldoende bewijs zou zijn dat al dat geld naar een legitieme bron terug kan worden gevoerd hij niet zou zijn veroordeeld.

  • geachte heer Kuis,
   Jammer dat u de zaak van mijn broer en zijn vrouw kennelijk maar oppervlakkig kent. Mijn broer is een zakenman en heeft zijn geld op een legale wijze, zelfs met een vergunning van de Nederlandse overheid, verdiend.
   Al het in Thailand geïnvesteerde geld is op een normale bancaire wijze overgeboekt naar Thailand. De Thaise banken hebben de herkomst van deze gelden geverifieerd en in orde bevonden. De gelden zijn niet overgeboekt op, zoals u het omschrijft, op vele rekeningen van familie en zakenpartners in Thailand.
   Johan heeft geïnvesteerd en belegd in Thais onroerend goed. Hij liep tegen een probleem aan zoals elke buitenlander in Thailand, je kunt geen vastgoed op je naam registreren. Om die reden heeft Tukta als echtgenote van Johan, het door hem aangekochte onroerendgoed op haar naam gesteld. Een werkwijze die volledig geaccepteerd is in Thailand zoals u wellicht weet. Johan en Tukta zijn louter en alleen veroordeeld tot deze draconische gevangennisstraffen omdat medewerkers van de Nederlandse justitie nog niet bewezen Nederlandse feiten gepresenteerd hebben als vaststaande, bewezen feiten. De Nederlandse onschuld presumtie, iedereen is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen, hebben zij met voeten getreden.Tot op de dag van vandaag is Johan voor geen enkel feit aangeklaagd in Nederland (dus zeker niet veroordeeltd) zelfs niet na ruim 5 jaar onderzoek van de politie.
   Vergeeft u mij als ik schrijf uw reactie van 25 november jl. wel erg kort door de bocht te vinden.

   • Beste Frans,
    We zijn het over een aantal zaken eens. De straffen zijn draconisch. De Thaise justitie faalt in haar onderbouw voor deze zware staffen. De Nederlandse Amassade in Bangkok, de Thaise justitie kennende, had nooit toestemming mogen geven de Thaise autoriteiten te benaderen in deze. Wat deze zaken betreft is uw broer absoluut onrecht aangedaan en ik hoop van harte dat hij met Tukta en hun kinderen zo snel mogelijk naar Nederland kan worden uitgewezen.

    Mijn punt was alleen dit. Ik lees ook het Thais-talige nieuws. Daarin werd na het vonnis geschreven dat de geldbedragen die uw broer in de loop van zijn verblijf in Thailand ontving uit het buitenland niet alleen afkomstig waren uit Nederland maar ook uit andere landen.

    http://www.isranews.org/isranews-news/item/42614-103.html

    Citaat:
    เช่น ลักเซมเบิร์ก อังกฤษ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น ไซปรัส ปานามา เยอรมัน สเปน สิงคโปร์ และประเทศไทย และนำเงินดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ ในประเทศไทย Vertaling: te weten: Luxemburg, Engeland, Britisch Virgin Eilanden, Cyprus, Panama, Duitsland, Spanje en Singapore

    Dit is dus een mooie gelegenheid voor u om dit nieuwsbericht in Isranews of te bevestigen en te verklaren of te ontkennen. Volledige openheid is toch uw doel?
    Overigens is het in Thailand onwettig voor een Thai onroerend goed te kopen met geld van een buitenlander. Ik heb mij daar 16 jaar geleden ook schuldig aan gemaakt. Mea culpa.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.